Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Parviainen, Hanna

tohtoriopiskelija

Vastuuoppialat ja -alueet

Yhteystiedot

sähköposti: sähköpostiosoitehaku
huone: Pinni B 5022
puhelin: 050 318 0743

Käynnissä oleva tutkimus / Ongoing research

Crossing the Borders – The Influence of Indian English in the Southeast Asian Region

Väitöskirjassani tutkin neljää Intian englannille tunnusomaista syntaktista piirrettä (esim. lauseenloppuisten fokuspartikkelien käyttöä) vertaillen niitä sekä standardienglannin että muiden Aasian englantien kanssa. Tavoitteenani on laajan korpusaineiston avulla selvittää ovatko nämä Intian englannin erityispiirteet levinneet myös Singaporen, Hong Kongin ja Filippiinien englanteihin. Lisäksi pyrin väitöskirjassani valottamaan ilmiön syitä ja suuntaa: onko Intian englannin vaikutus voimistumassa vai heikkenemässä alueella ja mistä tämä voisi johtua? Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa GlobE –projektia (Global English: contact-linguistic, typological, and second-language acquisition perspectives).

My PhD thesis examines four syntactic features (e.g. use of clause-final focus particles) that earlier studies have argued to be common in Indian English and compares their use with Standard English and other Asian Englishes. By conducting a quantitative corpus-based study my objective is to see if these syntactic features have also spread to Singapore, Hong Kong and Philippine English. In addition, the dissertation aims to shed light on the reasons and direction of the phenomenon: is the influence of Indian English growing or declining in the area and what could have caused this development? The research is part of the GlobE consortium (Global English: contact-linguistic, typological, and second-language acquisition perspectives), which is funded by the Academy of Finland.

 
Ylläpito:
Muutettu: 19.2.2013 16.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti