Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Pihkala-Posti, Laura

väitöskirjatutkija

Vastuuoppialat ja -alueet

Saksan kieli ja kulttuuri

Tutkimusintressit

Viime vuodet tutkimuskiinnostukseni on suuntautunut erityisesti interaktiiviseen mediaan, kielten verkko-opetukseen ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviin kysymyksiin.

Alunperin tutkimuskiinnostukseni painottui kielioppiteoriaan, ensisijaisesti tempusteoriaan. Opettajankoulutuksen yhteydessä tein ainedidaktisen seminaaritutkielmani kulttuurienvälisestä viestinnästä ja sen opettamisesta. Työelämään siirtymisen jälkeen painopisteenäni on ollut kielen opettamisen ja oppimisen tarkastelu eri näkökulmista. Olen myös Otavan lukion saksan Kurz und gut –kirjasarjan tekijä. 

Yksi kiinnostusalueistani on ollut myös opetussuunnitelmakysymykset. Toimin 2003-2004 Tampereen kaupungin lyhyiden kielten opetussuunnitelmatyöryhmän puheenjohtajana lukion uuden opetussuunnitelman paikallista osaa laadittaessa ja vuonna 2015-2016 Tampereen seutukunnan lukioiden uutta opetussuunnitelmaa laadittaessa vastaavassa tehtävässä. Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikot kielitaidon kuvaajina sekä suullisen kielitaidon opetus ovat yksi tähän liittyvä asiantuntemusalueeni.

Meneillään oleva tutkimus

Väitöstutkimus

Saksan kielen ja kulttuurin verkko-opetusta koskevan, meneillään olevan väitöskirjatutkimukseni työnimi:

Das Kind mit dem Bade ausschütten oder doch nicht? Multimodale, interaktive, spielerische E-Learningkonzepte für den DaF-Unterricht.

(Lapsi pesuveden mukana vai ei? Saksan kielen verkko-opetuksen vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuudennäkymiä.

Saksan kielen e-oppimista käsittelevä väitöstutkimukseni  on laadullinen, monitieteinen ja -metodinen. 

 

Sosiaalista mediaa ja pelejä kieltenopetukseen-tutkimushanke

Osallistuin vuosina 2012-2013 yliopistomme koordinoimaan TEKESin rahoittamaan monitieteiseen arvoverkkohankkeeseen Aktiiviset oppimistilat. Vedin yksikössämme hankkeen työpakettia Sosiaalista mediaa ja pelejä kieltenopetukseen ja toimin tämän kielipaketin päätutkijana. Hankkeen aikana pedagogisen ideani pohjalta kehitettiin moniaistisuuteen perustuvaa Berlin Kompass-suullisen kielenkäytön oppimissovellusta, joka 250 kielenoppijan kanssa tehtyjen pilottikokeilujen perusteella tukee uudella tavalla oppijakeskeistä, kollaboratiivista, toiminnallista ja autenttista kielenoppimista.

http://www.uta.fi/sis/aktiivitilat/index.html

Digital Services -tutkimushanke

Jatkoin vuonna 2014 -2015 moniaististen kielenopetusinnovaatioden tutkimuspohjaista tuotteistamista monitieteisessä Digital Services -hankkeessa.

 

In English

LAURA PIHKALA-POSTI: M.A.; Studies in German language and culture, Scandinavian languages, Pedagogy and Interactive media at University of Tampere; Doctural student, project researcher, language pedagogical designer for digital interactive learning environments.  Author of a series of schoolbooks for German as a foreign language “ Kurz und gut” courses 1-8,  Otava Publishing (1999-2008),  Teacher trainer, Expert and In-Service Trainer in Foreign language E-Learning Pedagogy.

Research interests: E-learning, teaching and learning of oral communication, multimodal digital language learning approaches including embodied interaction, influences of media cultural changes on learning, intercultural communication, learner autonomy and collaboration, language teaching curricula, tempora contrastive in German, Swedish and Finnish.

 

Ajankohtaiset julkaisut / Publications:

Pihkala-Posti, L. (2011). Zur Stellung des E-Learnings im finnischen Deutschunterricht teoksessa Bonner W. & Reuter E. (toim.) Umbrüche in der Germanistik. Ausgewählte Beiträge der finnischen Germanistentagung 2009. In Finnische Beiträge zur Germanistik, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Pihkala-Posti, L. (2012a) The digi-native and global language learner challenges our local foreign language pedagogy teoksessa Bendtsen, Marina; Björklund, Mikaela; Forsman, Liselott; Sjöholm, Kaj (Eds.) Global trends meet local needs. Vasa: Åbo Akademi University Faculty of Education, 33/2012, 109-121.

Pihkala-Posti, L. (2012b) Mit Internet und sozialen Medien Deutsch lernen. Motivationssteigerung durch “diginative” Lernwege. GFL  2-3/2012 (Themenschwerpunkt: Innovative Wege des Deutschlernens), 114-137. http://www.gfl-journal.de/2-2012/Pihkala-Posti.pdf

Pihkala-Posti, L. (2012c) Web-Kurs für fremdsprachliche mündliche Kommunikation? Teoksessa Wagner, Jürgen & Heckmann, Verena (Hrsg.) Web 2.0. im Fremdsprachenunterricht. Ein Praxisbuch für Lehrende in Schule und Hochschule. Glückstadt: Werner Hülsbusch, 223-230.

Pihkala-Posti, L.( 2012d) Mediamaailman muutos, syntynyt digikulttuuri ja kielenopetus. Muutostarpeita kielenopettajien koulutukseen ja täydennyskoulutukseen? Teoksessa Yli-Panula, Eija; Virta, Arja; Merenluoto, Kaarina (toim.) (2013-03-14) Oppiminen, opetus ja opettajaksi kasvu ainedidaktisen tutkimuksen valossa Turun ainedidaktisen symposiumin esityksiä11.2.2011. Turku: Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto, 200-213.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5342-4

Pihkala-Posti, L. (2013) Design-tutkimuksella kohti toimivia aktiivisia kielenoppimistiloja. Teoksessa Viteli, Jarmo, Östman, Anneli (toim.) Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit (pp. 82-91) Tampere: TamPub. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9202-0

Pihkala-Posti, L., Uusi-Mäkelä, M.E., Viteli, J. & Mustikkamäki, M. (2013). True Implementation of Technology in Language Teaching through Peer-learning?. Teoksessa T. Bastiaens & G. Marks (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2013, 940-945. Chesapeake, VA: AACE. http://www.editlib.org/p/114972.

Kallioniemi P.,  Hakulinen J., Keskinen T., Turunen M.,  Heimonen T., Pihkala-Posti
L.,  Uusi-Mäkelä M., Hietala P, Okkonen J &  Raisamo R. (2013)

Evaluating Landmark Attraction Model in Collaborative
Wayfinding in Virtual Learning Environments
http://delivery.acm.org/10.1145/2550000/2541849/a33-kallioniemi.pdf?ip=153.1.65.10&id=2541849&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=C2716FEBFA981EF135CB62579C2025CF9E7661866377BB82&CFID=287078985&CFTOKEN=46206152&__acm__=1390998941_cbfef97a8a1567b05515139c7c595bc5

Pihkala-Posti L. & Uusi-Mäkelä M. (2013). Kielenopetuksen tilat muutoksessa. (Die Sprachlernumgebungen in Veränderung) In: Eija Yli-Panula, Harry Silfverberg & Elina Kouki (toim.)
(2013). Ainedidaktisia tutkimuksia 7. Opettaminen valinkauhassa. Ainedidaktinen symposiumi Turussa 15.3.2013. Turku: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42530


Kallioniemi, P., Pihkala-Posti, L., Hakulinen, J., Uusi-Mäkelä, M., Turunen, M., Hietala, P., Okkonen, J., Kangas, S. & Raisamo, R. (2014). The Berlin Kompass Language Learning Environment. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014, (pp. 1240 –

•1245). Chesapeake, VA: AACE.

Pihkala-Posti, L., Kallioniemi, P., Uusi-Mäkelä, M., Hietala, P., Hakulinen, J., Turunen, M., Okkonen, J., Kangas, S., Raisamo, R. & Keskinen, T. (2014). Collaborative Learner Autonomy and Immersion in Embodied Virtual Language Learning Environment. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014 (pp. 1313-1322). Chesapeake, VA: AACE.

Pihkala-Posti, L. (2014a). Innovative training of oral communication: Berlin Kompass. In S. Jager, L. Bradley, E. J. Meima, & S. Thouësny (Eds), CALL Design: Principles and Practice; Proceedings of the 2014 EUROCALL Conference, Groningen, The Netherlands (pp. 312-317). Dublin: Research-publishing.net. doi:10.14705/ rpnet.2014.000237

Pihkala-Posti, L (2014b) Kuva, sana, puhe ja liike multimodaalisen kielenoppimistilan elementteinä. (Bild, Wort, Rede und Bewegung als Elemente einer multimodalen Sprachlernumgebung) In  Höglund, Mikko; Kakko, Tommi; Miettinen, Mervi; Parviainen, Hanna; Rickman, Paul (Eds.) Word and Image: Theoretical and Methodological Approaches. Tampere Studies in Language, Translation and Literature : B2. Tampere: Tampereen yliopisto 2014, 195-213. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9689-9

Pihkala-Posti, L. (2014c) : Die Entwicklung multimodaler interaktiver E-Learning-Konzepte für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache
In: Thomas Tinnefeld (Hg.) unter Mitarbeit von Bürgel, Christoph/  Busch-Lauer, Ines-Andrea/ Kostrzewa, Frank/ Langner,  Michael/ Lüger,Heinz-Helmut/  Siepmann, Dirk: Fremdsprachenunterricht im Spannungsfeld zwischen Sprachwissen und Sprachkönnen. SAARBRÜCKER SCHRIFTEN ZU LINGUISTIK UND FREMDSPRACHENDIDAKTIK (SSLF); B: Sammelbände; Bd. 2.Herausgegeben von Thomas Tinnefeld. Saarbrücken: htw saar 2014, S. 195-212
 https://drive.google.com/file/d/0B-2HUXwM3-xiWWRma0tUbGowemM/view?pli=1

Kallioniemi P., Pihkala-Posti L., Hakulinen J., Turunen M., Keskinen T., Raisamo R. (2015):
Berlin Kompass: Multimodal Gameful Empowerment for Foreign Language Learning
Journal of Educational Technology Systems June 2015 43: 429-450.

Pihkala-Posti L. (2015). Spielerische Kollaboration und kommunikative Authentizität mit Minecraft. German as foreign language 2015 (2), 99-133.

http://gfl-journal.de/2-2015/tm_pihkala-posti.pdf

Pihkala-Posti L. (2015) Pelillisyyttä kielenoppimiseen! Kieli, koulutus ja yhteiskunta – lokakuu 2015. http://www.kieliverkosto.fi/article/pelillisyytta-kielenoppimiseen/

Pihkala-Posti, L. (2016) Lernerautonomie und Authentizität durch die Computerapplikation Berlin Kompass. Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 40 (2014), 295–305.

Pihkala-Posti, L. & Salminen, O. (2016). Die kollaborative Lernplattform Wikispaces im finnischen Germanistikunterricht – Ergebnisse und Aussichten

In: Hg Tarvas Mari, Marten Heiko F. und Johanning-Radžienė Antje unter Mitarbeit von Irsfeld Andine Frick Christian, Nowodworska Anna, Nowrousian Schirin, Probst Inga und Schönemann Martin. Beiträge des 10. Nordisch-Baltischen Germanistiktreffens (Tallinn, 10.–13. Juni 2015). Triangulum. Germanistisches Jahrbuch 2015 für Estland, Lettland und Litauen. Einundzwanzigste Folge (2015). Bonn 2016, 173-192

Webinar for the Guinevere project 26.7.2018

http://connect.uclan.ac.uk/p6obxm83oyc/?OWASP_CSRFTOKEN=894bebbd3bbf0e8fa0c0d78be932f7970b9a0bf99c59015e4e8c0abdd0784caa

 

 


 

 
Ylläpito:
Muutettu: 12.12.2018 21.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti