Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Rantonen, Eila

rantonen.jpg

tuntiopettaja

Vastuuoppialat ja -alueet

Yleinen kirjallisuustiede

Toimin tutkijana, tuntiopettajana ja tentaattorina.

sähköposti: sähköpostiosoitehaku
huone: Pinni B 2025
puhelin: 040 1901 563

vastaanotto: to 12-13

Tutkimusintressit

Olen erikoistunut etniseen ja jälkikoloniaaliseen teoriaan sekä rasismin, feminismin ja monikulttuurisuuden kysymyksiin.  Kirjallisuusalueista kiehtovat erityisesti etniset vähemmistökirjallisuudet (mm. afrikkalaisamerikkalainen kirjallisuus) sekä ulkoeurooppalainen kirjallisuus. Kiinnostuksen kohteisiini kuuluu myös kirjallisuuden ja etiikan suhde. Lisäksi olen kirjoittanut Joycen uskonnollisesta problematiikasta sekä irlantilaisen elokuvan kansakuvauksista.

Julkaisut

Rantonen, Eila, "Race, Gender and Nation in The Crying Game." - Postcolonialism and Cultural Resistance. Ed. by John A. Stotesbury and Jopi Nyman. University of Joensuu, Joensuu, 1999. 192-204.

Rantonen, Eila & Savolainen, Matti, "Postcolonial and Ethnic Studies in the Context of Nordic minority Literatures." - Litteraturen i gränsland. Red. Satu Gröndahl. Uppsala Universitet. Institut för Multietnisk forskning. 2002. 71-94.

Rantonen, Eila, "Kauniit ja älykkäät eurooppalaiset? Rotu ja etnosentrismi valistusajan kauneus- ja kulttuurikäsityksissä". - Eriarvoisuus, valistuksen lupaus ja rasismi. Toim. Jouko Jokisalo ja Pekka Isaksson. H:ki: Suomen Historiallinen arkisto 112, 1999. 147-172.

Rantonen, Eila, "Nais-Eurooppa ja nais-Afrikka ja jälkikoloniaalinen tilanne Veronica Pimenoffin teoksessa Maa ilman vettä (1999)." - Vieraaseen kotiin. Etnisyys ja kulttuurinen muuttoliike. Toim. Pirjo Ahokas ja Lotta Kähkönen. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksen julkaisuja. Sarja A, n:o 52. Turun ylio pisto, 2003. 280-305.

Tutkimustoiminta (SoleCRIS)

Tutkimusalueet

Monikulttuurisuus, postkoloniaalinen teoria, etnisten ja kansallisten vähemmistöjen kirjallisuus, maahanmuuttajien kirjallisuus, naistutkimus, kirjallisuus ja etiikka, kirjallisuushistoria ja kulttuurihistoria: valistusaika (erityisesti rotu- ja kulttuurikäsitykset), realismi ja modernismi

Käynnissä oleva tutkimus

Väitöskirja: Postcolonial Reading of Europe

Väitöskirjassa sovelletaan jälkikoloniaalista teoriaa monikulttuurista Eurooppaa kuvaavan kirjallisuuden kerrontakeinojen analyysiin.

Olen myös mukana kirjoittajana valtakunnallisessa tutkimushankkeessa ”Nykykirjallisuutemme historia”, jonka tarkoituksena on 1990−2010-lukujen suomalaisen kirjallisuuden historian kirjoittaminen.

Lisäksi olen mukana pohjoismaisessa DINO-tutkimusverkostossa (Diversity in Nordic Literatures) (erikoistumisaiheinani Suomen ja Ruotsin kansallisten ja etnisten vähemmistöjen kirjallisuus)

Toimitettuja kirjoja:

Joyce-tick. Finnish Readings of Joyce's Major Works. Toim. Risto Miilumäki, Kristiina Peltonen, Eila Rantonen, H.K. Riikonen. Turku: Turun yliopiston offsetpaino, 1991.

Imperiumin perilliset. Esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Toim. Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta ja Eila Rantonen. Helsinki: Avain. 2009.

Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa. Toim. Eila Rantonen. Tampere: Tampere University Press, 2011

Artikkeleita (mm.):

Rantonen, Eila & Savolainen, Matti, "Postcolonial and Ethnic Studies in the Context of Nordic minority Literatures." Litteraturen i gränsland. Red. Satu Gröndahl. Uppsala Universitet. Institut för Multietnisk forskning. 2002. 71-94.

"Reporting White and Black Spots of Europe. A Postcolonial Reading of Caryl Phillips's The European Tribe." Real Stories, Imagined Realities. Fictionality of Non-fictionality in Literary Constructs and Historical Contexts. Ed. Markku Lehtimäki, Simo Leisti ja Marja Rytkönen. Tampere Studies in Language, Translation and Culture. Tampere: Tampere University Press, 2007. 69-95.

"Voicing the Hopes and Fears of Refugee Women in Henning Mankell's novel Tea-Bag." Gränser i Nordisk litteratur. Borders in Nordic Literature. Vol II. Ed. Clas Zilliacus, Heidi Grönstrand and Ulrika Gustafsson. Åbo: Åbo Akademis förlag, 2008. 627-634.

"African Voices in Finland and Sweden." Transcultural Modernities. Narrating Africa in Europe. Ed. by Elisabeth Bekers, Sissy Helff and Daniella Merolla. Matatu. Journal for African Culture and Society. Amsterdam and New York: Rodopi, 2009. 71-83.

 
Ylläpito:
Muutettu: 9.1.2012 11.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti