Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Irina Savkina

savkina_irina.jpg

lehtori

Vastuuoppialat ja -alueet

venäjän kieli ja kulttuuri

sähköposti: sähköpostiosoitehaku
vastaanotto: maanantaisin 13-14

Tutkimusintressit/ Research interests/ Область научных интересов

Venäläinen naiskirjallisuus, erityisesti naisten autodokumentit (kirjet, päiväkirjat ja muistelmat),populaarikulttuuri ja massamedia/ History of Russian literature and culture, gender studies, autobiographical studies, Russian popular culture and mass media/ Женская литература, исследование автодокументальных текстов (письма, дневники, воспоминания), популярная культура и литература, массмедиа.

Käynnissä oleva tutkimus/ Current research topics / Текущие научные проекты

Kirjahanke: Топография популярного Toim. Arja Rosenholm,  Irina Savkina (Moskova Novoje literaturnoje obozrenije )

Topographies of Popular Culture: A book project (together with Arja Rosenholm ), based on a conference organized at the University of Tampere in October 2013.

Kansainvälinen tutkimusprojekti / International research project:/ Международный научный проект

 «Культ-товары: феномен массовой литературы в современной России» / “Kult-tovary: Russian Popular Literature”/ Kult-tovary: populaarikulttuuri nyky-Venäjällä

International scientific project in cooperation with Russian universities in Yekaterinburg, St. Petersburg, Perm for the study of contemporary Russian popular culture. The project was held an international scientific conference in St. Petersburg (23-24.04.2008), Yekaterinburg (22-23. 05 2012, Tampere (25-26.10.2013). In may 2015 will be held the conference "The Political in the Russian popular culture" in Perm. Within the project the following scientific collections have been published:

Kult-tovary: Fenomen massovoj kultury v sovremennoj Rossii. Eds. Savkina Irina & Chernjak Marjia. Spb, 2009.

Kult-tovary XXI: Revizija tsennostej (masskultura i eje potrebiteli). Eds. Savkina Irina, Chernjak Marjia, Nazarova Larisa. Ekaterinburg, 2012.

Международный научный проект в кооперации с русскими университетами Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми по изучению современной российской популярной культуры. В рамках проекта   были проведены международные научные конференции в Санкт-Петербурге (23-24.04.2008),  Екатеринбурге (22-23. 05 2012, Тампере (25-26.10.2013). В мае 2015 года состоится конференция "Политическое в русской популярной культуре" в Перми. В рамках проекта опубликованы научные сборники:

Культ-товары. Феномен массовой культуры в современной России. Ред. И.Савкина и М. Черняк СПб., 2009.

Культ-товары XXI: Ревизия ценностей (масскультура и ее потребители) . Ред И. Савкина, М.Черняк и Л. Назарова. Екатеринбург, 2012.

Tutkimusprojekti/Индивидуальный научный проект

Stalinin aikakauden nasten päiväkiroja/ Женские дневники сталинского времени

Tutkimus materiaalini muodostavat Neuvostoliiton totalitarismin ajan naisten päiväkirjat. Viime vuosina on julkaistu useita Neuvostoliitossa 1930–50-luvuilla kirjoitettuja naisten päiväkirjoja, kuten Sofja Ostrovskajan päiväkirja (Moskova: Novoje literaturnoje obozrenie, 2013), Ljubov Šaporinan päiväkirja (Moskova: Novoje literaturnoje obozrenie, 2013) ja Natalja Lašinajan päiväkirja (Moskova: Preobraženie, 2011).

Aion tehdä näiden kolmen päiväkirjan vertailevan analyysin. Tavoitteenani on tutkia, millaisia narratiivisia strategioita kirjoittajat käyttävät sekä mitä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia heidän itsekuvauksissaan on. Analysoin sitä, mitä tapahtuu päiväkirjagenren konventioiden kohdatessa sukupuoliroolit totalitaarisessa sosiokulttuurisessa kontekstissa.

Материалом исследования являются три недавно опубликованных женских дневника советского (сталинского) времени: Софьи Островской, Любови Шапориной и Натальи Лашиной. Предметом исследовательского интереса является анализ того, что происходит на пересечении конвенций дневникового жанра, гендерных установок  и тоталитарного социо-культурного контекста.

 

 
Ylläpito:
Muutettu: 20.8.2015 14.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti