Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Tuominen, Tiina

professori

Vastuuoppialat ja -alueet

monikielinen viestintä ja käännöstiede, B-työkieli englanti
audiovisuaalinen kääntäminen

Yhteystiedot

vastaanotto:
sähköposti: sähköpostiosoitehaku
huone: B 4054
puhelin: 050 318 1193

Tutkimusintressit

Käännöstiede, audiovisuaalinen kääntäminen, multimodaalisuus, vastaanottotutkimus, käyttäjäkeskeinen kääntäminen, kääntämisen sosiologia

Käynnissä oleva tutkimus

Yhdessä Kaisa Koskisen ja Tytti Suojasen kanssa päivitettävä ja laajennettava englanninkielinen versio Käyttäjäkeskeinen kääntäminen -kirjasta. Teoksen julkaisee St. Jerome nimellä User-Centered Translation.
Multimodaalisuus ja kääntäminen -työryhmä: ryhmän jäsenet tutkivat multimodaalisuuden vaikutusta kääntämiseen eri konteksteissa ja etsivät sopivia tutkimusmenetelmiä multimodaalisten tekstien kääntämisen tarkasteluun. Omana kiinnostuksen kohteenani ovat eritoten audiovisuaaliset käännökset ja audiovisuaalisen kontekstin analysoiminen tutkimuksessa. Työryhmä järjestää multimodaalisten tekstien kääntämiseen liittyvän paneelikeskustelun KäTu2014-symposiumissa.

Av-kääntäjän työ, suomalaisten av-kääntäjien ammatillinen identiteetti ja av-käännösten laatu

Julkaisut

Tuominen Tiina. (2012). The Art of Accidental Reading and Incidental Listening : An Empirical Study on the Viewing of Subtitled Films. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1794). (http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9008-8)

Suojanen Tytti, Koskinen Kaisa, Tuominen Tiina. (2012). Käyttäjäkeskeinen kääntäminen. Tampere: Tampereen yliopisto. (http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-8839-9)

Tuominen Tiina. (2012). "The Illusions of Subtitling : Thoughts on the Cultural Potential of Subtitles." Teoksessa Diocaretz Myriam (toim.) Literacy and the Culture of Reading : Proceedings of the Forum MARE NOSTRUM VI 26 May 2011, Turku, Finland. Brussels: European Writers' Council, 21-33.

Tuominen Tiina. (2011). "Accidental reading? Some observations on the reception of subtitled films." Teoksessa Serban Adriana, Matamala Anna, Lavaur Jean-Marc (toim.) Audiovisual Translation in Close-up : Practical and Theoretical Approaches. Bern: Peter Lang AG, 189-204.

Moore Kate, Tuominen Tiina. (2010). Fucktionary : Englannin kielletyt sanat. Helsinki: Gummerus Kustannus Oy.

Tuominen Tiina. (2007). "Vastaanottoa vai vastustusta? Audiovisuaalisten käännösten reseption tutkimuksesta." Teoksessa Riitta Oittinen, Tiina Tuominen (toim.) Olennaisen äärellä. Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen. Tampere: Tampere University Press, 294-307.

Oittinen Riitta, Tuominen Tiina. (2007). Olennaisen äärellä. Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen. Tampere: Tampere University Press.

 
Ylläpito: aatu.lehtovaara@uta.fi
Muutettu: 13.12.2013 14.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti