Luonnontieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunnan (LUO) oppialat ovat matematiikka, tilastotiede ja tietojenkäsittelytieteet, joilla opintonsa aloittaa vuosittain yli 200 uutta opiskelijaa. Tiedekunnan opetus ja tutkimus vastaavat tulevaisuuden digitalisoituvan yhteiskunnan haasteisiin.

Luonnontieteiden tiedekunnassa toimivat Tampere Research Center for Information and Systems -tutkimuskeskus (CIS) ja tilastotieteen keskus Centre for Applied Statistics and Data Analytics (CAST).