Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma

Opinto-oikeuden hakeminen

Tohtoriopiskelijaksi haluavan tulee ensin valita ala ja ottaa yhteyttä suunnittelemansa oppiaineen professoriin tai dosenttiin ohjaussuhteen sopimiseksi. Ohjaajan kanssa esitetään työlle myös seurantaryhmä.

Haku tapahtuu sähköisesti Tampereen yliopiston etusivulla olevan opiskelijaksi -sivuston kautta (sinisessä yläpalkki). Hakulomakkeeseen pääset tästä. Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelmaan on jatkuva haku.

Mahdolliset päivitykset valintaperusteisiin ja hakulomake löytyvät lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan uudelta kotisivulta

Hyväksymisprosessi

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa hakemukset käsitellään joustavasti jatkokoulutustoimikunnan kokouksissa noin kerran kuukaudessa. Dekaani hyväksyy uudet opiskelijat. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.
Jatkokoulutustoimikunnan kokous- ja materiaalinjättöpäivämäärät: http://www.uta.fi/med/MED_tohtoriohjelma/hallinto.html

Tohtoriopintojen hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Tohtoriopintojen hakukelpoisuus ja valintakriteerit löytyvät tieteellisen jatkokoulutuksen opinto-oppaasta.

Yhden paikan säännös

Huom! Yhden paikan säännös koskee myös hakua tohtoriopintoihin. Säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin, jotka alkavat 1.8.2016 tai sen jälkeen. Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

• Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

• Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.

• Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.

• Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Paikan vastaanottaminen

Hyväksytyn opiskelijan tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottolomake yliopiston hakijapalveluihin. Palauttamatta jättäminen määräajassa johtaa opiskelupaikan menetykseen.

Ilmoittautuminen

Jokaisen Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijan on ilmoit­tau­duttava yliopistoon lukuvuosittain. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa. Tutkinto-opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnä tai poissa olevak­si, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opin­tojaan, hänen on haettava yliopistopalveluiden opintopalveluilta kirjalli­sesti oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Menettely koskee sekä perustutkinto- että jatkotutkinto-opiskelijoita. Lisätietoja yliopiston ilmoittautumisohjeista: http://www.uta.fi/opiskelu/opinnot/ilmoittautuminen.html

 
Ylläpito: webmaster@biomeditech.fi
Muutettu: 23.1.2019 8.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti