Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: ammatillinen jatkokoulutus:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Ammatillinen jatkokoulutus

Erikoishammaslääkärikoulutus

Erikoishammaslääkärikoulutus alkoi Tampereen yliopistossa 1.1.2013. Näiltä sivuilta löydät tietoa erikoishammaslääkärikoulutuksesta. Opinto-oikeutta erikoishammaslääkärikoulutukseen voi toistaiseksi hakea joustavasti ilman hakuaikaa. Koulutus ei 1.2.2015 alkaen ole enää tutkintomuotoista, sillä koulutuksen ohjausvastuu siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön. Erikoistujan kannalta näkyvin muutos on, että asetuksen voimaantulosta lähtien valmistunut ei saa enää tutkintotodistusta, vaan todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Valvira laillistaa valmistuneet erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit samaan tapaan kuin ennenkin. Koulutuksen sisältö pysyy ennallaan.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintaperusteisuutta on tarkoitus työstää valtakunnallisella tasolla. Mikäli valintaprosessiin on tiedossa muutoksia, asiasta tiedotetaan heti.

Koulutukseen hakeutuminen

Erikoishammaslääkärikoulutuksen voi suorittaa henkilö, joka on saanut oikeuden harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä ja on sen jälkeen työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta. Erikoistumiskoulutus kestää täystoimisesti opiskellen kolme vuotta ja suu- ja leukakirurgian koulutusohjelma kuusi vuotta.

Erikoishammaslääkärikoulutus suoritetaan yliopiston lääketieteen yksikössä ja yliopistollisessa tai muussa keskussairaalassa tai terveyskeskuksessa olevassa kunkin erikoisalan koulutusvirassa. Virat julistetaan julkisesti haettavaksi. Hakemukset toimitetaan siihen terveydenhuollon yksikköön, jonka virkaa haetaan.  Hakemukseen liitettävät asiakirjat ja hakemuksen lähetysosoite ilmoitetaan koulutusviran hakujulistuksessa.

Virkaan valittu hakee alansa opinto-oikeutta Tampereen yliopiston lääketieteen yksiköstä näillä sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.

Erikoishammaslääkärikoulutusohjelmat ja vastuuhenkilöt, pdf

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 13.6.2018 13.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti