Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: ammatillinen jatkokoulutus:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Ammatillinen jatkokoulutus

Erikoislääkärikoulutus

Tampereen yliopisto tarjoaa erikoislääkärikoulutusta 50 erikoisalalla. Opinto-oikeutta erikoislääkärikoulutukseen voi toistaiseksi hakea joustavasti ilman hakuaikaa. Koulutus ei 1.2.2015 alkaen ole enää tutkintomuotoista, sillä koulutuksen ohjausvastuu siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön. Erikoistujan kannalta näkyvin muutos on, että asetuksen voimaantulosta lähtien valmistunut ei saa enää tutkintotodistusta, vaan todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Valvira laillistaa valmistuneet erikoislääkärit ja

Erikoislääkärikoulutusten erikoisalat ja vastuuhenkilöt, pdf

Ajankohtaista

SÄTEILYTURVALLISUUS TERVEYDENHUOLLOSSA 2018

Säteilyturvakeskus (STUK) on vahvistanut säteilysuojelukoulutusta terveydenhuollossa koskevan viran-omaisohjeen (ST 1.7/10.12.2012). Ohjeen mukaisesti tulee säteilytutkimuksia tekevien erikoislääkäreiden koulutukseen sisältyä 20–40 tuntia alaan liittyvää säteilyturvallisuuskoulutusta.

Tämä koulutus (2 op) on tarkoitettu erikoistuville lääkäreille, jotka suorittavat erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusta anestesiologian ja tehohoidon, gastroenterologian, gastroenterologisen kirurgian, hampaiston oikomishoidon, kardiologian, keuhkosairauksien ja allergologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen, kliinisen hammashoidon, ortopedian ja traumatologian, suu- ja leukakirurgian, sydän- ja rintaelinkirurgian, syöpätautien ja urologian koulutusohjelmissa.

Koulutusta suositellaan (1.8.2013 alkaen) myös käsikirurgian, lastenkirurgian, naistentautien ja synnytysten, neurokirurgian, plastiikkakirurgian, verisuonikirurgian ja yleiskirurgian koulutusohjelmiin erikoistuville lääkäreille. 

Luennot pidetään torstaisin 1.3.2018 ja 15.3.2018 klo 12.15–18.00 Kaupin kampuksen Arvo-rakennuksen Visakorpi-salissa (Arvo Ylpön katu 34). Katso tarkempi ohjelma.

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 26.2.2018: opintosihteeri Pia Salkolahti, pia.salkolahti@uta.fi tai 050 318 7275


Lukuvuosittainen ilmoittautuminen yliopistoon ei koske ammatillista jatkokoulutusta suorittavia lukuvuodesta 2016-2017 alkaen: Yliopiston päätöksellä muut kuin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat uuden opiskeluoikeuden saatuaan ja heidät kirjataan opiskelijoiksi koko opiskeluoikeutensa voimassaoloajaksi. Uutta ilmoittautumista ei enää vaadita lukuvuosittain. Menettely koskee kaikkia erillisiä opintoja suorittavia, mukaan lukien alumniopiskelijat, vierailevat opiskelijat, erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat, erikoistumiskoulutuksiin valitut (erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus, yleislääketieteen erityiskoulutus ja erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat) sekä avoimia yliopisto-opintoja suorittavat. HUOM! Lukuvuosittainen ilmoittautuminen koskee yhä tutkinto-opiskelijoita (mm. tohtoriopiskelijat). Tutkinto-opiskelijan laiminlyödessä lukuvuosi-ilmoittautumisen on hänen haettava opinto-oikeuden palautusta, josta peritään erillinen maksu. 

Nimen-, kotikunnan ja osoitteenmuutokset on opiskelijan itse ilmoitettava aktuaarinkansliaan välittömästi. Nimenmuutokseen tarvitaan luotettava todistus nimen muuttumisesta (esimerkiksi passi tai virkatodistus). Kotikunnan ja osoitteenmuutokset on ilmoitettava joko NettiOpsussa, sähköpostitse aktuaari@uta.fi tai faksilla (03) 3551 6013.


Erikoislääkäri Johanna Rellmanin raportit erikoislääkärien tarpeesta:

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarpeen arviointi vuoteen 2030, pdf

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja erikoislääkärikoulutuksen tarve
vuoteen 2025 Tampereen yliopistollisen sairaalan ERVA-alueella -
jatkoselvitys, pdf

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja erikoislääkärikoulutuksen tarve vuoteen 2025 Tampereen yliopistollisen sairaalan ERVA-alueella, pdf

 

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 24.8.2018 13.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti