Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: ammatillinen jatkokoulutus: erikoislääkärikoulutus:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Ammatillinen jatkokoulutus

Erikoisalakohtainen teoreettinen kurssimuotoinen koulutus 

Koulutuksen järjestäjille


Tampereen yliopistossa on käytössä sähköinen järjestelmä teoreettisten koulutustilaisuuksien hallinnoinnissa. Myös kurssien anominen (erikoistumispisteiden haku) tapahtuu järjestelmän kautta.


Kurssien anominen

 • Kurssien hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi tulee hakea etukäteen. Hakemuksen käsittely eri vaiheineen kestää noin neljä viikkoa.
 • Koulutusyksiköt ovat yhteisesti sopineet, että kurssien hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi haetaan etukäteen siltä koulutusyksiköltä, missä on kurssin suunnittelu- ja järjestämisvastuu.
 • Täysin ulkopuoliset järjestäjät pyytävät hyväksymistä lähimmästä kyseisen erikoisalan koulutusta järjestävästä koulutusyksiköstä.
 • Koulutuksen järjestäjän toivotaan keräävän palaute koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjän on pyydettäessä annettava palautteen yhteenveto ja osallistujien lukumäärätieto lääketieteen yksikön käyttöön arviointia varten.
 • Koulutuksen suunnittelusta tulee vastata vähintään alan erikoislääkäri tai lääkäriyhdistys. Koulutus voidaan hyväksyä erikoistumiskoulutukseksi myös muille erikoisaloille.


Koulutustilaisuudet tulee anoa hyvissä ajoin ennen tilaisuuden järjestämistä, koska hakemusten käsittely kestää useita viikkoja.


Lomakkeet ja kurssit


Hakulomaketta täytettäessä tulee huomioida seuraavat asiat:

 1. Teollisuus tai yritys ei voi olla yksin koulutuksen järjestäjänä. Yksityisten yritysten tulee valmistella ja järjestää koulutus niin, että mukana on aina lääketieteellinen taho, kuten yliopisto, klinikka tai erikoisalayhdistys. Ulkopuolisten järjestäjien tulee selkeästi raportoida yhteistyö lääketieteellisten tahojen kanssa
 2. Koulutuksissa ei tule olla sponsorin (yrityksen) edustajan koulutuspuheenvuoroa.
 3. Yhtä opetustuntia vastaa 45 minuutin luento tai muu koulutustilanne. Alle 3 tunnin mittaisia yksittäisiä koulutustilaisuuksia ei hyväksytä, mutta yhdestä tilaisuudesta voidaan myöntää koulutustunteja vähemmän kuin 3 tuntia/erikoisala.
 4. Lisäksi on toivottavaa, että koulutusohjelman aiheiden otsikoinnissa ei tule näkyä kauppanimiä tai logoja.
 5. Koulutusyksiköt ovat yhteisesti sopineet, että kurssien hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi haetaan etukäteen sille koulutusyksikölle, missä on kurssin suunnittelu- ja järjestämisvastuu.
 6. Täysin ulkopuoliset järjestäjät pyytävät hyväksymistä lähimmästä kyseisen erikoisalan koulutusta järjestävästä koulutusyksiköstä.
 7. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kurssin järjestäjä(t), tuntimäärä ja kurssin vastuuhenkilö. Lisäksi on ilmoitettava tavoitteet, kenelle kurssi on tarkoitettu, hinta ja mahdolliset vaatimukset etukäteismateriaalista ja -valmistautumisesta. Tieto tarvittavasta kirjallisuudesta, jos kyseessä on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy tehtäviä tai kuulustelu. Yksityiskohtainen ohjelma liitetään hakemukseen. Hakemuksesta tulee ilmetä koulutuksen kohderyhmä.
 8. Kun kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi, ilmoitetaan hyväksytyt erikoisalat ja tuntimäärä anomuksen tekijälle sähköisesti. Kirjallinen päätös lähetetään vain sitä pyydettäessä.
 9. Missä tahansa koulutusyksikössä hyväksytty kurssi hyväksytään kaikissa koulutusyksiköissä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi.
 10. Kursseista ja koulutustilaisuuksista tulisi tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi Duodecimin ja Suomen Lääkäriliiton koulutuskalentereissa sekä Lääkärilehdessä.

Koulutusten anomisen sähköinen lomake (linkki lomakkeeseen) Huom! Kaikki lomakkeella ilmoittamasi tiedot näkyvät kurssin julkaisutiedoissa netissä, myös puhelinnumerot  (ks. hyväksyttyjen kurssien tiedot sivun alareunassa).


Tutustu ylläoleviin ohjeisiin ennen lomakkeen täyttöä. Hakemuksen täyttämiseen voit tarvittaessa kysyä neuvoja opintosihteeri Pia Salkolahdelta, pia.salkolahti (at) uta.fi.


Mikäli tarvitsette tilaisuudesta erillisen kirjallisen päätöksen, lähetetään se pyydettäessä.


Tulevat koulutukset ja pidettyjen koulutusten hyväksyttävyys:


Hyväksyttyjen kurssien haku (kurssit 1.8.2012 ->)

 

 

 

 

 

 

 

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 30.8.2017 15.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti