Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: ammatillinen jatkokoulutus: erikoislääkärikoulutus:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Ammatillinen jatkokoulutus

Opinto-oikeuden hakeminen 31.12.2018 mennessä

Saadakseen opinto-oikeuden erikoislääkärikoulutukseen hakijan tulee olla laillistettu lääkäri Suomessa ja suomen kielen taitoinen. Opinto-oikeutta voi hakea täyttämällä alla olevat lomakkeet ja toimittamalla ne ohjeiden mukaisesti lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaan. Huom! Yleislääketieteen oppialalla oma käytäntö, ks. alla.

  • opinto-oikeushakemus, pdf
  • erikoistumiskoulutuksen suunnitelma, pdf
  • kopio Valviran laillistamistodistuksesta (LL-tutkinnon jälkeinen laillistus)
  • jos et ole opiskellut aiemmin Tampereen yliopistossa: kopio lääkärin tutkintotodistuksesta JA henkilöllisyystodistuksesta (ajokortti, passi tai henkilökortti)
  • jos olet suorittanut lääkärin tutkinnon muualla kuin Suomessa: kopio kielitodistuksesta. Lisätietoja yleisistä kielitutkinnoista Opetushallituksen sivuilta.

Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Tampereen yliopisto
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Sari Orhanen
PL 100
33014 Tampereen yliopisto

Kun tiedekunta on myöntänyt opinto-oikeuden, opiskelija saa käyttöönsä yliopiston peruspalvelutunnuksen, sähköpostiosoitteen sekä muut opiskelussa tarvittavat sähköisen asioinnin palvelut. Lisätietoa palveluista ja niiden voimassaolosta saat tietohallinnosta.

Ammatillista jatkokoulutusta suorittavat opiskelijat (erikoistuvat lääkärit) eivät kuulu ylioppilaskuntaan ja näin ollen heidän ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Lukuvuosittainen ilmoittautumisvelvollisuus on poistettu erikoislääkärikoulutusta suorittavilta kesällä 2016.

Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen uudistuu 1.1.2019

 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutumisen uudistaminen ilmoittautumismenettelystä tarveperustaiseen valintamenettelyyn on yksi STM:n toimenpideohjelman 2017-2019 linjaamista koulutuksen kehittämistoimenpiteistä.

 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen ammatillista jatkokoulutusta Suomessa tarjoavat

tiedekunnat ovat valmistelleet valtakunnallisessa yhteistyössä mallin opiskelijavalintojen

toteuttamiseksi. Tavoitteena oli saada aikaan yhtenevä, avoin ja tasapuolinen haku- ja valintamenettely, joka ei ole toteutukseltaan liian raskas.

 

Tiedekunnat ovat päättäneet, että uudistetut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen

opiskelijavalintaperusteet ja –menettely astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen lukuun ottamatta yleislääketieteen ja työterveyshuollon koulutusohjelmia, jotka tulevat myöhemmin mukaan uudistettuun valintamenettelyyn.

 

Helmikuussa 2019 opiskelijavalinta pilotoidaan muutamilla erikoisaloilla ja kaikille erikoisaloille ensimmäinen haku tapahtuu syyskuussa 2019. Sen jälkeen opiskelijavalinta toteutetaan kaksi

kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

Tiivistelmä valintaperusteista: pdf.

Opiskelijavalintamalli kuvattuna kokonaisuudessaan: pdf.

 

Ilmoittautumismenettely päättyy

Ilmoittautumiseen perustuva haku opinto-oikeuden saamiseksi päättyy tiedekuntien päätöksellä 31.12.2018 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa. Yleislääketieteen ja työterveyshuollon alojen valintamenettelyä muokataan parhaillaan alojen erityispiirteisiin soveltuvaksi. Tiedekunnat tiedottavat erikseen näiden erikoisalojen valintamenettelyn muutoksista, kun päätökset on tehty.

Erikoistuva, joka on saanut opinto-oikeutensa ilmoittautumismenettelyn kautta eikä aio vaihtaa alaa tai yliopistoa, opinnot jatkuvat ilman erillisiä toimenpiteitä tai muutoksia.

Erikoistuva, jolla on aiempi opinto-oikeus ja haluaa vaihtaa alaa ja/tai yliopistoa, voi hakea uutta opinto-oikeutta ilmoittautumismenettelyn kautta 31.12.2018 mennessä. Sen jälkeen alan tai yliopiston vaihtaminen tapahtuu osallistumalla valintamenettelyyn. Tällöin opiskelija luopuu aiemmasta opinto-oikeudestaan, kuten tähänkin asti. Opiskelijalla voi kerrallaan olla vain yksi erikoistumiseen liittyvä opinto-oikeus, vain yhdessä yliopistossa.

 

Jos haet erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen opinto-oikeutta ilmoittautumismenettelyn kautta, opinto-oikeushakemus liitteineen tulee olla päivätty ja allekirjoitettu vuoden 2018 puolella. Hakemus ja kaikki liitteet tulee toimittaa tiedekunnan opintohallintoon 31.12.2018 klo 16:00 mennessä.

 

Opinto-oikeuden hakeminen vuonna 2019

Vuonna 2019 opinto-oikeutta haetaan osallistumalla valintamenettelyyn. Haku pilotoinnissa mukana oleville erikoisaloille järjestetään helmikuussa 2019 ja kaikille erikoisaloille syyskuussa 2019.

Uusi opiskelijavalintamenettely ei viivästytä erikoislääkäriksi kouluttautumista. Laillistuksen jälkeen yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa suoritetut palvelut huomioidaan valintamenettelyn alkupisteytyksessä ja niitä voidaan hyväksyä alan vastuuhenkilön päätöksellä osaksi erikoistumiskoulutusta, mikäli ne ovat opetussuunnitelman mukaisia. Tämä koskee myös valintamenettelyyn sisältyvää koejaksoa.

Valintamenettelyn tarkoitus on varmistaa hakijan soveltuvuus ja motivaatio alalle sekä ohjata erikoislääkärien ja –hammaslääkärien kouluttautumista maantieteellisesti ja erikoisaloittain siten, että se vastaisi terveydenhuollon tarpeita.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeesta julkaistuja tietoja löytyy STM:n sivulta https://stm.fi/sotehenkilosto/erikoislaakarikoulutus

Yliopistot julkaisevat tietoa alueellisista sisäänottomääristä heti, kun niiden määrittämiseen liittyvä prosessi on saatu sosiaali- ja terveysministeriössä päätökseen.

 

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen haluavan tulee ensin osallistua starttiseminaariin, ilmoittautuminen: opintosihteeri Virpi Sirén, puh. 050 318 6678, sähköposti: virpi.siren(at)uta.fi
Lisätietoja yleislääketieteen oppialan sivuilta.

 

 

 

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 7.11.2018 13.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti