To page body
university of tampere: faculty of medicine and life sciences: doctoral programme in medicine and life sciences:
Faculty of Medicine and Life SciencesUniversity of TampereFaculty of Medicine and Life Sciences
Doctoral Programme in Medicine and Life Sciences

Seminars and courses

In vitro models, 13.-22.3.2018

Lectures: 1 ECTS
Lectures, group work and laboratory practice: 4 ECTS

Read more

Registration form

International Seminar Serie Programme

Thursdays in Arvo Auditoriums.

Please note the varying times and days.

https://events.uta.fi/medseminarseries/programme/

More information about seminar series: henna.mattila(at)staff.uta.fi

Coffee and snacks before the seminar.

Everybody welcome!


Kliinisen tutkijan peruskurssi (5 op, Moodle, In Finnish only)

Koulutus järjestetään ajalla 26.2. - 27.5.2018.

Opintojakson tarkoituksena on ohjata aloittavia tutkijoita terveystieteellisen kliinisen tutkimuksen toteuttamiseen hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti.
Kurssin keskeisiin sisältöihin kuuluvat mm.

  • kliinisen tutkimuksen eettisyys ja tietoon perustuva suostumus
  • lainsäädäntö, ohjeistukset ja viranomaisluvat sekä
  • hyvä kliininen tutkimustapa

Kohderyhmä on terveystieteellistä kliinistä tutkimusta tekevät jatkokoulutettavat ja post-docit. Osallistujilla tulee olla oma tutkimusaihe. Otamme kurssille ensisijaisesti Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkijoita. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 35 kohderyhmään kuuluvaa koulutettavaa.

Opetusmenetelmänä on verkkokoulutus, kaikki välttämättä tarvittava oppimateriaali on Tampereen yliopiston Moodlessa. Kurssi sisältää luettavaa materiaalia ja verkko-oppimistehtäviä, joiden ohjauksesta vastaavat verkkokurssin kouluttajina toimivat tutorit. Lopputehtävän tarkistaa tieteenalan tutor.
 

Ilmoittautuminen alkaa 22.1.2018 ja päättyy 16.2.2018 klo 24.00. Ilmoittautumiset osoitteeseen kliininen@pshp.fi
Lisätiedot kurssin vastuuhenkilöiltä:

Aila Kätkä, puh. 050 520 1855, aila.katka@pshp.fi
Kirsi Kohonen, puh. 050 329 5667, kirsi.kohonen@pshp.fiHydrogel Journal Club (2019), 1-2 ECTS

Time: Last Monday of each month at 15.00
28.01., 25.02., 25.03., 29.04., 27.05., 26.08., 30.09., 28.10.
Place: Arvo-building at Kauppi campus. Seminar rooms will be announced via email.
Organized by: BioMediTech (Tampere University of Technology and University of Tampere)
Responsible persons: Hatai Jongprasitkul (doctoral student, TUT) & Vesa Hytönen (Associate Professor, UTA)

General description: This Journal Club is intended for researchers of BioMediTech institute with specific interested related to HYDROGEL technology. The participants will get first-hand knowledge about the highly multidisciplinary research done in our own institute. Different topics such as designing hydrogel biomaterials, characterization methods, imaging requirements, biological response and applications in the medical and biotechnological field will be discussed. The goal of the Journal Club is to enhance networking of BioMediTech researchers and students with similar or parallel challenges and to spread the knowledge of all the possibilities we have in our institute but we might not know about.

In practice, this Journal Club will function so that each session starts with a presentation on a particular hydrogel related subject and then the participants will have time to discuss the topics or questions raised by the starting presentation. The presentation can be given by one of the Journal Club participants or by an invited visiting scientist. The topic of next session will be decided between the participants of previous session and it will be announced through the course’s mailing list one week before the session.

Structure of the course: Lectures (1 ECTS) and preparation of own presentation (1 ECTS).
Evaluation: Pass/Fail, compulsory attendance to 70% percentage of the sessions.
Course material: Material and presentations from the course will be available in Moodle.
Required earlier studies: Master’s students in the final part of their studies and PhD students can get ECTS from this course. Post-doctoral researchers and lab personnel are free to join if they consider the day’s topic interesting and relevant for them. Preference for participants with research related somehow to hydrogels, but you can also join just to learn more. Highly interdisciplinary background of participants is beneficial for all.

Further information: Hatai Jongprasitkul (hatai.jongprasitkul@tuni.fi)

 
Maintained by: med.info@uta.fi
Last update: 13.2.2019 12.57 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results