Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Vetovoimainen oppimis- ja tutkimusympäristö Kaupin kampuksen sydämessä

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö on yksi maamme vetovoimaisimmista lääketieteen alan oppimisympäristöistä. Koulutusta kehitetään ennakkoluulottomasti yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

Perustutkinto-ohjelmassa opiskelijat kouluttautuvat lääketieteen lisensiaateiksi. Kliinistä opetusta toteutetaan pääasiassa yksikön välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Lääketieteen yksikkö on myös kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimusyhteisö. Tieteellisen ja ammatillisen jatkokoulutuksen kautta valmistuu lääketieteen, filosofian ja terveystieteiden tohtoreita sekä erikoislääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä.

Erityisvahvuutena opetus

Lääketieteen yksikölle on ollut leimallista ennakkoluuloton suhtautuminen lääketieteen koulutuksen toteuttamiseen sen perustamisesta asti, ja erityisesti terveyskeskusopetusjärjestelmällä on ollut keskeinen asema opetuksessa. Osa lääketieteen perusopinnoista toteutetaan hajautettuna Seinäjoen keskussairaalassa ja Etelä-Pohjanmaan terveyskeskuksissa, ja pääasiallisesti opetus tukeutuu yhteistyöhön Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa.

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä siirryttiin ongelmalähtöiseen oppimismenetelmään ensimmäisenä Suomessa. Samassa yhteydessä uudistettiin myös opetussuunnitelma pohjautumaan kliinisten ja teoreettisten, sekä kliinisteoreettisten oppialojen täydelliseen integraatioon. Korkeakoulujen arviointineuvosto on kolmesti valinnut yksikön yhdeksi maamme korkealaatuisen koulutuksen yksiköistä.

Tutkimuksen vahvuutena yhteistyö

Lääketieteen oppialat ovat liittyneet yhdeksi lääketieteen yksiköksi. Tämä malli tukee erinomaisella tavalla paitsi opetusta myös tutkimusta. Tyypillisiä ovatkin eri oppialojen väliset tutkimusprojektit. Tutkijaryhmät toimivat vilkkaassa yhteistyössä myös muiden koti- ja ulkomaisten lääketieteellisten tiedekuntien kanssa ja useat tutkimukset ovat osia laajemmista kansainvälisistä projekteista.

Lääketieteen yksikön opetussairaala ja tutkimuksen tukialusta on Tampereen yliopistollinen sairaala, jolla on vakiintunut asema maan toiseksi suurimpana eli yli 1,2 miljoonan asukkaan lääketieteellisenä keskuksena.

Tohtoreita, erikoislääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä

Lääketieteen yksikössä tieteellinen jatkokoulutus on vireää. Vuosittain suoritettavien lääketieteen tohtorintutkintojen luku vastaa hyvin maan lääketieteellisten tiedekuntien keskimääriä.

Ammatillisen jatkokoulutuksen puolella lääketieteen yksikön vastuulla on 50 erikoislääkäritutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa ja viisi erikoishammaslääkäritutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa.

Opiskelijat mukana yhteistyössä

Lääketieteen opiskelijoiden oma seura, Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry, on toiminut alusta pitäen hedelmällisessä yhteistyössä yksikön kanssa. Opiskelijat ovat toimineet merkittävänä vaikuttajana opintojen sisältöjä ja opiskeluolosuhteita kehitettäessä.

Lääketieteen yksikön sijoittuminen Kaupin kampusalueella

Lääketieteen yksikkö sijoittuu pääasiassa Arvo-rakennukseen, jonka laajennusosa valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 2016. Finn-Medi 3 -rakennuksessa on rokotetutkimuskeskuksen toimintoja, Taysin M-rakennuksessa ovat anestesiologian, kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautiopin sekä naistentautien ja synnytysopin professorien työtilat. Mikrobiologian yksikkö sijaitsee Finn-Medi 1 -rakennuksessa.

Arvo-rakennuksessa toimii Juveneksen ravintola, joka palvelee kaikkia alueen asiakkaita. 

 
Lääketieteen yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 2.11.2016 12.43 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti