Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: opiskelu:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Opiskelukäytännöt

Näiltä sivuilta löydät tietoa tiedekunnalle tyypillisistä opiskelukäytännöistä. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon yleiset säädökset.

Koko yliopiston yhteisistä käytännöistä saat lisätietoa yleisiltä Opiskelu-sivuilta.

Ohje opiskelijoiden läsnäoloista tutoristunnoissa ja poissaolon korvaamisesta

Tampereen yliopiston tiedekunnassa lääketieteen opiskelijoille keskeisimmät oppimismuodot ovat tutoristunnot, pienryhmissä tapahtuvat oppimismuodot sekä CIV-VI:n integroidut seminaarit. Siksi opiskelijan aktiivinen osallistuminen edellä mainittuihin on pakollista. Luennoille osallistuminen on pääsääntöisesti vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

Opiskelijalla on velvollisuus ja vastuu ilmoittaa poissaolostaan etukäteen tai äkillisissä sairastapauksissa mahdollisimman nopeasti.

Lyhyet sairauspoissaolot sallitaan korvaamatta.

Pakottavista poissaoloista sovitaan etukäteen. Korvaavuudet pakollisesta opetuksesta tulee olla korvattavissa pääosin saman lukukauden aikana, korvaavuuden tulee sisällöltään vastata korvattavaa opetusta eikä korvaava tehtävä saa olla rangaistus poissaolosta. Opettaja voi halutessaan antaa kirjallisen tehtävän, jonka tavoiteltu laajuus on 1 sivu/korvattava tunti.  Vaihtoehtoisena korvaamistapana voidaan käyttää klinikkapalvelua, jonka kesto on oltava kohtuullinen suhteessa korvattavan opetuksen kestoon, kuitenkin korkeintaan kaksi kertaa ko. opetuksen kesto.

Yksittäisen opiskelijan poissaolot eivät saa muodostua yhtä lukukautta kohden lukumäärältään muutamia päiviä pidemmiksi. Lukukausien alussa tai lopussa esim. työnteon tai lomamatkan vuoksi tapahtuvat poissaolot eivät kuulu tässä ohjeessa kuvatun korvausmenettelyn piiriin.

Opiskelijoita tulee kohdella poissaoloissa ja korvaavuuksissa tasa-arvoisesti opiskelijasta ja opetushenkilöstä riippumatta. Epäselvissä tilanteissa opiskelija ja/tai opettaja voi olla  yhteydessä koulutusjohtajaan.

Rikostaustaotteen tarkistaminen 1.8.2012 ja sen jälkeen opiskeluoikeuden saaneille kliinisen vaiheen opetuksessa oleville

Vuoden 2012 alusta lähtien tuli voimaan laki, jonka mukaan 1.1.2012 jälkeen opintonsa aloittaneiden (= opiskeluoikeuden saaneiden) opiskelijoiden tulee toimittaa nähtäväksi rikostaustaote, mikäli opintoihin kuuluu harjoittelua tai muuta alaikäisten kanssa tapahtuvaa työskentelyä. Edellä olevaan perustuen opiskelijan on esitettävä Oikeusrekisterikeskuksesta saatu alaikäisten parissa tehtävää harjoittelua koskeva rikostaustaote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Opintoja varten tarvittava ote on opiskelijalle ilmainen. Tilausosoite alla.

Tilaa rikostaustaotteesi vuoden 2017 alussa tammikuun lopulla helmikuun alussa

Ote esitetään tiedekunnassa kliinisen vaiheen opinnot aloittaneilta helmikuussa 2017 seuraavasti:

Otteen tarkastamisajoista ilmoitetaan seminaarivihossa.  

  • Otteen tarkistaa tiedekunnan dekaanin nimeämät opintohallinnon henkilöt

  • Otetta esitettäessä opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä

  • Ote annetaan tarkastuksen jälkeen opiskelijalle takaisin ja tieto tarkastuksesta merkitään opintosuoritusrekisteriin

  • Ote tarkistetaan opintojen aikana tämän yhden kerran

  • Opiskelijat, joilla on opintorekisterissä merkintä rikostaustaotteen tarkastamisesta voivat jatkaa 5. vuoden syksyn opintoihin.

Mikäli otteesta ilmenee lain tarkoittamia rikoksia, opiskelijan tulee sopia rikostaustaotteen tarkastamisesta yliopiston lakimiehen kanssa.

Otteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä tarkoitusta varten laadittua lomaketta tai sähköistä hakemusta (ei puhelimitse). Tarkemmat ohjeet löytyvät Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta. Otteen toimitusaika on noin seitsemän työpäivää.

Oikeusrekisterikeskus, PL 157, 13101 Hämeenlinna

Sähköposti: oikeusrekisterikeskus@om.fi, http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/

      

 
Lääketieteen yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 15.11.2017 8.44 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti