Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen yksikkö: opiskelu:
Lääketieteen yksikköTampereen yliopistoLääketieteen yksikkö

Opiskelukäytännöt

Näiltä sivuilta löydät tietoa yksikölle tyypillisistä opiskelukäytännöistä.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon yleiset säädökset.

Koko yliopiston yhteisistä käytännöistä saat lisätietoa yleisiltä Opiskelu-sivuilta.

Ohje opiskelijoiden läsnäoloista tutoristunnoissa ja poissaolon korvaamisesta

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä keskeisimmät oppimismuodot ovat tutoristunnot, pienryhmissä tapahtuvat oppimismuodot sekä CIV-VI:n integroidut seminaarit. Siksi opiskelijan aktiivinen osallistuminen edellä mainittuihin on pakollista. Luennoille osallistuminen on pääsääntöisesti vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

Opiskelijalla on velvollisuus ja vastuu ilmoittaa poissaolostaan etukäteen tai äkillisissä sairastapauksissa  mahdollisimman nopeasti.

Lyhyet sairauspoissaolot sallitaan korvaamatta.

Pakottavista poissaoloista sovitaan etukäteen. Korvaavuudet pakollisesta opetuksesta tulee olla korvattavissa pääosin saman lukukauden aikana, korvaavuuden tulee sisällöltään vastata korvattavaa opetusta eikä korvaava tehtävä saa olla rangaistus poissaolosta. Opettaja voi halutessaan antaa kirjallisen tehtävän, jonka tavoiteltu laajuus on 1 sivu/korvattava tunti.  Vaihtoehtoisena korvaamistapana voidaan käyttää klinikkapalvelua, jonka kesto on oltava kohtuullinen suhteessa korvattavan opetuksen kestoon, kuitenkin korkeintaan kaksi kertaa ko. opetuksen kesto.

Yksittäisen opiskelijan poissaolot eivät saa muodostua yhtä lukukautta kohden lukumäärältään muutamia päiviä pidemmiksi. Lukukausien alussa tai lopussa esim. työnteon tai lomamatkan vuoksi tapahtuvat poissaolot eivät kuulu tässä ohjeessa kuvatun korvausmenettelyn piiriin.

Opiskelijoita tulee kohdella poissaoloissa ja korvaavuuksissa tasa-arvoisesti opiskelijasta ja opetushenkilöstä riippumatta. Epäselvissä tilanteissa opiskelija ja/tai opettaja voi olla  yhteydessä koulutusjohtajaan.

Opiskelijan rikostaustaotteen tarkistaminen                                                                                

  • Rikostaustaote tarkistetaan 1.1.2012 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilta.
  • Ote tarkistetaan vuoden 2016 keväällä jolloin opiskelijat ovat CIV kevään opinnoissa.
  • Opintoja varten myönnettävä ote on maksuton.
  • Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, kun se esitetään yliopistolla.

          Lisätietoa osoitteesta:

         http://vanha.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/18232.htm

         Opintopäällikkö antaa asiaan liittyvää neuvontaa ja ohjeistaa opiskelijoita rekisteriotteen

         toimittamisesta yksikköön  vuoden 2016 keväällä.

 
Lääketieteen yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 9.4.2015 11.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti