Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: opiskelu: työelämä ja -harjoittelu:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) ohjeet lääketieteen ja muiden terveydenhuollon alan opiskelijoiden oikeudesta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä

 

Poissaolevaksi ilmoittautuminen poistaa oikeuden toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä 

Terhikki rekisterissä olevat 4. ja 5. vuoden opintonsa suorittaneiden poissaoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot ilmoitetaan Valviraan.

Edellä mainittu ei koske vaihto-opiskelijoita.

Valviran 16.5.2014 ohjeen mukaan yliopistojen tulee ilmoittaa Valviraan opintonsa keskeyttäneet opiskelijat. Opintonsa keskeyttäneiksi opiskelijoiksi katsotaan yliopistoon poissaoleviksi ilmoittautuneet.  Ilmoittautuessaan poissaolevaksi, opiskelija ei voi toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilöstön tehtävissä.  Poissaolon syy (äitiys- tai vanhempainvapaa, varusmies-tai siviilipalvelus, opiskelijavaihto tai muu opiskelijan oma syy) on Valviralle epäolennainen tieto.

Edellä mainittu ei kuitenkaan koske ulkomailla opiskelevia vaihto-opiskelijoita, vaikka he ilmoittautuisivatkin suomalaiseen yliopistoon poissaoleviksi. Vaihto-opiskelijat edistävät vaihtonsa aikana opintojaan toisessa yliopistossa, joten Valvira katsoo heidät aktiivisiksi opiskelijoiksi.

Tiedekunta ilmoittaa Valviraan tiedot niistä opiskelijoista, (4. ja/tai 5. vuoden opinnot suorittaneista aiemmin Terhikki rekisteriin ilmoitetut opiskelijat), jotka ovat ilmoittautuneet poissaoleviksi opiskelijoiksi.

Poissaolotiedot ilmoitetaan Valviraan kaksi kertaa lukuvuodessa helmikuussa ja lokakuussa. Poissaolomerkintä tehdään Valvirassa toistaiseksi voimassaolevaksi. Kun opiskelija ilmoittautuu uudelleen läsnäolevaksi, tiedekunta toimittaa hänen tietonsa uudelleen Valviraan Terhikki rekisteriin merkittäväksi.

 
Lääketieteen yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 21.2.2017 12.58 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti