Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: opiskelu: valinnaiset opinnot:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen monitieteinen opintokokonaisuus toteuttaa Tampereen yliopiston strategiaa maailmaa ymmärtävien maailman muuttajien kouluttamisessa. Opintokokonaisuutta koordinoi yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sitä koskevia kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen yky-opintoneuvonta (at) uta.fi. Mainitse kestävän kehityksen opintokokonaisuus viestisi otsikossa. Lisätietoa myös Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa ja Kestävä kehitys opetuksessa Ekokampuksen sivuilla

Opintokokonaisuus tarjoaa yliopiston opiskelijoille mahdollisuuden ymmärtää ja tunnistaa paikallisia ja globaaleja kysymyksiä, jotka liittyvät nykypäivän ja tulevaisuuden ihmisten ja luonnon hyvinvointiin. Opintokokonaisuudessa painotetaan kestävän kehityksen sosiaalis-kulttuurista ulottuvuutta ja siihen sisältyy opintojaksoja eri tiedekunnista. Kestävän kehityksen opintokokonaisuus on laajuudeltaan vähintään 25 op. Kokonaisuuteen pitää sisältyä opintojaksoja vähintään kahdesta eri teemasta.

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen opintokokonaisuuden suoritettuaan tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristönsuojelun yhteyden sekä tunnistaa niihin liittyviä paikallisia ja globaaleja kysymyksiä. Opiskelija tunnistaa näiden kysymysten taustalla olevat päätökset ja valinnat sekä osaa arvioida niitä kriittisesti. Hän ymmärtää erilaisten instituutioiden, järjestelmien ja organisaatioiden toimintaa sekä tuntee eri tieteenalojen kestävän kehityksen kysymyksiä. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen löytämiseksi.

Lisäksi opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijassa syntyy kiinnostus kestävään elämäntapaan sekä valmius osallistua, vaikuttaa ja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa myös monikulttuurisissa yhteisöissä. Opiskelija ymmärtää myös kuinka Tampereen yliopistossa edistetään kestävää kehitystä.

Tutkinto-ohjelmien opintosuunnitelmissa kestävän kehityksen kokonaisuudella ei ole samaa muodollista statusta kuin opintojaksoilla tai kokonaisuuksilla, jotka on suoritettava tutkintotodistuksen saamiseksi. Kestävän kehityksen kokonaisuus merkintä tutkintotodistuksessa ei ole pakollinen. Kokonaisuus ja siihen kuuluvat opinnot esitetään tutkintotodistuksella tai sen liitteellä. Kestävän kehityksen kokonaisuuteen koottavista opinnoista kertyvät opintopisteet kirjataan varsinaisen opintosuorituksen yhteyteen, ei kestävän kehityksen kokonaisuuden alle. Kunkin opiskelijan kestävän kehityksen kokonaisuuden sisällön ja laajuuden määräävät viime kädessä hänen tekemänsä valinnat.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa opiskeleville oppiminen tuottaa kestävän kehityksen osaamista läpi opintojen, mutta erityisesti seuraavilla jaksoilla: Johdanto-, Solut, kudokset ja niiden toiminta-, Lisääntyminen kasvu ja kehitys-, Hapen saanti-, Ravinto ja ravinnon hyödyntäminen -, Hyökkäys ja puolustus-, Vanhenemisen-, Ennaltaehkäisy-, Infektio-, Diagnostiikka ja hoito- ja Jaksaminen -jakson opinnot kokonaisuudessaan.


 

 
Lääketieteen yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 14.12.2016 11.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti