>> etusivulle

Psykiatrian kliininen jakso

Tavoitteet

Toteutustapa

Yleiset tavoitteet

osaa hahmottaa psykiatrian eettisfilosofista ja kehityksellistä taustaa

tuntee ihmismielen toimintaan ja inhimilliseen vuorovaikutukseen liittyvät psykologiset ja biologiset lainalaisuudet pääpiirteissään

tuntee aikuisten mielenterveyspalvelujen organisaation Suomessa

tuntee psykiatrian moniammatillisten hoitotiimien työskentelyperiaatteet

osaa tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt: elimellisperäiset psyykkiset häiriöt, päihteiden käyttöön liittyvät psyykkiset häiriöt, skitsofreniaryhmän sairaudet, harhaluuloisuushäiriöt, mielialahäiriöt, persoonallisuushäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, somatoformiset häiriöt ja reaktiivisen psyykkisen oireilun

tuntee yleisimpien mielenterveyshäiriöiden biologista ja psykodynaamista etiologiaa, sekä niiden epidemiologiaa ja nosologiaa

tuntee yleisimpien mielenterveyshäiriöiden diagnostiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä käytännössä

osaa antaa ensiavun psyykkisissä reaktioissa, osaa hoitaa terapiapainotteisessa hoitosuhteessa lieviä, tavanomaisia psyykkisiä häiriöitä ja osaa käyttää psyykenlääkitystä hoidon osana

osaa ohjata erikoishoitoa vaativat potilaat asianmukaiseen hoitopaikkaan ja hallitsee viranomaisyhteistyön eri organisaatioiden välillä

osaa tunnistaa hoitosuhteiden vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia aggressiivisuus mukaan lukien

osaa arvioida työ- ja toimintakykyä sekä oikeudellisia seikkoja psyykkisissä häiriöissä

osaa tehdä ehkäisevää mielenterveystyötä neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa ja perusterveydenhuollossa

Osastotyöskentely:

Omissa harjoittelupaikoissa opiskelijat osallistuvat 4 päivänä/viikko ( ti-pe) osaston tai työryhmän kaikkeen toimintaan:
ryhmiin,
raportteihin,
tulotutkimuksiin,
hoitoneuvotteluihin,
perhetapaamisiin,
kotiutujien tapaamisiin,
seniorikierroille

Lisäksi ohjelmaan kuuluu:

viikkoseminaarit
kierrot
tutustumiskäynnit

oma hoitosuhdepotilas
viikoittaiset työnohjaukselliset tapaamiset

Viikkoseminaarit:

Psyykkiset puolustusmekanismit ja psykoterapia

Mielialahäiriöt

Persoonallisuushäiriöt

Skitsofrenia ja muut psykoosit

Tutustumiskäyntien purku. Harvinaiset psykiatriset oireyhtymät

Kierrot ja tutustumiskäynnit

Psykogeriatrian kierrot

Pitkäaikaisosastoihin tutustuminen

Psykiatrinen sähköhoito

Tutustumiskäynnit yhteistyötahohen toimipisteisiin:

Näsinkulman klubitalo

Kuntoutustyöryhmä maahanmuuttajille

Päivystys

Kriisikeskus Osviitta

Perheasiain neuvottelukeskus ( ev.lut. seurakunta )