Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Tohtoriopinnot

Opinto-oikeuden hakeminen

Tohtoriopiskelijaksi haluavan tulee ensin valita ala ja ottaa yhteyttä suunnittelemansa oppiaineen professoriin tai mahdolliseen ohjaajaan ohjaussuhteen sopimiseksi. Ohjaajan kanssa esitetään työlle myös seurantaryhmä.

Hakijan tulee täyttää seuraavat lomakkeet ja toimittaa alla luetellut liitteet:

  • Opinto-oikeushakemus, pdf
  • Tutkimussuunnitelma, ohje, pdf
  • Jatko-opintosuunnitelma: ohje+malli, pdf ja täytettävä lomakepohja, pdf
  • Ilmoittautumislomake, pdf
  • Eettisen toimikunnan ja/tai koe-eläintoimikunnan lausunto
  • Hakijan julkaisuluettelo
  • Kopiot ylemmän korkeakoulutututkinnon tutkintotodistuksista. Hakijan on myös näytettävä alkuperäiset tutkintotodistukset yksikössä opinto-oikeushakemuksen jättämisen yhteydessä. Liitettä ei tarvita, mikäli tohtoriopintoihin oikeuttava tutkinto on suoritettu Tampereen yliopistossa.
  • Lisäksi henkilö, joka ei ole opiskellut aiemmin Tampereen yliopistossa: kopio henkilötodistuksesta (ajokortti, passi tai kuvallinen muu henkilötodistus)

Hakemus toimitetaan henkilökohtaisesti tiedekuntaan Marjatta Viilolle (Arvo E160). Tapaamisajan voi sopia sähköpostitse (marjatta.viilo@uta.fi).

Hyväksymisprosessi

Lääketieteen yksikössä hakemukset käsitellään joustavasti jatkokoulutustoimikunnan kokouksissa noin kerran kuukaudessa. Yksikön johtaja hyväksyy uudet opiskelijat. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä postitse. Jatkokoulutustoimikunnan kokous- ja materiaalinjättöpäivämäärät.

Tohtoriopintojen hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Tohtoriopintojen hakukelpoisuus ja valintakriteerit löytyvät tieteellisen jatkokoulutuksen opinto-oppaasta.

Yhden paikan säännös

Huom! Yhden paikan säännös koskee myös hakua tohtoriopintoihin. Säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin, jotka alkavat 1.8.2016 tai sen jälkeen. Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

• Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

• Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.

• Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.

• Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Paikan vastaanottaminen

Hyväksytyn opiskelijan tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottolomake yliopistolle. Palauttamatta jättäminen määräajassa johtaa opiskelupaikan menetykseen.

Ilmoittautuminen

Jokaisen Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijan on ilmoit­tau­duttava yliopistoon lukuvuosittain. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.Mikäli ilmoittautumista läsnä- tai poissaolevaksi ei ole tehty ajoissa, opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, ja sitä on anottava takaisin kirjallisesti. (Yliopistolaki 2009/558, §43) Menettely koskee kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa, lisensiaatin tutkintoa sekä tohtorin tutkintoa suorittavia ja siitä peritään uudelleenkirjaamismaksu 35 €. Lisätietoja yliopiston ilmoittautumisohjeista.

 

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 21.8.2017 13.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti