Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Tohtoriopinnot

TEOREETTINEN KOULUTUS

Tohtorintutkinto koostuu teoreettisesta koulutuksesta sekä väitöskirjatyöstä ja sen julkisesta puolustamisesta. Tohtorintutkintoon liittyvät opinnot on tarkoitettu väitöskirjatyön tueksi ja olisi suotavaa, että niiden suorittaminen aloitettaisiin jo väitöskirjatyön alkuvaiheessa.

Ohjaaja myös hyväksyy opintojen kokonaisuuden todistusten perusteella ja lääketieteen yksikkö vahvistaa ne tutkintoon sopiviksi ja suoritetuiksi.

Teoreettinen koulutus 1.8.2015 jälkeen opinto-oikeuden saaneille

Teoreettisia opintoja on opetussuunnitelman mukaan suoritettava yhteensä vähintään 30 op. Esitys jatko-opintosuunnitelmasta voi olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee noudattaa lääketieteen yksikön tohtoriohjelman opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelman mukaan opinnot jakautuvat kahteen pääkategoriaan:

1.     Yleiset tutkijan taidot 6-10 op

Opiskelijan tulee koostaa kuuden opintopisteen vähimmäisopintomäärä niin, että se sisältää tutkimusetiikan kurssin sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja/tai viestintään perehdyttävän kurssin. Opiskelija voi valita opintojaksot Tampereen yliopiston Tutkijakoulun tarjonnasta tai korvata ne vastaavilla suorituksilla.

2.     Ohjaajan kanssa sovittavat tohtoriopinnot 20-24 op

Ohjaajan kanssa sovittavien tohtoriopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija syvällisesti oman tutkimusalan tietoon ja tutkimusmenetelmiin siten, että opinnot tukevat mahdollisimman hyvin väitöskirjatyötä.

Opiskelijan on suoritettava yleisiin tutkijan taitoihin liittyviä opintoja siten, että vähimmäismäärä 6 op täyttyy ja niiden yhteenlaskettu määrä ohjaajan kanssa sovittavien tohtoriopintojen kanssa on vähintään 30 op. Esim. jos tutkijan taitoja on 6 op, tulee ohjaajan kanssa sovittavia tohtoriopintoja olla vähintään 24 op.

Teoreettinen koulutus ennen 1.8.2015 opinto-oikeuden saaneille

LT-tutkintoon vaaditaan teoreettista koulutusta 30 op (yleiskoulutus 8-15 op ja tieteenalakohtainen koulutus 15-22 op). FT- ja TtT-tutkintoon kuuluu teoreettista koulutusta yhteensä 30 op (ks. tarkemmat ohjeet  Tieteellisen jatkokoulutuksen opinto-opas). 

Tohtorintutkinnon suorittaja valitsee soveltuvat opinnot yhdessä väitöskirjatyönsä ohjaajan kanssa.

Seuraavassa on tietoa tarjottavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta:

Tohtoritutkintoon soveltuvia kursseja:

Koulutusta tarjoavat myös tutkijakoulut: 

Biomateriaali ja kudosteknologia -tutkijakoulu BGS

FinBioNet; Biolääketieteen ja bioteknologian valtakunnallisia tutkijakoulutuskursseja

Doctoral Programs in Public Health

Drug Research Doctoral Programme, DRDP

Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu

International postgraduate programme in epidemiology (IPPE)

Kliinisen lääketutkimuksen tutkijakoulu

Lääketieteen tutkijakoulutusohjelma

National Graduate School of Musculoskeletal Disordes and Biomaterials (TBDP)

Sukupuolijärjestelmien tutkijakoulu

Tampereen biolääketieteen ja bioteknologian tutkijakoulun järjestämä koulutus;TGSBB

TAYS; Tampereen yliopistollisen sairaalan järjestämä koulutus

Valtakunnallinen kliininen tutkijakoulu VKTK

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 2.1.2017 13.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti