Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Tohtoriopinnot

Painatus, väitös ja valmistuminen

Väitöskirjan painatus ja julkaiseminen

Väitöskirjan julkaisemiseen on useita vaihtoehtoja. Yleisin tapa on julkaista väitöskirja sähköisenä verkossa ja sen lisäksi painattaa pieni määrä väitöskirjoja väitöstilaisuutta ja omaa käyttöä varten sarjassa Acta Universitatis Tamperensis tai valita painettavan väitöskirjan kustantajaksi muu kustantaja. Kustantajalta tulee pyytää lupa julkaisujen käyttöön osana painettua sekä verkkoväitöskirjaa.

Painoprosessille tulee varata riittävästi aikaa (väitöskirja tulee toimittaa pdf-muodossa kirjastoon viimeistään 35 päivää ennen väitöstilaisuutta) ja aikataulusta on jo esitarkastusprosessin aikana sovittava Acta-sarjan julkaisuamanuenssin kanssa. Lisätietoja väitöskirjan julkaisemisesta ja tiedottamisesta.

Väitöskirjatyön tarkastus Turnitin-ohjelmalla

Tampereen yliopiston rehtori on päättänyt 5.12.2013, että kaikkien 1.1.2014 lähtien esitarkastukseen jätettävien väitöskirjojen ja lisensiaatintutkielmien alkuperäisyys tarkastetaan käyttämällä Turnitin-plagiaatintunnistusohjelmaa.

Lisätietoja ohjelmasta ja sen käyttämisestä sekä siihen tarjottavasta koulutuksesta löytyy Tutkijakoulun kotisivulta

Erillisiä koulutuksia ei enää järjestetä, vaan osaaminen on mahdollista hankkia opintojen ohessa tai erillisen materiaalipaketin ja videon avulla. Lisätietoja intrassa.

Väitöstilaisuus

 Väitöskirja on tarkastettava julkisesti. Julkisella väitöstilaisuudella on ainakin kolme selvästi erottuvaa tehtävää: 

  1. Se tarjoaa tilaisuuden julkisesti ja mahdollisimman luotettavalla tavalla tarkastaa, että väittelijä on itse laatinut opinnäytteen, joka vastaa tieteelliseltä tasoltaan väitöskirjoille yleensä asetettavia vaatimuksia.
  2. Se tarjoaa viralliselle vastaväittäjälle, niille jotka arvostelevat väitöskirjan sekä muille aiheesta kiinnostuneille henkilöille tilaisuuden perehtyä perusteellisesti väitöskirjan sisältöön kuuntelemalla, esittämällä huomautuksia ja kysymyksiä sekä keskustelemalla tekijän kanssa. 
  3. Se tarjoaa tilaisuuden yliopiston arkisesta työstä hieman poikkeavalla ja sitä näkyvämmällä tavalla julkistaa saavutettuja tutkimustuloksia.

Väitöstilaisuuden kulusta ja pukeutumisesta löydät ohjeita täältä.

Väitöstilaisuudesta sopiminen

Väittelijän tulee heti sovittuaan kustoksen ja vastaväittäjän kanssa väitöspäivästä ilmoittaa se myös yksikköön, jotta väitöskirjan julkisesta esillepanosta määräajaksi (10 vrk) voidaan huolehtia ja varautua väitöskirjan virallisen jakelun vaatimiin järjestelyihin.

Väittelijä huolehtii itse luentosalin varaamisesta väitöstilaisuutta varten. Käytettävissä ovat Arvo-rakennuksen, B-rakennuksen, Finn-Medin luentosalit, T-rakennuksen ja PSHP:n M-rakennus sekä muut yliopiston luentosalit.

Väitöstilaisuutta voidaan juhlistaa järjestämällä väitöstilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu. Illalla voidaan pitää väitöskaronkka.

Valmistuminen

Tohtorin tutkintotodistus

Tutkimustyön ohjaaja hyväksyy jatkokoulutuksen opinnot todistusten perusteella ja yksikkö vahvistaa ne tutkintoon sopiviksi ja suoritetuiksi. Kun kaikki tohtorintutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu ja väitöskirja hyväksytty, opiskelija saa yksiköltä tutkintotodistuksen.

Tohtorin tutkinnon suorittanut saa samalla tohtorin arvon. Oikeus tohtorin arvon tunnusmerkkien, tohtorinhatun ja -miekan käyttämiseen on perinteisesti myönnetty juhlallisessa promootiossa, johon voi osallistua joko läsnäolevana tai poissaolevana. Nykyisin voi kuitenkin ostaa tohtorinhatun halutessaan heti tohtorinarvon saatuaan.

Täältä löytyvät Tampereen yliopiston väitöskirjat vuodesta 1999 alkaen.

Tietotekniikkapalvelut

Huomioithan valmistumisen yhteydessä peruspalvelutunnuksesi sulkeutumisen. Tarkempia tietoja valmistuvan opiskelijan tietotekniikkapalveluista ja tunnusten voimassaolosta saat IT-palveluiden intrasivuilta.

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 9.9.2016 15.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti