Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tutkimus:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Käyttäytymisneurologian tutkimusyksikkö

Käyttäytymisneurologian tutkimusyksikkö

Vastuullinen tutkija

Kaisa Hartikainen

Kaisa M. Hartikainen

Neurologian erikoislääkäri, Tampereen Yliopistollinen Sairaala

Kokeellisen Neurologian Dosentti, Tampereen Yliopisto

Ansioluettelo

Käyttäytymisneurologian tutkimusyksikkö on perustettu vuoden 2012 alussa Tampereen Yliopistollisen sairaalan (TAYS) yhteyteen. Tutkimusyksikön johtaja on Dos. Kaisa Hartikainen ja tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia. Yksikön hallinnosta vastaa Pirkanmaan sairaanhoito piirin (PSHP) Tiedekeskus.

Tavoitteet

Käyttäytymisneurologian tutkimusryhmä tutkii ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla olevia aivorakenteita ja mekanismeja sekä sitä miten ne ovat muuttuneet aivosairauksissa ja aivovaurioissa. Käyttäytymisneurologinen tutkimus luo pohjaa neurologisten potilaiden informaation käsittelyn, tunne-elämän ja käyttäytymisen vaikeuksien havaitsemiseen, ymmärtämiseen, kuntouttamiseen ja hoitoon.

Menetelmät

Tutkimuksissamme sovellamme kognitiivisen neurotieteen, kokeellisen psykologian ja neurofysiologian teorioita ja menetelmiä. Tutkimusmenetelminä käytämme 64 kanavaista aivosähkötoiminnan, ihonsähkönjohtavuuden ja pulssin mittausta. Koehenkilömme ovat terveitä koehenkilöitä ja potilaita, joilla on neurologinen tai psykiatrinen aivosairaus tai kasvaimen, vamman tai aivoinfarktin aiheuttama aivovaurio. Lisäksi tutkimme potilaita, joiden hoito vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti aivotoimintoihin ja aivojen hyvinvointiin. Tutkimuksissamme koehenkilöt tekevät kognitiivista suorituskykyä ja automaattisia tunnereaktioita mittaavia tietokonepohjaisia reaktioaikatestejä, joiden tulokset yhdistetään aivojen sähköfysiologisten vasteiden mittaustuloksiin. Näin saadaan tietoa koehenkilön käyttäytymisestä ja aivojen fysiologiasta sekä niiden muutoksista vamman, sairauden tai neuromodulaatiohoitojen seurauksena. Pyrkimyksenä on ymmärtää erityisesti otsalohkojen diffuusin ja paikallisen vaurion sekä neuromodulaatiohoitojen aiheuttamia tiedonkäsittelyn, tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen muutoksia sekä eri otsalohko-tyvitumakepiirien rooleja näissä aivotoiminnoissa. Neuromodulaatiohoitoihin kuuluvat mm. syväaivostimulaatiohoito (DBS), vagushermostimulaatiohoito (VNS), transkraniaalinen tasavirtastimulaatiohoito (TDCS) sekä psykiatrinen sähköhoito (ECT).

Yhteistyö

Tutkimus on monialaista ja yhteistyötahoinamme toimii neurokirurgeja, neurologeja, psykiatreja, neuropsykologeja, radiologeja, anestesiologeja, kardiologeja, insinööreja ja fyysikoita. Tutkimusta tehdään sekä kansallisena että kansainvälisenä yhteistyönä. Pitkäaikaisia kansainvälisiä yhteistyötahoja ovat Prof. Robert Knight, University of California, Berkeley, Professor of Neuroscience and Director of the Helen Wills Neuroscience Center ja Prof. Keith Ogawa, Chair of Psychology St. Mary's College, California.

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 10.3.2017 15.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti