Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Anestesiologia


Professori:

Arvi Yli-Hankala
puh. 050 341 5524
arvi.yli-hankala@uta.fi

Anestesiologian oppialan tutkimuksen painoalueet


Anestesiologiaan liittyvä monitorointi
:

- anestesian riittävyys
- aivojen sähköinen toiminta anestesian aikana
- reaktiivisuus anestesian aikana
- hermo-lihasliitoksen salpaus

Väitöskirjatutkimuksen lisäksi projektissa voidaan tehdä myös syventäviä opintoja (4. – 5. vuosikurssi).

Yhteydenotot:     
Professori Arvi Yli-Hankala
puh. 050 341 5524
arvi.yli-hankala@pshp.fi


Kipututkimus:

-akuutti ja pitkittynyt leikkauksen jälkeinen kipu
-uudet puudutusmenetelmät; leikkauskivun hoito ja palliatiivisen potilaan kivun hoito
-akuutti ja pitkittynyt kipu tehohoidon jälkeen

Väitöskirjatutkimuksen lisäksi projektissa on mahdollisuus myös syventävien opintojen suorittamiseen (vuosikurssit 2.-5.).

Yhteydenotot:
Maija-Liisa Kalliomäki, LT, dos
puh. 03 3116 9424
maija-liisa.kalliomaki@pshp.fi


Tehohoitolääketiede:
- neurotehohoito
- vaikea sepsis
- kriittisesti sairaan potilaan antikoagulaatio ja hyytymishäiriöt
- MET (medical emergency team) ja sen vaikutus tehohoidon tarpeeseen ja äkillisen elottomuuden esiintyvyyteen sairaalassa
- elvytystutkimus, jossa selvitetään elvytystoiminnan laatua ja hyvän peruselvytyksen sekä varhaisen lämpötilakontrollin vaikutuksia

Väitöskirjatutkimuksen lisäksi projekteissa voidaan tehdä myös syventäviä opintoja (4. – 5. vuosikurssi). Syventävien opintojen suoritusmahdollisuus arvioidaan tilannekohtaisesti.

Yhteydenotot:

Anne Kuitunen, LT
puh. 03 3116 5544
anne.kuitunen@pshp.fi

Sanna Hoppu, LT
puh. 03 3116 4982
sanna.hoppu@pshp.fi

Sari Karlsson, LT
puh. 03 3116 9162
sari.karlsson@pshp.fi


Ensihoito:
-Ensihoitojärjestelmän rakenne ja toiminnan laatu
-Konsultaatiotoiminta ensihoidossa
-Sydämenpysähdys sairaalan ulkopuolella
-Ensihoitopotilaiden päihdekäyttö

Väitöskirjatutkimuksen ja syventävien opintojen suoritusmahdollisuus arvioidaan tilannekohtaisesti.

Yhteydenotot:
Sanna Hoppu, dosentti
puh. 03 3116 4982
sanna.hoppu@pshp.fi


Tekonivelleikkauksen anestesia (Tekonivelsairaala Coxa Oy):
- kivunhoito
- postoperatiivisen pahoinvoinnin esto ja hoito
- potilaan lämpötalous
- nopea toipuminen tekonivelleikkauksesta

Syventävien opintojen (2.-5. vuosikurssi) lisäksi projektissa voidaan tapauskohtaisesti tehdä myös väitöskirjatutkimusta (kesto 3-5 vuotta).

Yhteydenotot:

Antti Aho, LT
puh. 03 3117 8148
antti.aho@coxa.fi                             

Jarkko Kalliovalkama, LT
puh. 03-3117 8103
jarkko.kalliovalkama@coxa.fi


TAYS Sydänsairaala:

Sydänleikkauspotilaan
-Hemodynamiikka
-Nestehoito
-Neurologinen selviäminen
-Monitorointi

Väitöskirjatutkimuksen ja syventävien opintojen suoritusmahdollisuus arvioidaan tilannekohtaisesti.

Yhteydenotot:
Kati Järvelä, LT
puh. 03 3116 4869
kati.jarvela@sydansairaala.fi

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 23.4.2018 13.42 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti