Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Neurokirurgia

Professori:

Juha Öhman, LKT
juha.ohman@pshp.fi

Dosentit:

Pauli Helen, LKT
pauli.helen@pshp.fi

Antti Ronkainen, LKT
antti.ronkainen@pshp.fi

Teemu M.Luoto, LT                                                                                                                                                               teemu.luoto@pshp.fi

Kliiniset opettajat:

Tero Niskakangas, LL
tero.niskakangas@uta.fi

Krista Pantzar, LL
krista.pantzar@uta.fi

Meneillään olevat tutkimusprojektit:

Neurotraumatologia (Neurotraumatology)

Neurotraumatologian tutkimus keskittyy traumaattisiin aivovammoihin sekä selkäydinvaurioihin.

Parhaillaan (syksy 2016) käynnissä on prospektiivinen aivovammatutkimus TAYS:n ensiapu Acutassa. Tutkimuksella pyritään kehittämään pään traumojen akuuttia arviointia implementoimalla kliiniseen käyttöön skandinaavinen hoitosuositus, http://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-11-50. Tutkimuksella validoidaan suosituksen toimivuus käytännön ensiaputilanteissa.

Lisäksi käynnissä on lukuisia tutkimuksia, joissa potilasrekrytointi on jo päättynyt. Esimerkkejä projekteista:

1)    Aivotärähdyksen jääkiekossa.

SM-liigapelaajiin keskittyvä tutkimusprojekti, jossa Sport Concussion Assessment Tool-työkalun (http://www.terveurheilija.fi/getfile.php?file=317) käyttöä aivotärähdysten akuutissa arvioinnissa.

2)    Tampere Traumatic Brain and Head Injury Study, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01427959

Lieviin aivovammoihin keskittyvä monitieteellinen akuuttilääketiedettä, biokemiaa, kuvantamista ja psykologiaa yhdistävä tapaus-verrokki-tutkimus, jossa tapauksia seurataan 5v. vammasta.

3)    Spinal Cord Injury Series of Tampere – Retroprospective Study, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01421394

Monitieteellinen tetrapareesitutkimus, joka keskittyy kroonisessa vaiheessa olevien selkäydinvammapotilaiden arviointiin 

Neurotraumatologisesta tutkimusryhmästä on lähivuosina valmistunut neljä väitöskirjaa sekä kuusi syventävää opintoa. Parhaillaan työn alla on kuusi väitöskirjaa, joista kaksi valmistuu vuonna 2017.

Kansainvälisesti teemme tutkimusyhteistyötä mm. professori Grant Iversonin (Harvard Medical School, Boston, MA, USA) kanssa.

Yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimusyhteisöstä sekä tieteellisistä esityksistä ja julkaisuista löytyy täältä.

Yhteystiedot: Teemu Luoto (teemu.luoto@pshp.fi), 03 31166955

 

Aneurysmatutkimus (Tampere intracranial aneurysm study group)

Aneurysmatutkimus koostuu useista eri kliinisistä tutkimushankkeista, joiden tavoitteena on selvittää aneurysmataudin syntyä ja hoidon vaikuttavuutta. Selvitämme mm. infektioiden ja aneurysmien välistä yhteyttä, potilaiden pitkäaikaisennustetta ja eri hoitomuotojen vaikuttavuutta. Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä mm. muiden yliopistosairaaloiden aneurysmatutkimusryhmien, hammaslääketieteen ja oikeuslääketieteen yksiköiden kanssa.

Tutkimusryhmän julkaisut

Yhteystiedot: Liisa Pyysalo MD, PhD (liisa.pyysalo@pshp.fi)

 

DBS-tutkimus

DBS (Deep brain stimulation) tutkimusryhmä selvittää syväaivostimulaation kliinisiä ja neurobiologisia vaikutuksia mm. liikehäiriöissä, parkinsonin taudissa, vaikeahoitoisessa epilepsiassa ja tietyissä psyykkisissä sairauksissa (OCD, masennus).

Tutkimusryhmän julkaisut

Yhteystiedot: Juha Öhman, prof. (juha.ohman@pshp.fi)

 

GTT-tutkimus

Global Trigger Tool (GTT) on Insitute for Healthcare Improvementin (IHI) vuonna 2007 kehittämä manuaalinen ja retrospektiivinen tiedonkeruutapa ns. triggereiden eli mahdollisten haittatapahtumiin johtavien tekijöiden etsimiseen potilaskertomuksista. Haittatapahtumat kliinisessä potilastyössä ovat yleisiä ja ne aiheuttavat tarpeetonta inhimillistä kärsimystä sekä suuria taloudellisia menetyksiä. Useista tutkituista ja käytetyistä menetelmistä potilasturvallisuuden parantamiseksi GTT on osoittautunut lupaavaksi metodiksi systemaattiseen haittatapahtumien seulontaan.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa neurokirurgian ja neonatologian klinikoissa on vuosina 2007 - 2010 tutkittu projektihankkeina GTT:n käyttöä kliinisessä potilastyössä tapahtuvien haittatapahtumien löytämiseksi. Näissä projektihankkeissa todettiin, että potilaskertomuksista löydetyt triggerit korreloivat haittatapahtumien ilmaantuvuuteen. Näin saatiin tärkeää tietoa hoitoprosesseista ja konkreettisia ehdotuksia kliinisen työn kehittämiseen.

Nyt projektihankkeita jatketaan tutkimuksella, jossa selvitetään tarkemmin GTT:n käyttöä ja sovelluksia. Tutkimuksessa arvioidaan GTT:n soveltuvuutta suomenkielisten potilasasiakirjojen seulontaan, menetelmän käyttöä ensi kertaa neurokirurgisessa potilasaineistossa sekä verrataan automatisoitua ja manuaalista tiedonkeruutapaa toisiinsa SAS® Text Miner -sovelluksella, jolla sähköisiä potilaskertomuksia voidaan automaattisesti seuloa triggereiden etsimiseksi. Tutkittavista potilasaineistoista pyritään selvittämään mahdolliset haittatapahtuvia ennustavat triggerit ja niiden terveystaloustieteellinen merkitys.

Tutkimusoletuksena on, että jo ennen potilashaittatapahtuman ilmaantumista todettavien ennakoivien muuttujien toteaminen ja niiden ohjaamana hoidon kohdennus säästäisi mahdollisista haittatapahtumista aiheutuvat ylimääräiset kulut terveydenhuoltojärjestelmälle.

Yhteystiedot: Juha Öhman, prof. (juha.ohman@pshp.fi)

 

Ihmisen varaosat

Tutkimusryhmän julkaisut

Yhteystiedot: Juha Öhman, prof. (juha.ohman@pshp.fi)

Uusimmat julkaisut:

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 20.2.2017 14.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti