Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Psykiatria

Professorit:

Olli Kampman

puh  0503182154

olli.kampman@uta.fi

 

Jukka Hintikka

jukka.hintikka@uta.fi

 

Esa Leinonen (emeritus)

esa.leinonen@pshp.fi

Käynnissä olevia tutkimuksia:

Psykofarmakogenetiikka

Klotsapiinia käyttävien skitsofreniapotilaiden aineisto (n=236): Tutkitaan haittaoireiden ja niihin mahdollisesti liittyvien geneettisten polymorfismien yhteyttä.
Tutkimusryhmä: Esa Leinonen, Olli Kampman, Merja Viikki, Jari-Pekka Klemettilä, Anssi Solismaa, Terho Lehtimäki

Sähköhoitoa saavien depressiopotilaiden aineisto (n=119): Tutkitaan hoitovasteen ja siiihen mahdollisesti liittyvien geneettisten polymorfismien välistä yhteyttä.
Tutkimusryhmä: Esa Leinonen, Kaija Järventausta, Merja Viikki, Mervi Kautto, Terho Lehtimäki

Serotoniiniselektiivisiä masennuslääkkeitä saavien saavien depressiopotilaiden aineisto (n=101): Tutkitaan hoitovasteen, temperamentin ja niihin mahdollisesti liittyvien geneettisten polymorfismien välistä yhteyttä.
Tutkimusryhmä: Esa Leinonen, Olli Kampman, Ari Illi, Merja Viikki, Kadri Andre, Terho Lehtimäki

Depression ja samanaikaisen päihdeongelman geneettinen tausta ja temperamenttipiirteet (n=240): Tutkitaan depression tai depression ja samanaikaisen päihdeongelman motivoivalla haastattelulla ja käyttäytymisen aktivaatiomallilla saavutetun hoitovasteen, temperamenttipiirteiden ja niihin mahdollisesti liittyvien geneettisten polymorfismien välistä yhteyttä.
Tutkimusryhmä: Olli Kampman, Onni Niemelä, Antti Koivukangas, Vesa Paavonen, Esa Leinonen, Terho Lehtimäki

Skitsofrenian ja depression hoitoon ja haittoihin liittyvät biologiset markkerit

Klotsapiinia käyttävien skitsofreniapotilaiden aineisto (n=236): Tutkitaan sytokiinien  ja muiden metabolista oireyhtymää kuvaavien biologisten markkereiden ja niihin mahdollisesti liittyvien geneettisten polymorfismien yhteyttä klotsapiinin haittaoireisiin.
Tutkimusryhmä: Esa Leinonen, Olli Kampman, Niko Seppälä, Merja Viikki, Jari-Pekka Klemettilä, Terho Lehtimäki

Sähköhoitoa saavien depressiopotilaiden aineisto (n=30): Tutkitaan joidenkin sytokiinien ja kasvutekijöiden yhteyttä sähköhoidon vasteeseen  ja muihin kliinisiin parametreihin.
Tutkimusryhmä: Esa Leinonen, Kaija Järventausta, Kai Lehtimäki, Annamari Sorri, Hanna-Mari Alanen, Olli Kampman

Muut meneillään olevat tutkimukset:

Vanhuspsykiatrisessa osastohoidossa hoidetut potilaat (n=89, n=78): Tutkitaan vaikeiden käytösoireiden vuoksi psykiatrisessa sairaalahoidossa olevien muistisairauspotilaiden hoitovastetta ja toimintakykyä kahtena eri ajankohtana.
Tutkimusryhmä: Esa Leinonen, Hanna-Mari Alanen, Olli Kampman, Anneli Pitkänen, Kirsti Suontaka-Jamalainen

Skitsofreniaa sairastavien vanhuspotilaiden ennuste (n=8792): Tutkitaan rekisteriaineiston perusteella vanhuusikäisten skitsofreniapotilaiden kuolleisuutta, psyykenlääkkeiden käyttöä ja relapsiriskiä.
Tutkimusryhmä: Esa Leinonen, Tiina Talaslahti, Hanna-Mari Alanen, Helinä Hakko, Olli Kampman, Unto Häkkinen, Matti Isohanni

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 14.12.2018 13.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti