Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Säde- ja kasvainhoito

Professori:
Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen
puh. 050 595 1103 tai 03 3116 3227
pirkko-liisa.kellokumpu-lehtinen@uta.fi


Säde- ja kasvainhoidon tutkimukset (onkologia)

Päätutkimuskohteina ovat yleisimmät syövät; rinta – ja eturauhasyöpä ja niihin kohdistuvat uudet hoito -interventiot (syöpälääke, sädehoito ja psykososiaaliset tekijät). Kliinisiä lääketutkimuksia alueella on liitännäishoidoista levinneen syövän hoitoon uusilla kohdennetuilla lääkkeillä, solunsalpaajilla ja hormoneilla sekä radioaktiivisilla lääkeaineilla. Tähän tutkimusryhmään kuuluvat dos. Minna Tanner, LT Anna-Liisa Kautio, LT Maarit Bärlund, LT Niina Paunu, EL Petteri Hervonen ja evl  Leena Tianen. Lisäksi sädehoidon tuloksellisuutta ja uusia tekniikoita sekä fraktointimalleja kehitetään prospektiivisissa kliinisissä tutkimuksissa sekä rintasyövässä että eturauhassyövässä (EL Tanja Skyttä, EL Petri Reinikainen, EL Tapio Tulijoki, LT Tuija Wigren ja sädehoidon fyysikot). Syövän uusia kuvantamismenetelmiä ja kuvankäsittely algoritmejä tutkitaan ja testataan yhteistyössä TTY:n tutkijoiden kanssa (EL Hannu Pertovaara, ja MD, PhD Xingchen Wu)

Elämänlaatua  ja  kustannusvaikuttavuutta selvitetään erityisesti munuaissyövän täsmähoitojen yhteydessä sekä eturauhassyövässä ja rintasyövän liittännäishoitotutkimuksissa mukaan lukien liikunnan merkitys rintasyövän uusiman ehkäisyssä, elämänlaadussa sekä  luusto-  ja kardiovaskulaariterveydessä (BREX-tutkimus).

Kliiniset tutkimukset ovat yhteistyötä useiden kotimaisten ja kansainvälisten syöpäryhmien kanssa kuten Suomen Rintasyöpäryhmä (FBCG), Breast International Group (BIG), Scandinavian Prostate Cancer Group (SPCG), Ireland Cooperative Clinical  Research Group ja Suomen Onkologiayhdistyksen uro-onko-  ja melanoomaryhmä sekä perustutkijoiden kanssa MED:ssä ja BioMediTech:ssä (Eturauhassyöpä tutkimuskeskus; molekyylibiologiset prediktiiviset ja prognostiset  tekijät).  Hoitotieteen ja THL:n kanssa tutkimusyhteistyö kohdistuu syövän psykososiaalisiin vaikutuksiin  ja tuki-interventioidenkehittämiseen.

Lisäksi yhteistyötä tehdään kansainvälisen lääketeollisuuden kanssa useissa kliinisissä prospektiivisissä lääketutkimuksissa kohdistuen pääasiassa edellä oleviin syöpiin.


Palliatiivinen lääketiede

Professori:
Juho Lehto
puh. 050 318 6351
juho.lehto@uta.fi

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 21.3.2014 9.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti