Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät: työterveys: tutkimus:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Työterveys

Työterveystoiminnan vaikuttavuus

Yhteiskunnassa pidennetään työuria monen tason erilaisin toimenpitein. Yhtenä keinona on korostettu tiivistyvää työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä, jota on tuettu viime vuosina erilaisin säädöksin ja ohjauskäytännöin. Tämän toiminnan vaikuttavuus on keskeinen työterveyshuollon tutkimusaihe.

Työterveystoiminta on kaikkea sitä toimintaa, jota tehdään työpaikalla, työsuojelussa ja työterveyshuollossa ja sen verkostoissa henkilöstön työkyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi, työssä jatkamisen tukemiseksi sekä työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Työterveysyhteistyö eli työpaikan ja työterveyshuollon välinen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyö on välttämätöntä työterveystoiminnan tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Työterveystoiminnassa:

  • Ehkäistään työhön liittyviä sairauksia, jotka johtavat usein työkyvyn alenemiseen.

  • Korostetaan työkyvyttömyyden ehkäisyä

  • Tartutaan työkykyä uhkaaviin tekijöihin ajoissa

  • Tuetaan työkyvyltään alentuneen ja sairauspoissaololta palaavan paluuta työhön

Aiheeseen liittyvässä ensimmäisessä hankkeessa Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit-hankkeessa (2009-2012) lähestyttiin työterveysyhteistyötä työkyvyn tuen näkökulmasta, ja avattiin työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen liittyviä työterveystoiminnan prosesseja ja kehittää niitä kuvaavat ennakoivat indikaattorit. Lopputuloksena valmistui työterveystoiminnan seurannan – työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen – prosessien tarkistuslistat (terveyttä ja työkykyä pienopas, sekä työterveysyhteistyöllä vaikuttavuutta työkyvyn tukeen).

Tällä hetkellä ESR rahoitetussa kehittämishankkeessa Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit (2015-2018) kehitetään työterveystoiminnan indikaattoreita, jotka kuvaavat eri toimijoiden yhteistyötä ja toimintatapoja. Tämän kehittämishankkeen aikana selvitetään ja arvioidaan, millaisia ajallisia ja laadullisia/määrällisiä yhteyksiä erityyppisillä indikaattoreilla on keskenään. Tuloksena syntyy indikaattoreita työterveystoiminnan vaikuttavuuden arviointiin, tutkittua tietoa työterveystoiminnan vaikuttavuudesta, sekä hyviä konkreettisia käytäntöjä tulokselliseen ja vaikuttavaan työterveysyhteistyöhön. Samalla vahvistetaan työkyvyttömyyden ehkäisyä tukevia toimenpiteitä, mm. työterveyshuollon sairaanhoidon tehostamista tässä tarkoituksessa.

Vaikuttavuuden alueella on myös yhteistyötä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa (Virpi Heikkinen). Jukka Uitti on mukana TOIKE (Toimintakykykeskus - maakunnalliseen SOTEen osatyökykyisen polut työkykyyn, työhön ja työllisyyteen)-hankkeessa, joka alkoi vuonna 2017.

 
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 8.3.2018 12.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti