Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät: yleislääketiede:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Yleislääketiede

Yleislääketiede perusopetuksessa

Ongelmalähtöisen opiskelun jaksot

Lääketieteen opiskelu Tampereen yliopistossa on ongelmalähtöistä, pienryhmissä tapahtuvaa. Koulutusohjelman 3,5 ensimmäistä vuotta koostuvat jaksoista, joihin on integroitu eri oppialoja. Kliininen näkökulma on alusta alkaen mukana ja vuosien varrella sen osuus kasvaa. Yleislääketieteellistä oppiainesta on integroidusti mukana useimmissa opintojaksoissa.

Lukuvuonna 2017-2018 eri vuosikurssien jaksot ajoittuvat seuraavasti: 2017-2018 jaksot.

Yleislääketieteen opettajat toimivat monien jaksojen tutoreina ja osallistuvat myös kliinisten taitojen opetukseen, mitä kautta on mahdollista välittää yleislääketieteellistä ajattelua ja perusterveydenhuollon toimintatapoja opiskelijoille.

Kliininen vaihe

Viimeisten 2,5 vuoden aikana opiskelun pääpaino on erikoisaloittain järjestetyssä kliinisessä opiskelussa. Kliinisen vaiheen aikana integroitu opetus jatkuu maanantaiseminaareissa, joissa käsitellään potilastapauksia ja mukana on useiden oppialojen opettajia. Yleislääketieteen opettaja on mukana lähes kaikissa seminaareissa joko vastuuhenkilönä, tietoiskun tuottajana tai asiantuntijana kommentoimassa.

Opetus terveyskeskuksissa

Jokainen opiskelija viettää kaksi päivää terveyskeskuksessa jo ennen varsinaista kliinistä vaihetta, kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden aikana. Tällöin opiskellaan potilaiden tutkimista opetuslääkärin ohjauksessa.

Yleislääketieteen oman erikoisalan opetus annetaan 11 opintopisteen laajuisella perusterveydenhuollon (PTH) jaksolla, joka ajoittuu joko viidennen opiskeluvuoden kevätlukukauteen tai kuudennen vuoden syyslukukauteen. Jaksolla on yleislääketieteen ryhmäopetusta, jonka aiheina ovat mm. ehkäisevä terveydenhuolto, lääkärintodistusten laatiminen, diagnostiset strategiat ja hankalien tilanteiden hallinta. Lisäksi opiskelijat työskentelevät kaksi viikkoa Etelä-Pohjanmaan ja kaksi viikkoa Pirkanmaan opetusterveyskeskuksissa.

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 15.3.2018 15.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti