Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät: yleislääketiede:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Yleislääketiede

Yleislääketieteen eurooppalainen järjestö WONCA EUROPE on vuonna 2002 hyväksynyt yleislääketieteen määritelmän, jota on vuosina 2005 ja 2011 täydennetty:

The European Definition of General Practice/ Family Medicine

Yleislääketiede on akateeminen oppiala, jolla on oma koulutussisältönsä, tutkimuksensa, näyttöön perustuva tietopohjansa ja kliininen toimintansa. Kliinisenä erikoisalana yleislääketiede on suuntautunut perusterveydenhuoltoon.

Yleislääkärin kuusi ydinosaamisaluetta ovat

 1. Perusterveydenhuollon toimintakokonaisuuden hallinta
 2. Potilaskeskeinen hoito
 3. Alalle ominaiset ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot
 4. Laaja-alainen lähestymistapa
 5. Yhteisösuuntautuneisuus
 6. Kokonaisvaltainen ajattelu- ja toimintamalli

Ydinosaamisen soveltamisalueet yleislääketieteen erikoislääkärin työssä ovat

 1. Kliininen työ
 2. Vuorovaikutus potilaan kanssa
 3. Työn organisointi ja hallinnointi

Kolme välttämätöntä ominaisuutta, joita yleislääketieteen erikoislääkäri tarvitsee ydinosaamista soveltaessaan:

 1. Kontekstin huomioiminen: Potilaan, hänen perheensä ja yhteisönsä ominaislaatu otetaan huomioon, samoin myös lääkärin osaaminen ja hänen toimintaympäristönsä
 2. Oikeat asenteet: Suhtautumistapa perustuu lääkärin ammatillisiin taitoihin, arvoihin ja etiikkaan
 3. Tieteellisyys: Kriittinen ja tutkimustietoon perustuva ammatillinen ote ylläpidetään jatkuvan täydennyskoulutuksen ja laadun parantamisen avulla.

wonca tree2.jpg

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 3.2.2014 16.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti