Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät: yleislääketiede:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Yleislääketiede

EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien kuulustelut

Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan yleislääketieteen oppiala järjestää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira; vuoden 2008 loppuun asti Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, TEO) edellyttämät kuulustelut EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksensa saaneille lääkäreille, jotka hakevat lääkärin­oikeuksia Suomesta. Hakemusohjeet Valviran internetsivuilla

Kuulusteluihin tullessaan lääkäreillä on takanaan puolen vuoden harjoittelu suomalaisessa sairaalassa ja he ovat suorittaneet suomen tai ruotsin kielen kielikokeen. He osallistuvat Tampereen yliopistossa kahteen kirjalliseen kokeeseen ja niiden hyväksytyn suorituksen jälkeen käytännön potilastenttiin.

Ensimmäinen kirjallinen kuulustelu on kliininen kuulustelu, jonka kysymykset liittyvät potilastapauksiin. Toinen kuulustelu on suomalaisen terveydenhuollon kuulustelu, jonka osiot ovat sosiaalilääketiede, oikeuslääketiede ja reseptioppi. Käytännön potilastentissä lääkäri ottaa vastaan aitoja potilaita terveyskeskuksessa, tilanteet videoidaan ja tentin hyväksymisestä päätetään arviointikokouksessa. Kaikki kuulustelut on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi.

Kirjallisia kuulusteluja järjestetään neljä kertaa vuodessa maksullisena palvelutoimintana.

Vuoden 2019 tenttipäivät:

Tenttipäivä   Aika Paikka Viimeinen ilmoittautumispäivä
to 14.2.2019 klo 9-15 Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34, Tampere     24.1.2019
to 2.5.2019 klo 9-15 Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34, Tampere     11.4.2019
to 5.9.2019 klo 9-15 Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34, Tampere     15.8.2019
to 14.11.2019 klo 9-15 Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34, Tampere   24.10.2019

Huom. Tenttipaikka ei ole vaihtunut, mutta aiemman Lääkärinkadun nimi on nyt Arvo Ylpön katu.

Kaikkina ilmoitettuina päivinä voi tenttiä sekä kliinistä kuulustelua että suomalaisen terveydenhuollon kuulustelua.

Potilastenttien aikataulut sovitaan tentaattoreina toimivien terveyskeskuslääkärien tai yliopiston kliinisten opettajien kanssa.

Kuulustelujen hinnat ovat muuttuneet 1.6.2015 alkaen:

  • Kliininen kuulustelu 500 euroa

  • Suomalaisen terveydenhuollon kuulustelu (2-3 osaa) 500 euroa

  • Suomalaisen terveydenhuollon uusintakuulustelu (1 osa) 250 euroa

  • Käytännön potilastentti 1400 euroa

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 4§:n muuttamisesta (1.5.2015)

 

Ilmoittautumiset

Kliininen kuulustelu

Suomalaisen terveydenhuollon kuulustelu

  • ensimmäinen kerta ja uusinnat: Leena Kiuru, sähköp. tentti.teo@uta.fi, p. 040 190 9830, postios. Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta/Leena Kiuru, PL 100, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Valvira myöntää jo kuulustelujen aikana lääkäreille määräaikaisia toimilupia sairaalaan tai terveyskeskukseen. Lääkärin rajoitettu toimilupahakemus 

Yleislääketieteen oppialan järjestämät kolme tenttiä on vuosina 1994–2017 (31.12.2017 mennessä) suorittanut hyväksytysti yhteensä 731 lääkäriä. Lisäksi Valvira (ent. TEO) on tänä aikana (vv. 1995-2006) laillistanut 122 lääkäriä, jotka ovat suorittaneet yhden tai kaksi tenttiä. Syynä osasuoritukseen on voinut olla maan liittyminen EU:hun tai potilastentin korvaaminen terveyskeskus­työskentelyllä Valviran (ent. TEO) aiemman käytännön mukaisesti.

Tarkempi selvitys laillistamisen edellyttämistä vaatimuksista on Valviran internet-sivuilla: Ammattioikeudet.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (HE 107/2015)

 

AJANKOHTAISTA: Tutkimuksia, hankkeita ja koulutuksia

KÄYNNISSÄ OLEVAT KOULUTUKSET:

LÄÄKÄRIN SUOMI, Maahanmuuttajalääkärin kielelliset valmiudet 12.9.2018-29.3.2019 (julkaistu 12.6.2018)

Koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajalääkärille kattava kuva lääkärin tehtävistä suomalaisessa terveyskeskuksessa ja sairaalassa sekä valmiuksia toimia työhön kuuluvissa vuorovaikutustilanteissa.

Linkki hakuohjeisiin: http://taydennyskoulutus.uta.fi/category/laaketiede/

Koulutusesite

Lisätietoja: laakarin.suomi@uta.fi 

 

LÄÄKÄRIN SUOMI, Lääkäreiden laillistamiskokeeseen valmentava koulutus 16.5.-14.11.2018 (julkaistu 26.2.2018)

Suomalaista terveydenhuoltoa suomen kielellä

Koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajalääkärille kattava kuva lääkärin tehtävistä suomalaisessa terveyskeskuksessa ja sairaalassa sekä valmiuksia toimia työhön kuuluvissa vuorovaikutustilanteissa.

Lue lisää: http://taydennyskoulutus.uta.fi/2018/02/laakarin-suomi-16-5-14-11-2018/

 

TUTKIMUKSIA yms.

MONIKULTTUURISELLA SOTE-ALALLA ON OPITTAVA KULTTUURIEN VÄLISTÄ VUOROVAIKUTUSTA (julkaistu 22.1.2018)

http://www.uta.fi/ajankohtaista/uutinen/monikulttuurisella-sote-alalla-opittava-kulttuurien-valista-vuorovaikutusta

Tavoitteena sujuva arki - Kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä -kirjan on julkaissut Tampere University Press. Kirjan voi ladata sähköisenä osoitteesta https://tampub.uta.fi/handle/10024/102409

Ulkomailta rekrytoidut hoitajat eivät jää (Aikalainen 23.2.2018) https://aikalainen.uta.fi/2018/02/23/ulkomailta-rekrytoidut-hoitajat-eivat-jaa/

 

OPAS MAAHANMUUTTAJALÄÄKÄREILLE JA TYÖYHTEISÖILLE (julkaistu 17.1.2018)

https://research.uta.fi/opas-maahanmuuttajalaakareille-ja-tyoyhteisoille/

 

TAMPEREEN YLIOPISTO KOORDINOI MAAHANMUUTTAJALÄÄKÄREIDEN KOULUTUSTA (julkaistu 10.1.2018)

https://www.uta.fi/index.php/ajankohtaista/uutinen/tampereen-yliopisto-koordinoi-maahanmuuttajalaakareiden-koulutusta

 

MAAHANMUUTTAJALÄÄKÄRIN KOULUTUSPOLKU -hanke

Hankkeen loppuraportti ja toimintamalleja (julkaistu 6.6.2017, sivusto täydentyy)

Lue lisää hankkeesta:

uta.fi/maahanmuuttajalaakarit/ (Hankkeen loppuraportti ja toimintamalleja)

YLEn uutinen 16.8.2016

 

PÄÄTTYNEITÄ KOULUTUKSIA:

LÄÄKÄRIN SUOMI 2 -koulutus Tampereella 3.4.-30.5.2017

Maahanmuuttajalääkärin toiminta suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ja vuorovaikutustaidot potilastyössä

Koulutus on Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa haastattelujen perusteella. Valinnan edellytyksenä on, että lääkärintutkinnon hyväksymisprosessi Valvirassa on käynnistetty ja että hakijalla on voimassa oleva oleskelulupa.

Kielitaidon lähtötaso on B1 (ks. Eurooppalainen viitekehys) ja tavoitetaso B2, mutta koulutukseen voi osallistua vaikka oma lähtötaso olisi korkeampi.

Lisätietoja: www.uta.fi/taydennyskoulutus

Sähköposti: laakarin.suomi@uta.fi

Lue lisää kurssista

Koulutusesite

 

LÄÄKÄRIN SUOMI 2 -koulutus Tampereella 17.10.-19.12.2016

Maahanmuuttajalääkärin toiminta suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ja vuorovaikutustaidot potilastyössä

Koulutus on Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa haastattelujen perusteella.

Koulutusesite

 

LÄÄKÄRIN SUOMI -koulutus Tampereella 25.8.-23.9.2016

Ammatilliseen suomen kieleen ja suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään perehdyttävä starttikurssi maahanmuuttajalääkäreille ja -hammaslääkäreille

Koulutusesite

 

INFORMATION IN ENGLISH (Valvira):

Doctors who have qualified outside the EU/EEA

Examination required of medical doctors who have qualified outside the EU/EEA

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: med.info@uta.fi
Muutettu: 29.10.2018 11.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti