Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: yhteystiedot:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
MED hallinto / MED administration

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: Hallinto
Faculty of Medicine and Life Sciences: Administration 

» Tiedekunnan sivulle
» Back to Faculty Page 


Johto/Management

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Visakorpi TapioDekaani, professori
Dean, Professor
Tapio.Visakorpi@uta.fiARVO C219050 318 5829
Kähönen MikaVaradekaani, professori
Vice Dean, Professor
Mika.Kahonen@uta.fiF-MEDI1 3-322050 318 6297
Nikkari SeppoVaradekaani, professori
Vice Dean, Professor
Seppo.Nikkari@uta.fiARVO B234050 396 9639
Valtee Kaisadekaanin sihteeri, matkasihteeri
Dean's Secretary, Travel Secretary
Kaisa.Valtee@uta.fiARVO C220050 318 7041
Puronurmi Niinahallintopäällikkö
Head of Administration
Niina.Puronurmi@uta.fiARVO C218050 349 7036
Pietilä Ninaopintopäällikkö
Head of Study Affairs
Nina.Pietila@uta.fiARVO E160050 303 4276
Viilo Marjattakoulutuspäällikkö
Head of Educational Affairs
Marjatta.Viilo@uta.fiARVO E160050 365 7133
Orhanen Sarikoulutuspäällikkö
Head of Educational Affairs
Sari.Orhanen@uta.fiARVO E160050 437 2657
Talvitie Merjatalousasiantuntija
Financial Specialist
Merja.Talvitie@uta.fi

Henkilöstöpalvelut/ HR Services

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Jauhiainen Hilkkahallintosihteeri
Administration Secretary

-dosenttiasioiden avustavat tehtävät
-tiedekuntaneuvoston kokousten valmisteluun ja toimenpanoon liittyvät tehtävät
Hilkka.Jauhiainen@uta.fiARVO C220050 318 6391
Koivula Merjahenkilöstöasiantuntija
HR Specialist

-työsuhdeasiat, tutkijat ja muu henkilökunta: immunologia, proteiiniteknologia, BMT-instituutti, lääketieteen tutkimus, lasten terveyden tutkimus ja keliakiatutkimus
-resurssisopimukset
Merja.Koivula@uta.fiARVO C212050 318 7582
Lehti Kristiinahenkilöstöasiantuntija
HR Specialist

-työsuhdeasiat: professorit ja muut opettajat, tutkijakoulun tohtoriopiskelijat
Kristiina.Lehti@uta.fiARVO C217040 190 1453
Mäkinen Ninahenkilöstösihteeri
HR Secretary

-erikseen laskutettava työ: tuntiopettajat, luentopalkkiot, asiantuntijatyön palkkiot ja muut lyhyt- ja osa-aikaisen työn sopimukset ja laskut
Nina.M.Makinen@uta.fiARVO C221050 318 6649
Määttä Helitutkimussihteeri, matkasihteeri SOC/Kauppi


Research Secretary, Travel Secretary SOC/Kauppi
Heli.Maatta@uta.fiARVO C221050 318 7471
Puronurmi Niinahallintopäällikkö
Head of Administration


-yleishallintoasiat ja toiminnanohjaukseen liittyvät tehtävät
-professorien ja muun opetushenkilöstön rekrytointi
-dosenttiasiat
-TaY:n laatuohjausryhmän jäsen
-tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän jäsen

Niina.Puronurmi@uta.fiARVO C218050 349 7036
Rinne Jonnahenkilöstöasiantuntija (kv-henkilöstöasiat)

-kv-henkilöstöpalvelut Kaupin kampuksella: Suomeen tuloon/Suomessa työskentelyyn liittyvät viranomaisasiat
-kv-rekrytointiasiat
-kv-henkilöstön työsuhdeasiat
-viestintäasiat (MED-tiedekunta ja BMT-instituutti)

HR Specialist (International HR)

-International HR Services, Kauppi campus: Official issues related to moving to/working in Finland
-international recruiting
-employment issues of international staff
-communications issues (MED Faculty and BMT Institute)
Jonna.Rinne@uta.fiARVO C214040 190 1793
Valtee Kaisamatkasihteeri

-dekaanin ja johtoryhmän sihteeri
-matka-asiat MED
Kaisa.Valtee@uta.fiARVO C220050 318 7041
Viinikainen Minnahenkilöstöasiantuntija
HR Specialist

-työsuhdeasiat, tutkijat ja muu henkilökunta: kudospankki, kudosteknologia, syöpä ja molekyylibiologia sekä LAS
Minna.Viinikainen@uta.fiARVO C213050 318 6619

Opintopalvelut/Study Services

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Aallos Riittaopintokoordinaattori, bioteknologian tutkinto-ohjelma
Study Coordinator

-opinto-ohjaus
-opetussuunnitelma- ja opetusohjelmatyön koordinointi
-opiskelijavaihtoasiat
-opekokousten sihteeri
-biotekniikan ja bioteknologian ohjausryhmän sihteeri

-International student mobility affairs
Riitta.Aallos@uta.fiARVO E160050 318 6377
Hildén Katjaopetuskoordinaattori, lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma
Teaching Coordinator

-II vuosikurssin opinnot
-Lääketieteen yksikön tutkijalinja
Katja.Hilden@uta.fiARVO E160040 190 9739
Kampman Ullaopetuskoordinaattori, lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma
Teaching Coordinator

-III vuoden opinnot
-lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot
Ulla.Kampman@uta.fiARVO E160040 190 9677
Koivukangas Merviopetuskoordinaattori, lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma
Teaching Coordinator

-IV (kl), V ja VI vuosikurssien integroidut seminaarit
-IV (kl), V ja VI -vuosikurssien tenttikoordinaattori
-PTH kliininen opintojakso
-Ane, Gyn, Iho- ja Spt, KNK, Las, Neuro, Onkol, Pth ja Sil suoritusten rekisteröinti
-Tutkintotodistusanomusten tarkastus
-VI vuosikurssin Valmistuminenjakso
Mervi.Koivukangas@uta.fiARVO E160050 599 1896
Lehto Tarjaopetuskoordinaattori, lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma
Teaching Coordinator

-Harjoittelu
-Kv-asiat
-IV vuosikurssin syyslukukauden opinnot
-Syventävien opintojen opinnäytetyöt
-Tutkintotodistukset
Tarja.Lehto@uta.fiARVO E160040 190 1249
Orhanen Sarikoulutuspäällikkö
Head of Educational Affairs

-tieteelliset jatkotutkinnot
-erikoislääkäriopinnot

-Doctoral Degrees
-Specialist Degrees
Sari.Orhanen@uta.fiARVO E160050 437 2657
Pietilä Ninaopintopäällikkö
Head of Study Affairs

-perustutkinto-opinnot

-Bachelor's and Master's Degrees
Nina.Pietila@uta.fiARVO E160050 303 4276
Salkolahti Piaopintosihteeri
Study Secretary

-tohtorikoulutus
-erikoislääkärikoulutus
-lääketieteen perustutkinnon tenttikoordinaattori

Pia.Salkolahti@uta.fiARVO E160050 318 7275
Sirén Virpiopintosihteeri, lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma
Study Secretary

-Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon liittyvät asiat, mm. tutkintoon hakevien neuvonta, opiskelijavalinta, kurssiasematodistukset ja harjoitteluun liittyvät työtodistukset.
-Yleislääketieteeseen erikoistuvien neuvonta ja seminaarijärjestelyt
Virpi.Siren@uta.fiARVO E160050 318 6678
Ståhle-Nieminen Catarinakansainvälisten asioiden koordinaattori, bioteknologian tutkinto-ohjelma
Coordinator of International Study Affairs
Catarina.Stahle-Nieminen@uta.fiARVO E160040 190 1664
Torikka Mattiopetuskoordinaattori, lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma
Teaching Coordinator

-I vuosikurssin opinnot
-II vuosikurssin Lääketieteellinen tieto ja tutkimus-, sekä Vanheneminen-jakso
Matti.Torikka@uta.fiARVO E160040 190 9738
Vanhatalo-Suonurmi Tarjaopetuskoordinaattori, lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma
Teaching Coordinator

-I -VI kliinisten taitojen ohjaus
-Anestesiologian ja silmätautiopin kliiniset jaksot, simulaatiot
Tarja.Vanhatalo-Suonurmi@uta.fiARVO D025050 541 6385
Viilo Marjattakoulutuspäällikkö
Head of Educational Affairs

-Työstävapaana/ On a Leave of Absence
Marjatta.Viilo@uta.fiARVO E160050 365 7133

Sairaaloiden tutkimus- ja opetuskoordinaattorit/Research and Teaching Coordinators in hospitals

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Ahlgrén TainaKirurgian kliininen opetustaina.ahlgren@pshp.fiTAYS H-siipi 2.krs(03) 3116 7565
Heinonen LeenaPsykiatrian alan kliininen opetus

GSM: 046 923 7211
Leena.Heinonen@uta.fiARVO B235050 318 6363
Kasila SariLastentautiopin kliininen opetus sari.kasila@uta.fiARVO  D520050  5695 575
Kujanpää KristiinaSynnytys- ja naistentautiopin kliininen opetusKristiina.Kujanpaa@uta.fiTAYS M-RAK 310040 190 4063
Niinimäki Jaana Silmätautiopin kliininen opetus aana.niinimaki@pshp.fiTAYS silmäkeskus(03) 3116 4957
Rumpunen Merja Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin kliininen opetusmerja.rumpunen@pshp.fiTAYS PKO(03) 311 65998
Suomela Pauliina Hajautettu opetus Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaallapauliina.suomela@epshp.fi 050 474  5220
Sällinen SannaIho- ja sukupuolitautiopin kliininen opetussanna.sallinen@pshp.fiTAYS
Talvitie Minna Sisätautiopin ja keuhkosairausopin kliininen opetusminna.talvitie@uta.fiARVO B225(03) 3116 7754, GSM 050 529 8110
Ylä-Mononen Satu Neurologian kliininen opetus satu.yla-mononen@uta.fiTAYS M-rak.1.krs(03) 3116 6077

Talouspalvelut/ Financial Services

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Anturamäki Kaisatalousasiantuntija
Financial Specialist

-Talousasiat
-Budjetointi
-Talouden suunnittelu ja seuranta
-SoleTM
Kaisa.Anturamaki@uta.fiPINNI A2033040 190 1802
Brax Suvitaloussihteeri
Financial Secretary

-Ostolaskut
-Sisäinen laskutus
-Projektien seuranta
-Budjetointi
Suvi.Brax@uta.fiARVO C222050 396 9662
Hanhonen-Helenius Jaanaprojektikoordinaattori
Project Coordinator

-Projektien seuranta
-Budjetointi
-SoleTM
-Tekes –kustannustilitykset
-Projektien aloituspalaverit
Jaana.Hanhonen-Helenius@uta.fiARVO C222040 190 1230
Lassila Erjataloussihteeri
Financial Secretary

-Ostolaskut
-Myyntilaskut
-Puhelinyhdyshenkilö
Erja.Lassila@uta.fiARVO C223050 318 6630
Pernu Johannataloussihteeri
Financial Secretary
Johanna.Pernu@uta.fiARVO C231050 437 7267
Talvitie Merjatalousasiantuntija
Financial Specialist

-Lähiesimies (Kaupin kampuksen talouspalvelut)
-Talousasiat
-Budjetointi
-Talouden suunnittelu ja seuranta
Merja.Talvitie@uta.fi
Tauru Päivitaloussihteeri
Financial Secretary
Paivi.Tauru@uta.fiARVO C215050 437 7113
Yrjölä Anna-Maritaloussihteeri
Financial Secretary

-Ostolaskut MED ja LAS
Anna-Mari.Yrjola@uta.fiARVO C228050 414 1409

Tutkimuspalvelut/ Research Services

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Mämmelä Päivihankeasiantuntija
Research Funding Specialist
Paivi.Mammela@uta.fiARVO C229050 437 7381
Saarinen Mikatutkimusrahoituksen asiantuntija
Grant Writer
Mika.Saarinen@uta.fiARVO C232050 417 6935

Tiedekunnan muu hallintohenkilökunta/Other administrative staff at the Faculty

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Jokinen Erkkitekninen tukihenkilö
Technical Support
Erkki.Jokinen@uta.fiARVO D555050 590 2192
Lehtiniemi Jukkaatk-suunnittelija
IT Designer
Jukka.Lehtiniemi@uta.fiARVO D532050 318 5810
Mattila Hennakoordinaattori
Coordinator
Henna.Mattila@uta.fiARVO D532040 190 9756
Sorri Juhaav-mestari
AV Technical Support
Juha.Sorri@uta.fiARVO B021050 318 7835
 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: jonna.rinne@uta.fi
Muutettu: 12.3.2018 8.40 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti