Sisältöön
tampereen yliopisto: memornet:
Memornet

» Takaisin

Memornetin uudet sivut valmistuvat

Memornet saa uudet verkkosivut. Sivut valmistuvat kevään aikana.

Vanhoja sivuja ei enää päivitetä ja niiden sisältöjä siirretään näille sivuille.

-


Järjestäjä: Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö, Memornet-tohtorikoulu
Aika: luentopäivät 12.-13.3.2015, seminaari 20.4.2015
Kohderyhmä: maisteri- ja tohtoriopiskelijat, Memornet-verkoston jäsenet, muut kiinnostuneet

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustietoja ja osaamista muistiorganisaatioiden johtamisessa. Erityisenä kohteena on digitaalisen toimintaympäristön vaatima johtamisosaaminen.

Kurssin alustava aikataulu ja opettajat:

Luennot

to 12.3. Pinni B0016 (klo 10-16)

 • 10.00 – 12.00 Jarmo Saarti: Julkisen johtamisen trendejä ja strategiatyö muutosjohtamisen työkaluna
 • 12.00 – 13.00 lounastauko
 • 13.00 – 15.00 Markku Mäenpää, Kansallisarkisto: Toimintaympäristön digitoituminen ja muutoksen johtaminen
 • 15.00-16.30 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto: Muistiorganisaatioiden digitaalinen muutos haastaa perinteiset arviointimenetelmät
 • 16.30 – 17.00 Päivän yhteenvetokeskustelu (Jarmo Saarti)
 • vapaamuotoista iltaohjelma

pe 13.3. Pinni B3136 (klo 9-15)

 • 9.00 – 10.00 Jarmo Saarti: Digitaalinen palvelukulttuuri ja sen luominen ja palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen
 • 10.00-11.00 Virva Nousiainen-Hiiri, Helsingin kaupunginkirjasto: E-kirjat yleisiin kirjastoihin – hankinnan rakenteiden ja palveluiden kehittäminen
 • 11.00 – 12.00 N.N, Kansalliskirjasto: Massadigitointi – hankkeita, hallintoa ja tekniikkaa
 • 12.00 – 13.00 lounastauko
 • 13.00 – 14.00 N.N. Kansalliskirjasto: Massadigitointi – hankkeita, hallintoa ja tekniikkaa, jatkuu
 • 14.00 – 15.00 Jarmo Saarti: yhteenveto ja seminaariin valmistautuminen

Seminaari

ma 20.4. Pinni B3136 (klo 9:30-16)
vetäjä Jarmo Saarti

Kurssin suoritus (opiskelijat): Osallistuminen luennoille ja seminaarityöt, joiden pohjalta kirjoitetaan ryhmätyönä katsausartikkeli (tai kaksi) alan kotimaiseen ammattilehteen.

Ilmoittautuminen: sähköpostilla Memornet-koordinaattori Samuel Rannalle (Samuel.Ranta@staff.uta.fi) 9.3.2015 mennessä. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä vaihtoehto A, B tai C sen mukaan miten osallistut kurssille:

A. laaja opintosuoritus (5 op): luennot + seminaari (luentopäiväkirja), ml. osallistuminen katsausartikkelin kirjoittamiseen
B. suppea opintosuoritus (2 op): osallistuminen luennoille ja seminaariin (luentopäiväkirja)
C. osallistuminen ilman opintosuoritusta Ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostilla lopullinen ohjelma.

Kurssin suoritus rekisteröidään opintojaksolle: ITIS71 Syventävien opintojen muu valinnainen opintojakso

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: samuel.ranta@uta.fi
Muutettu: 24.2.2015 15.49 Muokkaa