Sisältöön
tampereen yliopisto: memornet:
Memornet

Hakeminen

Memornet-tohtoriohjelmaan otetaan vuosittain uusia varsinaisia työsuhteisia opiskelijoita sekä liitännäisopiskelijoita. Uusien opiskelijoiden hausta tiedotetaan tohtoriohjelman ja Memornetiin kuuluvien organisaatioiden verkkosivuilla, jatko-opiskelijoiden sähköpostilistoilla sekä muiden tutkimusalueiden kannalta relevanttien verkostojen sähköisillä foorumeilla. 

Tohtoriohjelmaan voivat hakea kaikki, joiden väitöstutkimuksen aihe sijoittuu jollekin Memornetin tutkimusalueista ja joilla on jatko-opinto-oikeus sekä väitöstyöhön sitoutunut ohjaaja. Lisäksi vaaditaan taustaorganisaation (yliopisto tai jokin muu Memornetin jäsenorganisaatio) sitoutumista tohtoriohjelman koordinaatiokustannuksiin.

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: samuel.ranta@uta.fi
Muutettu: 22.1.2013 17.16 Muokkaa