Sisältöön
tampereen yliopisto: memornet:
Memornet

Yleisesittely

Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikön (SIS) koordinoima tohtoriohjelma on oleellinen osa Yhteiskunnan muistifunktioiden tutkijaverkoston Memornetin toimintaa.

Tohtoriohjelmaan kuuluvat yhteistyöyliopistot, tutkimuslaitokset ja muut organisaatiot:

Arkistolaitos
Kansalliskirjasto
Jyväskylän yliopisto. Taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitos
Museovirasto
Oulun yliopisto. Humanistinen tiedekunta
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen valokuvataiteen museo
Tampereen yliopisto. Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Turun yliopisto. Historia-aineet
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Åbo Akademi. Informationsvetenskap


 

 

 

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: samuel.ranta@uta.fi
Muutettu: 21.11.2014 16.12 Muokkaa