Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: alakoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Käyttäytymisohjeet ja järjestyssäännöt 

 

Tampereen yliopiston normaalikoulun arjessa haluamme korostaa tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä, turvallisuutta, suvaitsevaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Kunnioitamme kaikissa toimissamme yhteisömme jäsenten oikeusturvaa. Arvostamme ja vahvistamme aktiivista vastuuta, vastuuntuntoista ja kriittistä suhtautumista yhteisten asioiden sekä yhteisen ympäristön hoitamiseen. Kunnioitamme luonnon monimuotoisuutta ja toimimme maapallon elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Edistämme myönteisen minäkuvan vahvistumista ja ihmisoikeuksien toteutumista. Kunnioitamme, edistämme ja toteutamme sivistyneen ihmisen arvomaailmaa.


Pyrimme tekemään Normaalikoulusta turvallisen ja viihtyisän. Tämä edellyttää yhteisiä sopimuksia käyttäytymisestä ja hyvistä tavoista sekä tietoa velvollisuuksista ja oikeuksista. Parhaiten saavutamme tämän päämäärän, kun kaikki kouluyhteisömme jäsenet sekä kodit sitoutuvat niihin.

Hyvä käyttäytyminen edellyttää muun muassa:
- muiden ihmisten arvostamista ja kunnioittamista
- erilaisuuden hyväksymistä
- yhteisestä ympäristöstä huolehtimista
- yhteisten sopimusten ja sääntöjen noudattamista.

Nämä asiat näkyvät arjessa esimerkiksi hyvänä kaveruutena, yhteistyötaitoina, kohteliaina ja ystävällisinä sanoina ja tekoina, toisista välittämisenä, koulun sisä- ja ulkotilojen viihtyisyytenä sekä hyvänä yhteishenkenä.

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, joksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä sekä työsuunnitelman mukainen koulun ulkopuolinen toiminta.


Alakoulu

1. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi.
- Käyttäydyn huomaavaisesti toisia kohtaan sekä käyttäydyn hyvien käytöstapojen mukaisesti.
- Kielenkäyttöni on hyvää ja asiallista, ja käytän esimerkiksi sanoja "huomenta, päivää, anteeksi".
- Pyrin omalla käyttäytymiselläni vaikuttamaan myös muiden viihtymiseen ja turvallisuuteen.
- En kiusaa enkä syrji ketään. En satuta tosia enkä loukkaa ketään myöskään sanallisesti.

2. Kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn.
- Oppitunnilla annan toisille työrauhan ja työskentelen ohjeiden mukaisesti.

3. Vaarallinen ja vahingoittava käyttäytyminen on kielletty.
- Noudatan sovittuja kulkureittejä.
- En etuile ja töni.

4. Koulumatkoilla käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan liikennesääntöjä.
- Noudatan liikennesääntöjä oman ja toisten turvallisuuden vuoksi.
- Kielenkäyttöni on hyvää ja asiallista.

5. Polkupyörät sijoitetaan koulualueella hyvään järjestykseen niille osoitetuille paikoille. Polkupyörällä ajo pihassa on kielletty. Tieliikennelain mukaan pyöräilijän tulee käyttää pyöräilykypärää.
- Jätän toisten polkupyörät ja muut kulkuvälineet rauhaan.
- Käytän suositeltuja turvalaitteita ja -varusteita.

6. Oppitunneille saavutaan ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina.

7. Poissaolo koulusta ilman pätevää syytä on kielletty.

8. Koulun yhteisissä tiloissa liikutaan rauhallisesti ja ääntä käytetään hillitysti.
- Käyttäydyn hyvin myös koulun juhlissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa sekä retkillä.

9. Ruokailutilanteissa käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja.
- Pesen käteni ennen ruokailua
- Noudatan hyviä ruokailutapoja ja käytän ruokailuvälineitä oikein.
- Muistan käyttää kohteliaita sanoja "kiitos, ole hyvä, saisinko".
- Maistan ruokia, syön riittävästi ja otan lautaselleni vain sen verran kuin syön.

10. Välituntisin oleskellaan ulkona välituntialueella. Välitunnin viettäminen sisällä on sallittua vain erityisellä luvalla.
- Välitunnit oleskelen ja leikin aidatulla piha-alueella. Pysäköintialue, pyörätelineet ja kirjaston oven edusta ja kukkuloiden taustat eivät ole välituntialuetta.
- Noudatan yhteisesti sovittuja pelialue- ja pelivuoroja.
- Pukeudun välitunneille sään mukaisesti.
- Kovalla pakkasella saa olla sisällä, kun siitä on erikseen ilmoitettu.

11. Ilman lupaa koulupäivän aikana ei saa poistua koulualueelta.

12. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai varomattomuudessaan aiheuttamansa vahingon. Jos oppilas kadottaa koulun antamia välineitä tai tarvikkeita, on hän korvausvelvollinen.
- Käytän opetusvälineitä huolella ja varovaisuutta noudattaen, sillä ne ovat meidän kaikkien vastuulla.
- Käytän koulun materiaaleja ja tarvikkeita huolellisesti ja säästäväisesti.

13. Jokainen huolehtii omalta osaltaan yhteisistä tiloista ja tavaroista.
- Pidän huolta työympäristöni siisteydestä.
- Jätän yhteiset tilat hyvään kuntoon poistuessani niistä.

14. Koulupihan rakenteita, välineitä ja luonnonympäristöä ei saa vahingoittaa.
- Jätän pihan rakennukset, kasvit ja rakenteet rauhaan

15. Oppitunnin aikana puhelinta tai muuta mobiililaitetta saa käyttää vain opettajan ohjeistamalla tavalla.
- Koulussa tai koulun alueella otettuja kuvia tai videoita ei saa käyttää siten, että niillä levitettäisiin yksityiselämää loukkaavaa tietoa tai aiheutettaisiin muuta vahinkoa kuvan kohteelle.

16. Oppilaan hallussa oleva koulutyöhön liittymätön omaisuus on koulussa oppilaan omalla vastuulla.
- Koulu ei vastaa kadonneista rahoista ja tavaroista.


Nämä järjestyssäännöt on annettu Perusopetuslain 29 § perusteella.

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset,
joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 17.11.2016 19.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti