Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: alakoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Koulukuljetukset

Tampereen yliopiston normaalikoulussa noudatetaan Tampereen kaupungin peruskoulujen oppilaiden koulukuljetusperusteita.

Perusteisiin on tullut muutos ja opetussuunnitelmallisin perustein myönnettävä matkaetu poistuu 1.8.2016 alkaen perusopetuksen painotuksissa aloittavilta uusilta oppilailta. Muutos koskee oppilaita, jotka käyvät musiikkipainotuksen, kieli- ja valinnaisainevalintojen tai opetussuunnitelmallisten painotusten vuoksi muuta kuin oman oppilasalueensa koulua. Kuljetustuki säilyy niillä oppilailla, jotka ovat aloittaneet opiskelunsa painotuksissa jo aikaisemmin.
Tampereen kaupungin Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti asiasta 19.11.2015.

Kuljetus on maksuton koulun työpäivinä seuraavissa tapauksissa:

1. Matkan pituuden mukaan, kun matka omaan lähikouluun on

- 1. - 2. luokan oppilaalla yli 3 km
- 3. - 4. luokan oppilaalla yli 4 km
- 5. - 9. luokan oppilaalla yli 5 km

Matka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista, yleisessä käytössä olevaa reittiä myöten kotipihalta koulun piha-alueelle.

2. Koulumatkan vaikeuden, rasittavuuden ja vaarallisuuden perusteella omaan lähikouluun

- Koulumatkan vaarallisuuden ja vaikeuden arvioi matkan myöntäjä tarvittaessa asiantuntijan lausuntoon tukeutuen.
- Koulumatkaa ei pidetä vaarallisena, jos käytettävissä on erillinen kevyen liikenteen väylä, jalka-käytävä tai leveä piennartila, liikennevalot tai merkityt suojatiet, ja riittävä näkyvyys kaikissa
paikoissa. Koulumatkan rasittavuuden perusteella myönnetään matkat terveydellisin perustein,
kun lääkäri, psykologi tai oppilashuoltoryhmä on arvioinut oppilaan selviytymisen omasta koulumatkastaan.

Koulumatkatuki myönnetään ensisijaisesti julkiseen kulkuneuvoon.

Oppilaan huoltaja täyttää hakulomakkeen ja palauttaa sen Tampereen yliopiston normaalikoulun kansliaan, os. Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere.

hakulomake 2016-2017  

hakulomake 2017-2018

 
Oppilas käy latauttamassa myönnetyt koulumatkat matkakortilleen Tampereen joukkoliikenteen asiakas-palvelussa, os. Frenckellin aukio 2 B. Koululippu ladataan kerralla koko lukuvuodeksi ja se on voimassa koulupäivinä klo 6.30 - 17.00 välisenä aikana.

Olosuhteiden muuttuminen

Kun oppilas ei ole enää oikeutettu koulumatkaetuun muuton tms. vuoksi, tulee hänen käydä välittömästi Joukkoliikenteen palvelupisteessä poistattamassa matkakortiltaan hänelle kuulumattomat koulumatkat.


Tampereen yliopiston normaalikoulu ei järjestä eikä korvaa oppilaiden terapiakuljetuksia.

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 30.3.2017 19.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti