Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: alakoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Opetusharjoittelu alakoulussa

Nekalan koulu kuuluu Tampereen yliopiston normaalikouluun, jonka keskeinen tehtävä on järjestää tuleville opettajille opetusharjoittelua. Suurimmaksi osaksi harjoittelijat ovat Tampereen yliopistossa luokanopettajaopintoja suorittavia, suuresta hakijamäärästä valikoituja opettajaksi opiskelevia. Harjoittelukoulun työvuosi koostuu erilaisista harjoittelujaksoista, lukuun ottamatta elokuuta ja toukokuun kahta viimeistä viikkoa. Harjoittelijaopettajan / -opettajien opetuksen aikana ohjaava opettaja on opetustilanteessa läsnä.

Perusharjoittelu suoritetaan toisen opintovuoden aikana. Äidinkielen, matematiikan, uskonnon/elämänkatsomustiedon sekä historian ja yhteiskuntaopin opetus tapahtuu pariharjoitteluna marras-joulukuussa ja taito- ja taideaineiden, ympäristö- ja luonnontiedon sekä ympäristöopin harjoittelu tapahtuu huhti-toukokuussa samassa luokassa ja saman parin kanssa.

Laaja-alaistava harjoittelu suoritetaan yksin kolmantena opiskeluvuotena, ja se sijoittuu kevätlukukauden alkuun kahdeksi neljän viikon tiiviiksi periodiksi. Sen keskeisenä sisältönä oppilaan kannalta on opetuksen eheyttäminen ja eriyttäminen sekä opetusprojektien toteuttaminen, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä yleinen ja erityinen tuki.
 

op-harj-4a.jpg


Luokanopettajaopiskelijoiden syventävät projektiopinnot on myös mahdollista suorittaa normaalikoulussa. Tällöin siihen liittyy jonkin opetuksellisen kehittämisprojektin toteuttaminen ja aineiston hankinta maisteriopintojen opinnäytteeseen. Projektiopinnot ajoittuvat pääsääntöisesti syyslukukauden alkuun, mutta voivat olla myös pitkäkestoisempia.


-> Ohjatut harjoittelut luokanopettajakoulutuksessa, harjoittelusuunnitelmat, ajankohtaista infoa,...

 


 

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 28.8.2017 16.44 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti