Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Tervetuloa Tampereen norssin kotisivuille!


Normaalikoulu muodostaa yhtenäisen koulun perusasteelta lukioon. Koulussamme on perusasteen luokat 1 - 9
ja lukio. Oppilaita ja opiskelijoita koulussa tällä hetkellä on yli 880, opettajia 79 ja muuta henkilökuntaa 17.
Opetusharjoittelijoita on keskimäärin 115.

Normaalikoulu on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluva harjoittelukoulu, jossa aineenopettajajiksi ja luokanopettajiksi valmistuvat opiskelijat suorittavat ohjatun opetusharjoittelunsa. English
 

ylakoulu-pihalta.jpg     nekala-julkisivu1.jpg
           

Tampereen normaalikoulu on toiminnaltaan monipuolinen ja joustava koulu, joka pystyy nopeasti reagoimaan koulumaailman ja yhteiskunnan muutoksiin. Normaalikoulun toiminnassa keskiössä ovat opetuksen laatu sekä  oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusyhteisöön kuuluminen mahdollistaa 
jatkuvan tutkimukseen perustuvan oppimisen, opetuksen sekä oppimisympäristön kehittämisen. Yliopistoyhteys näkyy normaalikoulussa lisäksi yhteisinä yliopistokursseina, mikä antaa opiskelijoillemme hyvät valmiudet  myös yliopisto-opintoihin.

Toimiminen yliopistollisena tutkimus-, kokeilu- ja kehittämiskouluna tarkoittaa myös sitä, että oppilaat ja opiskelijat ovat näissä hankkeissa osallisina normaaliin koulutyöhönsä liittyen ja heiltä kerätään anonyymisti tutkimuksissa käytettävää tietoa mm. kyselylomakkeilla ja haastatteluilla. Näihin tarkoin kontrolloituihin ja ohjattuihin yliopistollisiin tutkimuksiin osallistumiselle ei erikseen kysytä huoltajien suostumista kuin erikoistapauksissa. Opettajankoulutuksen pedagogisiin tarkoituksiin ja yliopistollisia tutkimuksia varten oppitunteja voidaan myös videoida. Videoinnista tiedotetaan asianosaisia, tallenteista ei koosteta henkilörekisteriä, mutta tallenteilla on yksityisyyden suojan asema ja tietoturva.

Oppilaita tukeva laadukas ja viihtyisä oppimisympäristö on meille tärkeää. Tavoitteemme on, että jokainen
Tampereen normaalikoulussa opiskeleva pystyisi työskentelemään niin, että koulunsa päättäessään  voisi olla ylpeä saavutuksistaan.

Tampereen yliopiston normaalikoulun toiminta-ajatus
- Lukuvuoden työskentelyajat
Normaalikoulun vuosikertomus 2013 - 2014
- Normaalikoulun vuosikertomus 2014 - 2015
- Normaalikoulun vuosikertomus 2015 - 2016
- Normaalikoulun vuosikertomus 2016 - 2017

 

 

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 5.8.2017 10.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti