Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: yleistä koulusta:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Kansainvälisyys

Tampereen normaalikoulu on ollut Unesco-kouluna vuodesta 1984. Koulumme painopistealueena on kansainvälisyys. Opetuksessa pyritään huomioimaan kansainvälinen ulottuvuus kaikissa eri ikäryhmissä.

Kansainvälisyyskasvatuksen päämääränä on kulttuurien välinen ymmärtäminen sekä kasvaminen Euroopan kansalaisuuteen, jolloin tavoitteena on saada opiskelijat ymmärtämään maailman kulttuurierot rikkautena. Oppilaat ja opiskelijat tutustuvat eri kulttuurien tapoihin ja taloudellisiin, yhteiskunnallisiin sekä maantieteellisiin tekijöihin kulttuureja rikastuttavina, köyhdyttävinä tai rakentavina voimina.

Yläkoulussa on tavoitteena kaksikielinen opetus, jota annetaan yhdelle luokalle / luokka-aste. Tällöin oppiaineissa osa opetuksesta tapahtuu englannin kielellä. Lukion opiskelijat voivat valita opinto-ohjelmaansa koulukohtaisia kaksikielisiä kursseja sekä erityiskursseja kansainvälisissä opinnoissa. Koulussamme toimii Comenius-hankkeita, kuten Comenius-apulaisopettaja ja lukion Comenius-kouluhanke. Normaalikoulun lukion opiskelijat voivat osallistua henkilökohtaiseen opiskelijavaihto-ohjelmaan, joka järjestetään yhteistyökoulujen kanssa. Opiskelija voi vaihto-ohjelmassa opiskella valitsemassaan yhteistyökoulussa n. 10 päivän ajan ja hänelle tehdään oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelijavaihto-ohjelma toteutetaan vastavuoroisuusperiaatteella, jolloin isäntäperhe vastaa majoitus- ym. kustannuksista.

Koulussamme toteutuu Erasmus-opiskelijoiden harjoittelua ja luokanopettajien harjoitteluyhteistyötä Cumbrian yliopiston ja Pädagogische Hochschule Kärntenin kanssa. Osa opetusharjoittelijoista suorittaa aineenopettajan kaksoistutkinnon yhteistyössä englantilaisen Cumbrian yliopiston kanssa. Koulussamme käy lukuvuoden aikana useita kansainvälisiä vieraita tutustumassa koululaitokseemme.

Yhteistyökoulut 2013-2014


Herderschule, Rendsburg, Saksa
Ilona Zrinyi Gimnasium, Miskolc, Unkari
Lancaster Royal Grammar School, Lancaster, Englanti
L.O.Biecz, Biecz, Puola

Lycées Emile Zola Aix-en-Provence, Ranska
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium, Tartto, Viro

Comenius-ohjelma

Tampereen normaalikoulu on osallistunut aktiivisesti EU:n Comenius-projekteihin vuodesta 1995 alkaen. Vaikka yhteistyöhön ei aina saada EU:n rahoitusta, projekteja toteutetaan siitä huolimatta omakustanteisesti. Projektityöskentelyn lisäksi joka kevät järjestetään yhteinen Eurooppalainen viikko, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen työskentelyyn projektimaissa tai omassa koulussa.

Normaalikoulun yhteistyökouluina Comeniusprojekteihin ovat osallistuneet:

Koulujen tekemien projektien aihepiirit vaihtelevat kahden tai kolmen vuoden välein. Projektien aiheina on ollut Insights into Our Common Future, Foundations of Europe, Health and Well-being ja Live Long and Prospect. Projekteja työstetään integroituna eri oppiaineiden opetukseen tietotekniikkaa hyväksikäyttäen.

Viime vuosien projektin aiheita ja niihin liittyviä töitä:

Insights into Our Common Future
Sustainable Development
Work and Studies
People and Nations
Our Cultural Heritage
Environmental Issues
Globalization
Food and Nutrition
Finding Solutions to International Conflicts

Vuosittaisen eurooppalaisen viikon yhteydessä opiskelijat voivat työskennellä runsaan viikon jossakin yllämainituista yhteistyökouluista. Opiskelijat osallistuvat vastaanottajamaan järjestämään projektityöskentelyyn ja ohjelmaan. Eurooppalaiseen viikkoon voi osallistua myös Normaalikoulussa, sillä viikon aikana on koulussamme opiskelijoita yhteistyökouluistamme. Ulkomaisen vaihdon aikana opiskelijoilla on ainutlaatuinen tilaisuus perehtyä kyseisten maiden tapakulttuuriin ja jokapäiväiseen elämään isäntäperhemajoituksessa. Joka vuosi myös Normaalikoulu tarvitsee aktiivisia opiskelijoita avustamaan viikon ohjelmassa ja toimimaan majoittajina. Opiskelija saa sekä ulkomailla suoritetusta Comeniushankkeen projektista että Tampereen normaalikoulussa suorittamastaan projektista kansainvälisyyskurssin suorituksen.

Projektit

CERN - Maailman johtava hiukkastutkimuksen keskus Genevessä, Sveitsissä

 • CERNin hiukkaskiihdyttimillä törmäytetään hiukkasia toisiinsa ja tutkitaan törmäyksessä syntyneitä uusia hiukkasia
 • Normaalikouln opiskelijoita on vieraillut CERNissä vuosittain jo vuodesta 2005 alkaen.
 • Keväällä 2014 CERNin tutkimuskeskukseen pääsee tutustumaan kolme fysiikan opiskelijaa.
 • Ennen toukokuussa järjestettävää matkaa järjestetään projektiin liittyen useita kokoontumisia, joissa opetetaan hiukkastutkimuksen ymmärtämiseen vaadittavaa teoriaa. Opetus koostuu oppilaiden toisilleen pitämistä esitelmistä sekä tutustumiskäynnistä Helsingin yliopiston fysiikan laitokselle.

Berlin-kurssi (SAA10/ SAB29/ SAB311)

Lukiolaisten saksan kielen koulukohtainen syventävä kurssi. Osallistumisedellytyksenä saksan kielen oppimäärästä riippuen joko SAB31 ja SAB32 ; SAB21 ja SAB22 ;  tai SAA1 ja SAA2 -kurssien hyväksytty suorittaminen.

Berlin-kurssilla syvennetään saksankielisen kulttuurialueen tuntemusta ja käytännön viestintätilanteissa toimimista. Kurssi koostuu omakustanteisesta opintomatkasta Berliiniin ja opintomatkaan valmistavasta opetuksesta. Opintomatkalla Berliinissä

 • tutustutaan Berliinin nähtävyyksiin ja historiallisiin paikkoihin
 • vieraillaan berliiniläisessä Suomen lukiota vastaavassa koulussa Humboldt Gymnasiumissa
 • vieraillaan entisellä keskitysleirialueella Oranienburgissa sekä Berliinin maanalaisissa bunkkereissa
 • tutustutaan saksalaiseen ruokakulttuuriin illallisella perinneravintolassa
 • asioidaan arjen viestintätilanteissa saksaksi
 • kartutetaan saksan kulttuurin- ja kielentuntemusta ja hyödynnetään jo opittua käytännössä

Antiikin perintö (HI7)

 • Antiikin koulukohtainen syventävä kurssi
 • Kurssilla tarkastellaan antiikin maailmaa ja antiikin välittämää perintöä länsimaiselle sivistykselle
 • Kurssilla tutkitaan nimenomaan eurooppalaisen kulttuurin ja sivistyksen syntyä, kehitystä ja muutosta
 • Kurssilla tehdään omakustanteinen opintomatka Roomaan tai Ateenaan

Juutalaisvainot - Euroopan synkkä perintö (HI9) päivitys kesken

 • Tampereen normaalikoulun historian syventävä kurssi HI9
 • Tutustutaan juutalaiseen kulttuuriin ja juutalaisvainojen historiaan Euroopassa
 • Erityispainotuksena on vuodet 1933 - 1945
 • Opintomatka Puolaan, Auschwitzin keskitysleireille
 • Lisätietoja antaa historian opettajat

Nuorisokuoro Oskari

 • Tampereen yliopiston normaalikoulun kuoro
 • Kuoro tekee yhteistyötä seuraavien koulujen kanssa:
  Avasi Gimnázium, Miskolc, Unkari
  Lancaster Royal Grammar School, Lancaster, Englanti
 • Syksyllä 2008 Oskari isännöi englantilaisen big bandin Suomen vierailua
 • Viimeksi keväällä 2011 Oskari teki kuorovierailun Lancasteriin Royal Grammar School:in
 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 26.10.2013 17.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti