Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: yleistä koulusta:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Johtosääntö ja normaalikoulun neuvottelukunta


Tampereen yliopiston johtosäännön mukaan normaalikoulu kuuluu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan. Yliopistolain (558/2009) 14 §:n ja 88 §:n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.2012 hyväksynyt normaalikoululle uuden 1.8.2012 voimaan tulevan johtosäännön. Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosäännön mukaan normaalikoulun hallintoa hoitavat kasvatustieteiden yksikön johtokunta ja johtaja sekä normaalikoulun neuvottelukunta, johtava rehtori, muut rehtorit ja muu opettajakunta.

Neuvottelukunnassa on 11 jäsentä, joista 5 huoltajien ja sidosryhmien edustajaa, 3 normaalikoulun opettajaa ja 2 muuta kasvatustieteiden tiedekunnan edustajaa sekä yksi Tampereen kaupungin nimeämä edustaja. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi alkoi 1.8.2012 ja se kestää kolme vuotta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1. kehittää, tukea ja arvioida koulun kasvatus ja opetustyötä, valvoa koulun toiminnan laatua, 
     edistää koulun yhteistoimintaa sidosryhmien ja muiden yhteisöjen kanssa sekä seurata koulun 
     talouden kehittymistä.
2. käsitellä ehdotus koulun opetussuunnitelmaksi
3. käsitellä ehdotus koulun lukuvuosittaiseksi työsuunnitelmaksi
4. käsitellä ehdotus koulun työ ja loma-ajoiksi
5. hyväksyä koulun järjestyssäännöt ja koulun oppilaskuntien säännöt
6. käsitellä muut asiat, jotka johtava rehtori on neuvottelukunnan käsiteltäväksi tuonut.


Normaalikoulun neuvottelukunnan jäsenet 1.8.2015 - 31.7.2018

Varsinainen jäsen Varajäsen Sidosryhmä
Minna Niemi-Grundström Virpi Mäkinen huoltajat
Johanna Ruoranen Paula Niiniharju-Lehto huoltajat
Elenn Stirbu Raija Poikela huoltajat
Markku Littunen Aki Nousiainen muu hlökunta
Taina Kopra Kaisa Penny sidosryhmä
Päivi Ikola Elli Kalliomäki Tampereen kaupungin edustaja
Miia Collanus Marita Mäkinen Kasvatustieteiden tiedekunnan edustaja
Terhi Mäntylä Tuukka Tomperi Kasvatustieteiden tiedekunnan edustaja
Marjo Leskinen Eija Niskanen lukion opettaja
Tuula Kylmälä Nina Sipilä yläkoulun opettaja
Tiina Pajunoja Kirsi Aaltonen-Kiianmies alakoulun opettaja
 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 14.4.2017 10.40 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti