Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: yleistä koulusta:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Tampereen yliopiston normaalikoulun toiminta-ajatus

Tampereen normaalikoulun arvomaailman perustana ovat ihmisoikeuksien ja kansalaisen perusoikeuksien kunnioittaminen, henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden loukkaamattomuus, yksityiselämän suoja ja omantunnon vapaus. Opetuksen arvopohjana ovat demokratia, tasa-arvo ja turvallinen kasvuympäristö sekä luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen.

Tältä perustalta pyritään luomaan toiminta- ja oppimisympäristö, joka on turvallinen, kehittävä, virikkeinen, haasteellinen ja toiminnallisuuteen ohjaava. Lisäksi ympäristö on oppilasta emotionaalisesti tukeva ja kannustava sekä edistää yhteistä hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja eri kulttuurien ja ihmisten välistä ymmärtämystä. Tavoitteena on herättää oppilaassa älyllistä uteliaisuutta ja antaa mahdollisuuksia kokeilevaan ja omatoimi-seen oppimiseen. Oppimista tuetaan oppilashuoltotyöllä ja erityisopetuksella.

Kaikissa toimissa kunnioitamme yhteisömme jäsenten oikeusturvaa. Arvostamme ja vahvistamme aktiivista vastuuta, vastuuntuntoista ja kriittistä suhtautumista yhteisten asioiden ja yhteisen ympäristön hoitamiseen. Kunnioitamme luonnon mo-nimuotoisuutta ja toimimme maapallon elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Edistäm-me myönteisen minäkuvan vahvistumista ja ihmisoikeuksien toteutumista. Kunnioitamme, edistämme ja toteutamme sivis-tyneen ihmisen arvomaailmaa.

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 8.9.2012 10.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti