Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: lukio: oppiaineet:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Fysiikka

  • Fysiikkaa opettavat  Juha Järvinen, Jere Lepola, Tero Luodeslampi ja Tuula Oksman.
  • Fysiikkaa on jokapäiväisessä ympäristössämme. Fysiikan ilmiöihin tutustuminen ja niiden ymmärtäminen on kiinnostavaa ja hauskaa.
  • Fysiikan käsitteiden avulla kuvataan ilmiöitä ja täsmennetään mielikuvia ilmiöiden seurauksista ja syistä.
  • Tärkeitä fysiikan opiskelumenetelmiä ovat havaintojen tekeminen, laskennallinen käsitteleminen ja tulkitseminen sekä havainnoista oppiminen.  Lisäksi luonnontieteellistä maailmankuvaa laajennetaan nykyaikaisin tiedonhankintamenetelmin. 
  • Yhteistyötä tehdään Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Lisäksi vieraillaan erilaisissa fysiikan tutkimuslaitoksissa mm. CERNissä ja NOTilla.

CERN-tiedekoulu

  • Normaalikoulun opiskelijoita on vieraillut CERNissä vuodesta 2005 alkaen. 
  • Vierailujen opiskelijamäärä on vaihdellut ja mukana on ollut myös fysiikan opetusharjoittelijoita.

NOT-tiedekoulu

  • Normaalikoulu kuuluu Suomen NOT (Nordic Optical Telescope) -verkostoon.
  • Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä havaintoja teleskoopilla. 

Lukion teknologiapaja, Fy12

Lukion teknologiapaja kurssi integroi ja kehittää fysiikan, teknisen työn ja tietotekniikan tietoja ja taitoja. Kurssi toteutetaan fysiikan opettajien ja  teknisen työn opettajan yhteistyönä. Kursilla tutustutaan elektroniikan peruskomponentteihin ja perusmittalaitteisiin käytännön rakentelun puitteissa. Lopputyönä toteutetaan pieni elektroniikkaan perustuva laite. Laitteen kytkentäkaavio piirretään ja piirilevy suunnitellaan tietokoneavusteisesti. Piirilevy valmistetaan ja komponentit kiinnitetään teknisen työn luokassa.  Lopputuloksena on (useimmiten ;)) toimiva laite kotiin viemiseksi. 

Kurssin valinneelta opiskelijalta odotetaan pikemminkin innostusta kuin ennakkotietoja, joten kurssin voi valita jo opintojen aikaisessakin vaiheessa. Kurssi on tarjolla kurssitarjoittimella joka toinen vuosi. Kurssi on kurssitarjoittimella lukuvuonna 2012-2013.

tp.jpg

Opetussuunnitelma löytyy fysiikan opetussuunnitelmasta kohdasta soveltava kurssi Fy12 Teknologiapaja

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 6.5.2014 14.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti