Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: lukio: oppiaineet:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Fysiikka

  • Fysiikkaa opettavat  Juha Järvinen, Jere Lepola, Tero Luodeslampi ja Tuula Oksman.
  • Fysiikkaa on jokapäiväisessä ympäristössämme. Fysiikan ilmiöihin tutustuminen ja niiden ymmärtäminen on kiinnostavaa ja hauskaa.
  • Fysiikan käsitteiden avulla kuvataan ilmiöitä ja täsmennetään mielikuvia ilmiöiden seurauksista ja syistä.
  • Tärkeitä fysiikan opiskelumenetelmiä ovat havaintojen tekeminen, laskennallinen käsitteleminen ja tulkitseminen sekä havainnoista oppiminen.  Lisäksi luonnontieteellistä maailmankuvaa laajennetaan nykyaikaisin tiedonhankintamenetelmin. 
  • Yhteistyötä tehdään Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Lisäksi vieraillaan erilaisissa fysiikan tutkimuslaitoksissa mm. CERNissä ja NOTilla.

CERN-tiedekoulu

  • Normaalikoulun opiskelijoita on vieraillut CERNissä vuodesta 2005 alkaen. 
  • Vierailujen opiskelijamäärä on vaihdellut ja mukana on ollut myös fysiikan opetusharjoittelijoita.

NOT-tiedekoulu

  • Normaalikoulu kuuluu Suomen NOT (Nordic Optical Telescope) -verkostoon.
  • Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä havaintoja teleskoopilla. 

Lukion teknologiapaja, Fy12

Lukion teknologiapaja kurssi integroi ja kehittää fysiikan, teknisen työn ja tietotekniikan tietoja ja taitoja. Kurssi toteutetaan fysiikan opettajien ja  teknisen työn opettajan yhteistyönä. Kursilla tutustutaan elektroniikan peruskomponentteihin ja perusmittalaitteisiin käytännön rakentelun puitteissa. Lopputyönä toteutetaan pieni elektroniikkaan perustuva laite. Laitteen kytkentäkaavio piirretään ja piirilevy suunnitellaan tietokoneavusteisesti. Piirilevy valmistetaan ja komponentit kiinnitetään teknisen työn luokassa.  Lopputuloksena on (useimmiten ;)) toimiva laite kotiin viemiseksi. 

Kurssin valinneelta opiskelijalta odotetaan pikemminkin innostusta kuin ennakkotietoja, joten kurssin voi valita jo opintojen aikaisessakin vaiheessa. Kurssi on tarjolla kurssitarjoittimella joka toinen vuosi. Kurssi on kurssitarjoittimella lukuvuonna 2012-2013.

tp.jpg

Opetussuunnitelma löytyy fysiikan opetussuunnitelmasta kohdasta soveltava kurssi Fy12 Teknologiapaja

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio
Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 (Atalpa), 33100 Tampere
Postiosoite: PL 607, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 6.5.2014 14.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti