Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: lukio:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Järjestyssäännöt 

Lukio

Koulumme toiminta pohjautuu arvoihin, jotka ovat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, luonnon monimuotoisuuden ja sen elinkelpoisuuden säilyttäminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Kaiken toimintamme lähtökohtana on hyvinvoiva ja sivistyvä ihminen.

Pyrimme tekemään Normaalikoulusta turvallisen ja viihtyisän. Tämä edellyttää yhteisiä sopimuksia käyttäytymisestä ja hyvistä tavoista sekä tietoa velvollisuuksista ja oikeuksista. Parhaiten saavutamme tämän päämäärän, kun kaikki kouluyhteisömme jäsenet sekä kodit sitoutuvat niihin.

Hyvä käyttäytyminen edellyttää muun muassa:

 • muiden ihmisten arvostamista ja kunnioittamista
 • erilaisuuden hyväksymistä
 • yhteisestä ympäristöstä huolehtimista
 • yhteisten sopimusten ja sääntöjen noudattamista.

Nämä asiat näkyvät arjessa esimerkiksi hyvänä kaveruutena, yhteistyötaitoina, kohteliaina ja ystävällisinä sanoina ja tekoina, toisista välittämisenä, koulun sisä- ja ulkotilojen viihtyisyytenä sekä hyvänä yhteishenkenä.

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, joksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä sekä työsuunnitelman mukainen koulun ulkopuolinen toiminta.

 Järjestyssäännöt:

 1. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja oikeus häiriöttömään työskentelyyn.
 2. Vaaraa ja vahinkoa aiheuttava käyttäytyminen, esimerkiksi ilkivalta tai kiusaaminen, on kielletty.
 3. Kouluun ei saa ilman hyväksyttävää syytä tuoda esinettä tai ainetta, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta.
 4. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee huolehtia koulun alueen siisteydestä ja viihtyisyydestä.
 5. Koulun alueella olevat kulkuvälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa asianmukaisella tavalla.
 6. Oppitunneille saavutaan ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä.
 7. Oppitunnin aikana puhelinta tai muuta mobiililaitetta saa käyttää vain opettajan ohjeistamalla tavalla.
 8. Poissaolo koulusta ilman pätevää syytä on kielletty.
 9. Koulun yhteisissä tiloissa käyttäydytään asiallisesti.
 10. Ruokailutilanteissa käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Ruokailuaikoja tulee noudattaa.
 11. Välitunnit vietetään ulkona tai sisällä aulatilassa. Päällysvaatteet säilytetään niille tarkoitetuissa paikoissa.
 12. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti.
 13. Tupakan ja tupakan kaltaisten tuotteiden ja muiden päihteiden hallussapito ja käyttö sekä päihtyneenä oleminen koulun alueella ja koulun tilaisuuksissa on kielletty.
 14. Opiskelijan hallussa oleva koulutyöhön liittymätön omaisuus on koulussa hänen omalla vastuullaan.
 15. Koulussa tai koulun alueella otettuja kuvia tai videoita ei saa käyttää siten, että niillä levitettäisiin yksityiselämää loukkaavaa tietoa tai aiheutettaisiin muuta vahinkoa kuvan kohteelle.
 16. Jos opiskelija toimii näiden järjestyssääntöjen tai koulun henkilökunnan antamien ohjeiden vastaisesti, seuraukset ovat lainsäädännön mukaiset. Erityisesti huomioon otettavia lakeja ovat lukiolaki ja -asetus.
 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio
Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 (Atalpa), 33100 Tampere
Postiosoite: PL 607, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 19.8.2014 22.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti