Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: lukio:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Kansainvälisyys

Tampereen normaalikoulu on ollut Unesco-kouluna vuodesta 1984. Koulumme painopistealueena on kansainvälisyys. Opetuksessa pyritään huomioimaan kansainvälinen ulottuvuus eri oppiaineissa.  

Kansainvälisyyskasvatuksen päämääränä on kulttuurien välinen ymmärtäminen sekä kasvaminen Euroopan kansalaisuuteen, jolloin tavoitteena on saada opiskelijat ymmärtämään maailman kulttuurierot rikkautena. Oppilaat ja opiskelijat tutustuvat eri kulttuurien tapoihin ja taloudellisiin, yhteiskunnallisiin sekä maantieteellisiin tekijöihin kulttuureja rikastuttavina, köyhdyttävinä tai rakentavina voimina.

Lukion opiskelijat voivat valita opinto-ohjelmaansa  erityiskursseja kansainvälisissä opinnoissa.

Tampereen normaalikoulu on osallistunut aktiivisesti EU:n Comenius-projekteihin (nyk. Erasmus) vuodesta 1995 alkaen. Vaikka yhteistyöhön ei aina saada EU:n rahoitusta, projekteja toteutetaan siitä huolimatta omakustanteisesti.   Projektityöskentelyn lisäksi joka kevät järjestetään yhteinen Eurooppalainen viikko, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen työskentelyyn projektimaissa tai omassa koulussa.

Normaalikoulun opiskelijat voivat osallistua henkilökohtaiseen opiskelijavaihto-ohjelmaan, joka järjestetään yhteistyökoulujen kanssa. Opiskelija voi vaihto-ohjelmassa opiskella valitsemassaan yhteistyökoulussa n. 10 päivän ajan ja hänelle tehdään oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelijavaihto-ohjelma toteutetaan vastavuoroisuusperiaatteella, jolloin isäntäperhe vastaa majoitus- ym. kustannuksista.

Kansainvälisyys näkyy lukiolaisen arjessa vieraina, asiantuntijaryhmien tapaamisina, vaihtojaksoina monissa yhteistyökouluissa ja lukuisina, vuosittain vaihtuvina opintomatkoina. Näistä saat tuntumaa opiskelijoiden sivulta: www.norssinlukio.fi.

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio
Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 (Atalpa), 33100 Tampere
Postiosoite: PL 607, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 26.11.2017 8.42 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti