Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: lukio:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Koti ja koulu - lukio

VANHEMPAINILLAT JA ESITTELYILTA 2017-2018

23.8.2017   klo 18.30 1. vuosikurssi, Pinni B1100
20.11.2017 klo 18.30 3. vuosikurssi, A140
16.2.2018   klo 18.00 2. vuosikurssi wanhat, Kuokkamaantie 16, juhlasali
19.4.2018   klo 18.30 2. vuosikurssi, A140

23.1.2018 klo 18.30 Lukion esittelyilta, Pinni B1100

 

Lukion Wilma
 

Huomioitavaa Wilma-ohjelmien käytössä:

Internet Explorer-selain varoittaa sertifikaatin eli varmenteen laadusta. Tämän varoituksen voi ohittaa ja mennä itse Wilma-ohjelmaan. Mozilla Firefox -selain varoittaa myöskin sertifikaatista. Ensimmäisellä käyntikerralla selaimeen voi lisätä poikkeuskäytännön:  "add exception", "add ..." ja viimeksi "confirm exception". Seuraavalla kerralla yhteys toimii suoraan.

Opetusministeriön marraskuussa 2000 asettama oppilashuoltotyöryhmä selvitti ja arvioi oppilashuoltoon liittyvää säädöspohjaa, eri hallinnonalojen työnjakoa ja rahoitussuhteita oppilashuollon tehtävien hoitamisessa sekä teki ehdotuksia oppilashuollon valtakunnallisiksi kehittämistavoitteiksi. Työryhmä keskittyi pääosin perusopetuksen oppilashuoltoon.

Opiskelijahuoltotyöryhmän määritelmän mukaan ”oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskelijahuolto on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Hyvän opiskelijahuoltotyön toteutuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä.”

Opiskelijahuollosta ja siihen liittyvistä palveluista säädetään mm. koulutusta koskevissa laeissa (perusopetus- ja lukiolaki), kansanterveyslaissa ja lastensuojelulaissa. Tämä hajanaisuus mutkistaa eri hallinnonalojen yhteistyötä. Lait löytyvät kokonaisuudessaan valtion säädöstietopankista http://www.finlex.fi/.

Tampereen normaalikoulun lukion opetussuunnitelmista löytyvät opiskelijahuollon osuudet.
  

Tarkennuksia Tampereen normaalikoulun henkilötietolomakkeeseen

Uskonnollisiin tai uskonnollissävytteisiin tilaisuuksiin osallistuminen Tampereen normaalikoulu järjestää toimintaansa liittyen uskonnollissävytteisiä tai uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia. Perustuslain 11§:n 2 momentin mukaan ketään ei voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Henkilötietolomakkeessa oppilaan/opiskelijan huoltaja ilmoittaa kertaluonteisesti, jos oppilas ei osallistu normaalikoulussa järjestettäviin, yllämainitunkaltaisiin tilaisuuksiin. Kyseisten tilaisuuksien sijasta oppilaille/opiskelijoille järjestetään muuta ohjelmaa ja hänen turvallisuudestaan huolehditaan.

Oppilas/opiskelija on velvollinen osallistumaan näihin tilaisuuksiin.
 

Julkaisut ja oppilastyöt

Koulumme toiminta on julkista ja esittelemme sitä mm. kotisivuillamme (www.uta.fi/normaalikoulu) ja koteihin lähetettävissä tiedotteissa. Myös lehdistö julkaisee aika ajoin toimintaamme liittyviä artikkeleita. Tällaisten julkaisujen yhteydessä usein on kuvia koulusta ja oppilaista/opiskelijoista ja ne saattavat sisältää myös oppilaiden/opiskelijoiden tuottamia kirjallisia tai taiteellisia teoksia (kirjoitelmat, piirustukset, runot jne.).

Kun julkaisemme oppilaan/opiskelijan kuvan tai hänen tekemänsä teoksen tarvitsemme siihen tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyen asianosaisen suostumuksen. Alaikäisten puolesta suostumuksen antaa hänen huoltajansa. Tämä lupa koskee oppilaan/opiskelijan kuvan ja hänen tuottamansa teoksen julkaisemista edellä kuvatulla tavalla tai käyttämistä pedagogisiin tarkoituksiin. Kaikessa julkaisemisessa noudatamme lain edellyttämää huolellisuusvelvoitetta siten, ettei yksityiselämän suojaa tai muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta.

Henkilötietolomakkeessa kysytään myös oppilaan/opiskelijan ensisijaista huoltajaa, joka merkitään ensimmäiseen huoltajasarakkeeseen. Tämä tieto toivotaan erityisesti tilanteissa, joissa huoltajat (esim. yhteishuoltajuustilanteissa) toivovat oppilaan/opiskelijan asioita hoidettavan tietyn huoltajan kanssa.
 

Oppilaitoksille ohjeet influenssatartuntojen torjumiseksi


Koulun kriisiryhmä

Kriisiryhmä ohjaa ja koordinoi toimintaa kriisitilanteessa. Koulun kriisiryhmään kuuluvat

· rehtorit
· psykologi
· koulukuraattori
· erityisopettaja (kiinteistökohtainen)
· terveydenhoitaja (kiinteistökohtainen)
· suojelujohtaja (kiinteistökohtainen)

Koulun kaikissa henkilöstön työpisteissä on kriisisuunnitelma ja koulun turvallisuussuunnitelma. Jokaisessa työtilassa on lyhyet toimintaohjeet hätätilanteiden varalta. 

 

 

 

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio
Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 (Atalpa), 33100 Tampere
Postiosoite: PL 607, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 29.8.2017 11.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti