Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: lukio: oppiaineet:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Kuvataide

Kuvataidetta opettavat Tampereen normaalikoulussa Marja—Leena Korte-Suonpää ja Johanna Pitkänen. Opetustiloina käytetään varsinaista kuvataiteen luokkaa (D1.17) ja tekstiilikäsityön luokkaa (G-siipi).

Keskeistä kuvataiteessa on havainnointikyvyn kehittäminen, visuaalisen ympäristön jäsentäminen, median lukutaito, itseilmaisu, luova ongelmanratkaisu ja pyrkimys muodostaa oppilaalle omakohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteessa harjoitellaan oman itsen, toisten ihmisten sekä fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja median luoman ympäristön jäsentämistä.

Kuvataiteen pakollisilla kursseilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin, saadaan kokonaiskuva taidehistoriasta, analysoidaan ihmisen suhdetta erilaisiin ympäristöihin ja syvennetään ymmärrystä taiteen yhteiskunnalliseen sekä kulttuuriseen rooliin.

Syventävillä kursseilla keskitytään sekä tekniikoiden että sisältöjen osalta rajatumpaan ja samalla syvemmälle menevään opiskeltavaan aihealueeseen. Syventävilllä kursseilla siirrytään taitojen osalta ammattimaisemman taiteilijatyöskentelyn suuntaan. Pyritään luomaan laajempia ja syvempiä henkilökohtaisia taiteellisia tuotoskokonaisuuksia sekä ottamaan vastaan ja antamaan taidekritiikkiä.

Ajankohtaisena teemana kuvataiteessa pyörii projekti, jonka työnimi on ”Arjen kuvat, kasvuympäristön eettistä ja empaattista tulkintaa”. Projekti pyrkii kasvattamaan oppilaiden vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja erilaisista ympäristöistä. Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto on myöntänyt projektille apurahan.

Jatkuvana kehittämiskohteena kuvataiteen opetuksessa on kuvataidepäiväkirjan ja estetiikan päiväkirjan työstäminen. Tavoitteena on, että oppilaat tekevät aktiivisesti havaintoja arjen keskellä ja kokoavat sekä analysoivat niitä omien kuvataidepäiväkirjojensa avulla.
 
Norssin lukiossa valmistuu joka vuosi useita kuvataiteen lukiodiplomitöitä.

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio
Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 (Atalpa), 33100 Tampere
Postiosoite: PL 607, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 9.12.2011 15.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti