Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: lukio:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

TERVETULOA NORSSILLE LUKIOON!

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio

Yleislinja:  lukiolinja,  sisäänottomäärä 48, 

Painotus 1: Talous- ja elinkeinoelämä= BN-linja, sisäänottomäärä 27, painotettu keskiarvo (YH, EN, MA)

Painotus 2: Sirkustaiteen linja, sisäänottomäärä 10, painotettu keskiarvo (EN, LI),pääsykoe 27.4.2017 (kaikille hakeneille lähetettään kutsu kokeeseen)

Yleistä hakemisesta

Lukioon haetaan toisen asteen yhteishaussa. Hakuaika on 21.2.–14.3.2017.

Yhteishaussa käytetään sähköistä Opintopolku -järjestelmää. Opintopolku.fi –palvelu (Opintopolku.fi)  on sähköinen palvelukokonaisuus, josta löytyy kattavasti tiedot tutkinnoista, ammateista, oppilaitoksista sekä valintaperusteista ja koulutusvaihtoehdoista.

Opintopolku.fi sivustolla täytetään sähköinen hakulomake hakuaikana

Päätökset valinnoista tekevät lukioiden rehtorit. Yhteishakuajan ulkopuolella lukioon pyrkivän tulee ottaa yhteyttä suoraan kyseisen lukion rehtoriin.

Yhteishaun lisäksi Tampereella lukioon hakeva täyttää sähköisen ainevalintakortin maaliskuun loppuun mennessä. Ainevalintakortin avulla lukiot saavat tärkeää tietoa seuraavan lukuvuoden opetuksen suunnitteluun.

Tampereen kaupunki julkaisee vuosittain oppaan hakemisen tueksi.

http://www.e-julkaisu.fi/tampereen_kaupunki/toisen_asteen_koulutus/hakuopas_2017/

2017 aikatauluja

  • Hakuaika on 21.2.–14.3.2017. Hakuaika päättyy 14.3. klo 15.00.
  • Saat kutsun mahdollisiin pääsykokeisiin 20.4. alkaen, kokeet järjestetään huhti-toukokuussa.
  • Norssin Sirkustaiteenlinjan  koe 28.4.2017. Kaikille hakeneille lähetetään kutsu ja sen mukana tarkat ohjeet
  • Ilmoita arvosanojen korotuksista viimeistään 5.6.2017 
  • Saat tiedon yhteishaun tuloksista aikaisintaan 15.6.2017
  • Ota vastaan opiskelupaikka viimeistään 29.6.2017, mutta kesälomien  vuoksi on syytä seurata tarkasti opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyviä ohjeita koulun kotisivulta.

Valintojen järjestyksellä on väliä

Samalla hakulomakkeella voit hakea enintään viiteen eri koulutukseen, sijoitus tapahtuu sen mukaan, mihin koulutuksista pisteet riittävät eli pääset ja sijoitut siihen lukioon, johon keskiarvo ja pääsykoetulos riittää. Yhteisvalinnan antama tulos on sitova.

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio eli Norssin lukio

sijaitsee yliopiston pääkampuksella.  Käyntiosoite on Ratapihankatu 55. Kotipaikkamme on Atalpassa, mutta käytämme myös muita tiloja yliopistolla.

Norssin ykköasiana on oppiminen

Norssi on Tampereen yliopiston koulu. Se tarkoittaa, että opis­kelija saa jo lukioaikana hyvin tuntumaa jatko-opintoihin kor­keakouluissa. Norssin lukiossa on  laaja ja monipuolinen kurssitarjonta. Pääset syventymään moniin oppiaineisiin ja voit kokea mielenkiintoisia, uusia elämyksiä. Luotamme siihen, että Norssin opiskelijat osaavat hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttaviksi toimijoiksi.

Norssin lukion vahvuus on opetuksen laadun korkea taso ja opetusmenetelmien monipuolisuus. Opettajamme ovat oman oppialansa ansioituneita kehittäjiä ja opettajankouluttajia. Se näkyy asiantuntevassa opetuksessa ja innostavina oppimiskokemuksina. Opiskelijamme sijoittuvat hyvin korkea-asteen opintoihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Norssin erityisasema yliopiston kouluna tarjoaa opiskelijalle paljon etuja. Koulumme opetus­ryhmät ovat keskimääräistä pienempiä. Hyödynnämme oppimisessa nykyaikaisia sähköisiä oppimisympäristöjä, kokeet tapahtuvat pitkälti sähköisinä.

Keskikokoinen, noin 270 opiskelijan lukio luo turvallisen opiskeluilmapiirin ja opiskelijan kohtaaminen ainutkertaisena yksilönä on kunnia-asiamme. Toiminnassamme kiinnitetään erityistä huomiota työsken­telyä edistävään oppimisympäristöön. Koulun opiskelijahuol­lon palvelut ja tutor-toiminta tukevat uuden opiskelijan lukio- opintoja koko opiskeluajan. Voimme tarjota opiske­lijoille monipuolisia opiskelijahuollon palveluja, tukiopetusta ja varikkotoimintaa haasteellisissa aineissa.

Koulumme opiskelijat ovat mukana arvioimassa, suunnittelemassa toimintaamme ja lausumassa mielipiteitään. Ryhmien luottamusopiskelijat pitävät huolta siitä, että tieto kulkee ja opiskelijan asiat tulevat kuulluksi.

Business Norssi –linja (BN -linja)

Talous- ja elinkeinoelämään painottunut linja antaa opiskelijalle hyvän pohjan jatko-opintoihin, jotka tähtäävät elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtäviin. Linjalla teemme monipuolista yhteistyötä yliopiston ja useiden erilaisten yritysten kanssa. Käytännönläheisyys on keskeistä. Teoriatietoja pääsee soveltamaan mielenkiintoisissa projekteissa ja hankkeissa, joita teemme yhteistyökumppaneidemme kanssa. Yrittäjyys luo mahdollisuuksia, työtä ja tulevaisuutta Suomessa, EU:ssa ja maailmalla.

BN -linjalla käytetään laajasti ongelmakeskeistä oppimista ja uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja. Opiskelijat työskentelevät reaaliaikaisen materiaalin parissa verkossa. Heidän opintoihinsa kuuluu myös kansainvälissä verkostoissa työskentelyä, yrittäjänä toimimista, tutkimushaasteita ja osallistumista moninaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin.

Sekä yleislukion, BN-linjan että sirkustaiteen opiskelijat voi valita opintoihinsa kansainvälisen tMBA-tutkinnon, joka suoritetaan englanniksi, verkossa, kansainvälisessä ympäristöä ja joka edellyttää ongelmanratkaisutaitoja ja sisältää pelillisiä elementtejä.

Sirkustaiteen painotus

Tampereen yliopiston normaalikoulussa aloitettiin sirkustaiteen painotus lukuvuonna 2015-2016. Opiskelijoita otetaan vuosittain 10. Painotus on tulos tiiviistä yhteistyöstä Sorin Sirkuksen kanssa, jonka opettajat opettavat mm. sirkustekniikkaa lukiossa. Sirkustaiteen painotus koostuu ilmaisullisista aineista, hyväksiluvusta, yrittäjyysopinnoista, lukiodiplomeista ja kansainvälisistä opinnoista.

Tervetuloa tutustumaan yliopiston omaan lukioon ja norssilaiseksi

Olet tervetullut tutustumaan Norssin lukioon opinto-ohjaajan kanssa, yksin tai perheesi kanssa. Tai ota kaveri mukaan ja tulkaa yhdessä.

Esittelyilta 18.1.2017

Peruskoulusta valmistuville ja heidän vanhemmilleen on esittelyilta keskiviikkona  18.1.2017 klo 18.30 (kahvit klo 18). Tilaisuus on rakennuksessa Pinni B 1100, Auditorio (Kanslerinrinne).

Opiskelijavierailut 2016–2017

Yläkoulujen opinto-ohjauksen vierailupäiviä on lukuvuoden aikana useita ja ne sovitaan opinto-ohjaaja Jukka Vuorisen kanssa (jukka.vuorinen@uta.fi) tai puh. 040 1901 732.

Opetuksen seuranta

Opetuksemme on avointa ja olet tervetullut seuraamaan arjen työtä. Aikataulujen varmistamiseksi, ota yhteys opinto-ohjaaja Jukka Vuoriseen. (jukka.vuorinen@uta.fi) tai puh. 040 1901 732.

Norssin lukiossa voit suunnata opintojasi

Tieteeseen ja tutkimukseen

Opetusohjelmaamme kuuluu tiedekursseja yhteistyössä tamperelaisten yliopistojen kanssa. Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen kanssa hiukkasfysiikkaa CERN-kurssilla (Geneve),  tai maastoekologian tutkimuskursseja, biologian leirikoulu, jossa otetaan tuntumaa biologiseen kenttätutkimukseen. Tiede ei ole vain luonnontiedettä vaan vaikkapa sosiaalipsykologian tutkimuskursseja ja erilaisia kilpailuja.

Mediaan ja viestintään

Meillä on runsas ja monipuolinen kurssitarjonta kuvataiteessa ja musiikissa, äidinkielessä ja kirjallisuudessa, joissa voi perehtyä luovaan ilmaisuun ja journalismiin, tehdä lukudiplomin tai osallistua väittelykisaan, haastaa ja tulla haastetuksi, kultivoitua vaikkapa runsaalla teatteritarjonnalla, joka pyörii vuosittain tai taiteilla sydämensä kyllyydestä huippuosaajien ohjauksessa.

Taideaineisiin

Sillä norssilla tehdään kuvataiteen, musiikin, median ja liikunnan lukiodiplomeja. Musiikin saralla koulussa on pitkä jatkumo musiikin harrastajia. Liikunnassa ei pitäydytä kentille tai halleihin vaan vaelletaan Kuusamossa tai Kolilla ja retkeillään monipuolisesti syksyllä, talvella ja keväällä.

Kieliin ja kansainvälisyyteen

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio on alueemme ainoa Unesco-koulu. Kansainvälisyys näkyy kaikessa koulutyössämme. Koululla on kymmenen eurooppalaisen koulun yhteistyöverkosto. Eurooppa-viikon ohjelma tarjoaa projektityöskentelyn kautta monia ksndsinvälisiä yhteistyömuotoja. Opiskelijan on mahdollista osallistua henkilökohtaiseen tuettuun vaihto-ohjelmaan. Koulussamme korostuu toiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Norssissa on laaja tarjonta vieraita kieliä. Meillä voi opiskella myös kiinaa. Opetus on oppijakeskeistä ja kommunikatiivisuuteen tähtäävää. Koulun kielivalikoima on monipuolinen ja runsas. Perustamme opetuksemme osaamiseen ja taitotasoihin. Kielen opetuksen tavoitteena on luoda välineitä opiskelijan kansainvälistymiselle elämän eri alueilla.Tähtäämme hyvään englannin taitoon. Ja tulokset puhuvat puolestaan. Hyvä kielitaito on välttämättömyys niin jatko-opinnoissa kuin työelämässäkin. Koulu tarjoaa runsaasti vieraiden kielten syventäviä kursseja esim. saksan kielen Berliini-aiheinen kurssi, suullisia kursseja ja vuosittaisia tapaamisia eri puolilla vaihtojen puitteissa, tMBA-ohjelma on englanninkielinen ja kansainvälisen yhteistyökouluryhmän oma opintokokonaisuus. Käytännönläheisiä kielikursseja ei ole unohdettu, vuosittain toteutuvat myös antiikin kurssit, joilla matkataan Ateenaan ja Roomaan vuorovuosin.

 

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio
Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 (Atalpa), 33100 Tampere
Postiosoite: PL 607, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 20.4.2017 13.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti