Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: lukio:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Poissaolot lukiossa

Huoltajan velvollisuus on ilmoittaa opiskelijan poissaolosta ryhmänohjaajalle välittömästi seuraavana arkipäivänä. Mikäli opiskelija sairastuu kesken koulupäivän, hänen on pyydettävä lupa poistumiseen ryhmänohjaajalta, päättyvän tai alkavan tunnin opettajalta, terveydenhoitajalta tai lukion rehtorilta. Ilman lupaa ei saa poistua kesken koulupäivän. Yksityisasioiden hoitamista varten hyväksyttävästä syystä luvan 1-3 tunnin poissaoloon myöntää kyseisen oppitunnin opettaja ja luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja. Pidemmissä poissaoloissa luvan myöntää lukion rehtori. Tällöin täytetään lupahakemus ja lupaa anotaan viimeistään viikkoa ennen poissaolon alkamista. Jos poissaolon vuoksi on jäänyt esimerkiksi koe tekemättä, on opiskelijan velvollisuus heti kouluun palattuaan ottaa yhteyttä ko. aineen opettajaan ja sovittava kokeen suorittamisesta. Lukiossa on joka jakson jälkeen uusintakuulustelupäivä, jolloin tekemättä jääneet kokeet ja muut tehtävät  suoritetaan.

Myöhästyneenä oppitunnille ei pääse. Lukiossa tunnin alkamisen merkkinä on suljettu luokan ovi. Tunnilta myöhästynyt opiskelija menee tällöin kirjaston tiloihin opiskelemaan itsenäisesti.

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 9.12.2011 14.13 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti