Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: lukio:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Tutorit

Tutorit eli opiskelun ohjaajat toimivat aktiivisesti koulumme arjessa. Tutoreiden tehtävänä on järjestää uusille 1. vuosikurssille tuleville opiskelijoille opastusta, toisiinsa tutustumista sekä auttaa opintojen suunnittelussa. Tavoitteena on , että uudet opiskelijat pääsisivät mahdollisimman nopeasti mukaan Normaalikoulun työhön ja tuntisivat itsensä tervetulleiksi koulussamme. Tutorit osallistuvat myös 1. vuosikurssin ”nahkiaisten” järjestämiseen lukion oppilaskunnan kanssa. Tämän lisäksi tutorit järjestävät pitkin vuotta tapahtumia 1. vuosikurssin opiskelijoille.

Tutoriksi kouluttaudutaan lukion ensimmäisen vuoden aikana. Koulutuksen aikana perehdytään opintojen ohjaukseen ja suunnitellaan yhdessä tutor-toimintaa. Norssin tutor-koulutuksesta ja tutor-toiminnasta vastaa koulun kaksi opettajaa. Lisäksi opiskelijat käyvät Mannerheimin lastensuojeluliiton Tampereen osaston järjestämän yhteistoiminnan kurssin. 

Tutorit kirjoittavat koulutuksestaan ja toiminnastaan opintopäiväkirjan. Tutortoiminnassa aktiivisesti mukana olevat oppilaat saavat kurssimerkinnän opinto-ohjauksen sosiaalisen työn kurssista.

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 9.12.2011 14.13 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti