Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: opetusharjoittelu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Opetusharjoittelu aineenopettajakoulutuksessa

Opetusharjoittelu kuuluu aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin, jotka suoritetaan Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä on opintoihin liittyvän opetusharjoittelun toteuttaminen.

Orientoivat opinnot  harjoittelukoulussa ovat kahden opintopisteen kokonaisuus. Siihen kuuluu tutustuminen koulun toimintaan, ohjattua opetuksen seurantaa, erilaisia tarkkailutehtäviä sekä reflektoivia keskusteluja.

Perusharjoittelussa  (PEDA4) ja Tutkivassa harjoittelussa (PEDA5) pureudutaan oman oppiaineen metodiikkaan ja opetuksen käytännön toimiin, päästään opettamaan ja harjoittelemaan erilaisia luokkataitoja. Näiden opintojaksojen aikana pohditaan opetuksen problematiikkaa ohjaavan opettajan kanssa yksin ja ryhmissä. Laajuudeltaan Perusharjoittelu on 6 op ja Tutkiva harjoittelu 8 op. Perusharjoittelu ja Tutkiva harjoittelu integroituvat kiinteästi kasvatustieteen yksikön opetukseen ja täydentävät sitä. Perusharjoittelussa perehdytään myös opetus- ja koulutushallinnon perusteisiin.

Laajentava harjoittelu (PEDA6) koostuu yhteisestä osuudesta ja opiskelijan henkilökohtaisen valinnan mukaisesta syventävästä osasta. Laajentava harjoittelu suuntaa enemmän opettajan työhön ja koulun pitoon. Siihen kuuluu myös oppiainekohtaista toimintaa ja opetuksen ohjattua seurantaa. Tämä kokonaisuus on neljän opintopisteen suuruinen.

Opettajan työhön kuuluu kaikilla asteilla varsin monenlaisia tehtäviä ja luokassa tapahtuva työ on kaikissa koulumuodoissa vain osa arjen työstä.  Tutkivaa opettajuutta toteutetaan yhdessä kasvatustieteen aineenopettajakoulutuksen kanssa. Sitä tukee ainedidaktinen tutkimus ja tavoitteena onkin vahvistaa opiskelijan analyyttistä kykyä havaita ja eristää työstään tutkittavia ongelmia ja löytää niihin teoreettisen tiedon tukemia ratkaisumalleja. Kokonaisuutta toteutetaan yhdessä aineenopettajakoulutuksen kanssa.
 

Rikostaustaote
Opiskelijoiden (tutkinto-oikeuden 1.1.2012 jälkeen saaneiden) tulee ennen opetusharjoittelun alkamista toimittaa nähtäväksi rikosrekisteriote. Otteen voi käydä näyttämässä Kasvatustieteiden tiedekunnassa opintokoordinaattori Johanna Mäkelälle.


Opetusharjoittelijan opas
-> Lataa/avaa koko opas pdf-tiedostona

 

 

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
PL 607
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 15.9.2017 9.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti