Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Opetusharjoittelu

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Tampereen yliopiston normaalikoulu työskentelevät tiiviissä yhteistyössä järjestääkseen laadukkaan opetusharjoitteluajan tuleville opettajille. Opettajankoulutuksen antamaa teoreettista ja kasvatustieteellistä tietoa sovelletaan normaalikoulussa opetustyössä. Aineenopettajat ovat harjoitelleet lähinnä yläkoulussa ja lukiossa ja elokuusta 2012 alkaen myös luokanopettajaksi opiskelevat harjoittelevat Tampereen normaalikoulussa alakoulun puolella.

- Ohjattu harjoittelu luokanopettajakoulutuksessa 

- Ohjattu harjoittelu aineenopettajakoulutuksessa

 


Hyvä opiskelija

Olet valitsemassa mielenkiintoisen ja haastava uran  – opettajuus on eräs innostavimpia ja vaativimpia elämäntehtäviä, ei pelkästään ammatti vaan mahdollisuus, joka tarjoaa joka päivälle uutta ja kiinnostavaa.

Vaativuudestaan johtuen tehtävä edellyttää harjoittelemista ja vakavaa paneutumista.  Opettajana ei tulla koskaan valmiiksi ja täydelliseksi, vaan siinä saa kehittyä ja
 kehittää jatkuvasti. Tampereen normaalikoulu on valmis auttamaan sinua valitsemallasi tiellä. Harjoittelu antaa varmuutta ja paljon uutta ymmärrystä työhön.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Tampereen normaalikoulu työskentelevät tiiviissä yhteistyössä voidakseen taata mahdollisimman täysipainoisen ja mielenkiintoisen harjoitteluajan tuleville opettajille. Opettajankoulutuksen antamaa teoreettista ja kasvatustieteellistä tietoa sovelletaan normaalikoulussa opetustyössä. Parhaimmillaan opiskelija saa nivottua teorian ja käytännön myös opinnäytetöidensä kiinteäksi osaksi.

Opetusharjoittelun opetussuunnitelmassa harjoittelun eri osat ja aineopinnot sekä kasvatustieteellinen tieto täydentyvät ja tukevat toisiaan matkan varrella. Puhummekin vetoketjumallista, jossa opintojaksot asettuvat toistensa lomaan ja tieto täydentyy  ja vahvistuu opintojen alusta lähtien käytännön ja teorian vuorovaikutuksessa.

Nykyisin puhutaan yhtä lailla oppimisen ohjaajasta kuin opettajasta -  tehtävämme on valmentaa ja ohjata oppijaa. Kuitenkin on muistettava, että oppimisen palon voi sytyttää vain, jos itse palaa asialleen. Oikean opettajan tunnistaa siitä, että osaa asettua oppijan asemaan ja kohdata avoimesti ne haasteet, joita tehtävä tuo mukanaan. Opettajan tulee aina etsiä ne keinot, jolla oppija innostuu ja  pääsee eteenpäin sekä rohkaistuu ottamaan riskejä saavuttaakseen hänelle parhaimman tuloksen ja kasvaakseen ihmisenä.

Tervetuloa !

 

 

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
PL 607
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 14.4.2017 10.44 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti